Pediatride Pca

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 13 defa okundu

PEDİATRİDE PCA

Cerrahi girişimlerden sonra çocukların yetişkinlere göre daha az ağrı çektikleri ya da daha az analjezik gereksinimleri olduğu fikri oldukça yaygın bir inanıştır. Bu nedenle genellikle çocukların postoperatif izlenme ve monitorizasyon parametreleri arasında ağrı önemli bir yere sahip değildir, hatta birçok merkezde hiç değerlendirmeye bile alınmamaktadır. Yapılan çalışmalar çocukların majör cerrahi girişimlerden sonra yetişkinlere göre daha az analjezik gereksinimleri olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak çocuklarda postoperatif analjezinin önemi yadsınamaz. Yeterli analjezinin sağlanamaması sonucu ortaya çıkacak olan fizyolojik ve psikolojik tablolar postoperatif dönemi olumsuz etkileyecektir. Yetersiz tedavide; çocuğun fazla ağrı duymayacağı yanlış fikrinin yanı sıra çocukta opioid kullanımı konusunda da sağlık personelinin ciddi çekinceleri bulunmaktadır. Bu olumsuzluklara rağmen pediatrik postoperatif analjezi son yıllarda daha da artan bir ivme ile yetişkinler kadar olmasa da özellikle major cerrahi sonrası daha sık uygulanmaya başlanmıştır. Başlangıçta daha çok konvansiyonel im ya da sc uygulamaların HKA ile karşılaştırmalı çalışmaları yapılmış ve bunların birçoğunda alınan sonuçlar, HKA’nin kullanımını hızlandırmıştır.

Devamını Oku

Parsiyel Larenjektomiler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 49 defa okundu

PARSİYEL LARENJEKTOMİLER

Genel olarak T1 ve T2 tümörler Parsiyel Larenjektomi tekniklerden yararlanırken, T3-4 tümörlerde kontrendikedir.

Devamını Oku

Parotis Tümörleri

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 13 defa okundu

PAROTİS TÜMÖRLERİ

Tükrük bezleri major ve minör tükürük bezleri olarak ikiye ayırır.

Devamını Oku

Kalıtım Ve Mendel Yasaları

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 20 defa okundu

KALITIM VE MENDEL YASALARI

Bireyin iç ve dış özelliklerini kazandığını,ana babasına veya

Devamını Oku

Kalıtsal Özelliklerin Aktarılması:

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 32 defa okundu

Kalıtsal Özelliklerin Aktarılması:

1.Canlılarda Çeşitlilik: Canlı türleri arasında farklılıklar olduğu gibi bir türün bireyleri arasında da farklılıklar dikkati çeker. Örneğin kedilerin tüylerinin renklerinin farklı olduğu gibi uzunlukları da farklı olabilir. Canlılardaki bir çok özellik yavrularına aktarılmaktadır. Bu tür özelliklere kalıtsal özellikler denir. Çinli bir anne babanın çocuğu kendileri gibi çekik gözlü, düz saçlı ve beyaz tenlidir. Oysa, zenci anne babanın çocukları kıvırcık saçlı ve siyaha yakın ten renklidir.

Devamını Oku

Gen Nedir?

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 15 defa okundu

Gen nedir?

Gen DNA zincirindeki belli bir uzunluktaki birimdir. Kromozom DNA’ nın özel bir şekilde paketlenmesi sonucu ortaya çıktığına göre her kromozomda çok sayıda gen var demektir. Her bir gen diğerinden farklı bir şifre içerir ve farklı bir proteini kodlar. Eğer vücutta bir genin kodladığı proteine gereksinim varsa o gen aktif hale geçerek üzerindeki şifre, haberci RNA adı verilen bir yapı şeklinde kopyalanır. Bu yapı hücrenin sitoplazmasındaki ilgili birimlere gelerek kalıp vazifesi görür ve o proteinin yapımı sağlanır.

Devamını Oku

Mustafa Kaymakçı

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

Mustafa Kaymakçı

Molly Farquhanson

Comm101 Lect 1

July 22, 2001

Devamını Oku

Genetik Olayların Hücrede Moleküler Düzeydeki Temeli Genetik Materyal Görev

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

Genetik olayların hücrede moleküler düzeydeki temeli genetik materyal görevini üstlenen nükleik asitlerin yapı ve özelliklerine dayanır. Nükleik asitlerin iki türü olan deoksiribonükleik asit DNA ve ribonükleik asit RNA temelde aynı yapısal özelliklere sahiptir.

Devamını Oku

Bebeklik Dönemindeki Gelişim

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 16 defa okundu

BEBEKLİK DÖNEMİNDEKİ GELİŞİM

A) BEDENSEL GELİŞİM

Bebeklerin doğumdaki büyüklükleri ve doğumdan sonraki büyüme hızları, onların genel gelişimleri hakkında bize bilgi verir. Ortalama olarak erkek bebekler kızlara göre bütün beden oranları bakımından biraz daha büyüktürler. Bebeğin beden oranlarında görülen değişmeler özellikle birinci yılın ikinci yarısında hızlanır. Doğumdan itibaren incelendiğinde başın en hızlı gelişen organ olduğu görülür. Örneğin, doğumda başın bedene oranı 1/4 iken, bu oranın erişkinlikte 1/8’e düştüğü görülür.

Devamını Oku

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 21 defa okundu

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer Hastalığı (AH) en sık görülen demans (bunama) tipidir. Bunama ya da demans, günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesini engelleyen ilerleyici, kronik bir beyin hastalığıdır. Bellek kaybı, günlük yaşamın gereksinimleriyle başa çıkabilme yeteneğinde azalma, algılamada, toplumsal davranışların düzenlenmesinde ve duygusal tepkilerin kontrolünde bozulma sık karşılaşılan belirtilerdir. Bunama ya da demans, büyük çoğunlukla geri dönüşsüz ve ilerleyici bir durumdur. 

Devamını Oku