Pulmoner Ventilasyon Mekaniği

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 62 defa okundu

PULMONER VENTİLASYON MEKANİĞİ

Göğüs kafesi ve akciğerler esnek yapılardır. Normalde göğüs kafesiyle akciğerler arasında ince bir sıvı tabakasından başka bir şey yoktur. Akciğerler göğüs kafesi içinde kolayca kayar, fakat göğüs kafesinden ayırmaya çalışıldışında aralarında sıvı olan yapışık iki cam gibi kolay ayrılamazlar. Göğüs kafesiyle akciğerler arasında plevra içinde subatmosferik bir basınç vardır. Sakin solunum sırasında akciğer tabanındaki plevra içi basıncı ki soluk almanın baılangıcında -2,5 mmHg kadardır ve yaklaşık -6 mmHg’ya kadar düşer. Bu durumda akciğer daha genişler, hava yolları içindeki basınç hafifçe negatiftir ve hava akciğerlere dolar. Soluk alma bittiğinde akciğerlerin kapanma eşilimi göğüs kafesini soluk verme durumuna geri çekmeye bağlarken bu anda akciğerlerin ve göğüs kafesinin kapanma basınçları birbirleriyle dengelenir. Hava yollarındaki basınç hafif artar ve hava akciğerlerden çıkar.

Devamını Oku

Akciğer Ödemi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 30 defa okundu

AKCİĞER ÖDEMİ

Akciğer ödemi, pulmoner kapiller içindeki sıvının, önce interstisiyel aralığa, oradan da alveol içine transüdasyonudur. Akciğer fonksiyonu ve gaz değişimi, sıvının total ve bu kompartmanlardaki göreli miktarına göre değişik derecelerde bozulur.

Devamını Oku

Pseudomonas Array Aeruginosa

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 14 defa okundu

PSEUDOMONAS AERUGİNOSA

İNFEKSİYONLARI

DR. ÖZLEM KURT

PSEUDOMONAS AERUGİNOSA gram-negatif, nonfermentatif bir basildir. Enterobacteriaceae ailesinin aksine non fermentatif bakterileri tek bir aile içine yerleştirmek zordur. Nonfermentatif bakterilerin birçoğunun taksonomik düzenlemede nerede yer alması gerektiği tam olarak çözülememiştir.

Devamını Oku

Preemptif Analjezi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 34 defa okundu

PREEMPTİF ANALJEZİ

Cerrahi girişim sırasında ya da perioperatif dönemde oluşabilecek ağrılı uyarılar sinir sisteminde bazı değişikliklere yol açarak postoperatif ağrı oluşumunun artması üzerine etkisi olduğu bilinmektedir. Postoperatif dönemde ağrının üstesinden gelmek, hala önemli sorunlarımızdan birisini oluşturmaktadır. Çünkü postoperatif dönemde sağlanacak iyi bir analjezi, sadece komplikasyonları azaltmakla kalmayıp aynı zamanda hızlı iyileşmeyi de sağlamaktadır.

Devamını Oku

Plevranın Anatomisi;

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 16 defa okundu

Plevranın Anatomisi;

Her iki plevral kavite de, primitif barsak (çölom) epitelinin intraembryonik türevleridir. Primitif çölom, her iki taraftaki lateral mezodermal yaprakların splankik (iç organlar) ve somatik yapraklara farklılaşması ile oluşur. Bu çift kavite, daha sonra 3 ayrı altgruba ayrılır: Perikard kavitesi, plevral kavite ve periton kavitesi. Bu kavitelerin birbirinden ayrılmasını, tek olan septum transversum, her iki tarafta olan plöroperitoneal ve plöroperikardial katlar sağlar. Plöroperitoneal katların gelişimi ile, diğer iki kavite olan, perikard ve periton boşluklarından ayrılma sağlanır. Gelişimin 4. haftasında, laringotrakeal oluşum, farinksin tabanından itibaren görülmeye başlar. 5. haftada, her iki plevral boşluk içinde, akciğerin ilk filizlenmesi görülür. Patten’e göre (1968), akciğer, kendi kavitesine doğru büyüyerek, doldurmak üzere hareket eder. Akciğerlerin büyümesi ile, kalbin her iki tarafında, plöroperikardial membran ile akciğer karşılaşır ve plöroperitoneal kat ise, oluşmaya başlayan diafragmaların bir parçası haline dönüşür. Akciğerlerin bu ekspansiyonu ile, splankik mezoderm, mezenkim ile paketlenmiş bronş ağacının üzerine örterek dışarı doğru itilir. Böylece, splankik mezoderm, plevranın mezotelial katını oluşturacak şekilde incelir ve mezenkimal doku, plevranın altındaki bağ dokusunu oluşturur. Bu nedenle, splankik mezoderm, viseral plevranın, somatik mezoderm ise, parietal plevranın büyük bir bölümünü oluşturan yapılardır.

Devamını Oku

Perkütan Trakeostomiler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 27 defa okundu

PERKÜTAN TRAKEOSTOMİLER

Dr.Ozan ÖZGÜRSOY

TRAKEOTOMİ & TRAKEOSTOMİ

Devamını Oku

Çocuklarda Anal Ve Perianal Bölgenin Edinsel Cerrahi Hastalıkları

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 24 defa okundu

Çocuklarda Anal ve Perianal Bölgenin Edinsel Cerrahi Hastalıkları

Hazırlayan: Dr. Müge Çağlar

Devamını Oku

Pediatrik Timpanoplastiler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 35 defa okundu

PEDİATRİK TİMPANOPLASTİLER

Dr. Gürbüz ÖKTEN

PEDİATRİK TİMPANOPLASTİLERE İLİŞKİN GENEL GÖRÜŞLER

Devamını Oku

Pediatrik Rinosinüzitler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 21 defa okundu

PEDİATRİK RİNOSİNÜZİTLER

Dr. Fikret KASAPOĞLU

        Çocuklarda rinit ve sinüzit çoğunlukla aynı hastalığın eşlik eden parçaları olup klinik olarak ayırt edilmeleri güçtür. Bu nedenle çocuklarda sinüzit yerine rinosinüzit terimini kullanmak daha uygun olur.

Devamını Oku

Şok Ve Tedavisi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 9 defa okundu

ŞOK VE TEDAVİSİ

TANIM

§         Dokuların ihtiyacı olan metabolik substratların ve oksijenin karşılanamaması sonucu ortaya çıkan ve doku perfüzyon bozukluğu ile seyreden akut bir durumdur

Devamını Oku