Burun Ve Paranazal Sinüs Tümörleri

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 16 defa okundu

BURUN VE PARANAZAL SİNÜS TÜMÖRLERİ

Burun ve paranazal sinüs tümörleri seyrek görülen tümörlerdir. Seyrek görülmeleri ve semptomların inflamatuar hastalıkları taklit etmesi nedeniyle ileri evrelerde tanı konulur. Bu nedenle tedaviye cevap vermeyen sinüzitlerde tümör olabileceği akla gelmelidir. Osteomlar en sık görülen selim tümörlerdir. Yassı epitel hücreli karsinomlar ise habis tümörlerden en sık görülenidir.

Devamını Oku

Ses Laboratuar

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 46 defa okundu

SES LABORATUARI

Dr.Samet ÖZLÜGEDİK

Giriş

Ses, konuşmanın temel öğesi olup tarih boyunca merak ve araştırma konusu olmuştur. Ses üzerine kayıtlı ilk çalışmalar MÖ. 5yy kadar uzanmaktadır. Hipokrat akciğer, trakea, dudakların ve dilin fonasyon için önemini belirtmiştir. Aristo ses üzerine bilimsel çalışmalar yapmış ve sesin duygu ile olan ilişkisini tanımlamıştır. 131-201 yılları arasında yamış olan Claudius Galen larengoloji ve ses biliminin kurucusu olarak kabul edilebilir. Galen larenksi tanımlamış ve konuşma ile sesi birbirinden ayırmıştır. Zaman içerisinde teknolojinin gelişimiyle birlikte sesin, oluşumunda farklı anotomik yapılar ve fizyolojik sistemlerin yer aldığı kompleks akustik bir fenomen olduğu anlaşılmıştır. Ses hastalıklarının patofizyolojisinin tam olarak anlaşılabilmesi için ses fizyolojisi ve fonasyon mekanizmalarının bilinmesi gereklidir.

Devamını Oku

Ses Array Array Bozukluklar

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 33 defa okundu

SES BOZUKLUKLARI

Çevre ile iletişimi sağlayan ses ve konuşma insan yaşamı için çok önem taşıyan hususlardan biridir. Sesde değişiklik yaratan nedenler burun ve akciğer arasındaki solunum yolları patolojilerinde nörolojik veya psikolojik olabilir. Vokal kord lezyonlarında ilk belirti ses kısıklığıdır

Devamını Oku

Sarımsak (allium Sativum)

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 27 defa okundu

SARIMSAK (Allium sativum)

Sarımsağın Tıbbi Açılımı

Farmakolojik etkisi——————– Etkiye neden olan olası bileşik

Devamını Oku

Subaraknoid Kanamalarda Perioperatif Kan Basıncı Kontrolü

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 24 defa okundu

SUBARAKNOİD KANAMALARDA PERİOPERATİF KAN BASINCI KONTROLÜ

Prof. Dr. M.Özcan ERSOY

Devamını Oku

Rinopatik Baş Ağrıları – Tanı Ve Tedavisi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 2 defa okundu

RİNOPATİK BAŞ AĞRILARI – TANI ve TEDAVİSİ

Dr. Bekir BAŞEL, Aralık 1997

Devamını Oku

Rinosinüzitler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 32 defa okundu

RİNOSİNÜZİTLER

Yıllardır burun içindeki mukozal yüzeylerin enflamasyonu rinit, paranazal sinüslerin mukozasının enflamasyonu ise sinüzit olarak adlandırılagelmiştir. Ancak son yıllarda olayın patofizyolojisini aydınlatmaya yönelik olarak yapılan çalışmalar her iki klinik antitenin aslında birbirinden çok farklı olmadığını, sinüzit ve rinitin genellikle birlikte bulunduğunu göstermiştir. Çünkü enflamasyona neden olan olay hem burun mukozasını hem de paranazal sinüslerin mukozasını beraberce etkileyerek patolojiyi ortaya çıkarır. Bu nedenle patofizyolojik açıdan doğru olan adlandırma “rinosinüzit” olmalıdır. Sonuç olarak rinosinüzit deyimi, nazal ve paranazal sinüs mukozalarının enflamasyonunu tanımlamak için kullanılır.

Devamını Oku

Restriktif Akciğer Hastalıkları Ve Anestezi Yönetimi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 22 defa okundu

RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI VE ANESTEZİ YÖNETİMİ

Restriktif Akciğer Hastalıkları :

Devamını Oku

Ramsay-hunt Sendromu

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 9 defa okundu

RAMSAY-HUNT SENDROMU

Dr. Atilla MESCİOĞLU, Ekim 1996

Bu sendromu, ilk tanımlayan “Hunt” olmuştur. Şimdilerde sendrom, Herpes Zoster Sefalicus veya Herpes Zoster Oticus olarak da isimlendirilmektedir.

Devamını Oku

Pulseoksimetri

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 28 defa okundu

Pulseoksimetri

Arteriyal kandaki O2 satürasyonunu noninvaziv olarak, oksimetri ve pletismografi prensiplerinin kombinasyonu ile ölçümüdür. 1930’lu yılllardan bu yana bilinen bu yöntem, 1970’li yılların sonlarına doğru cihazların geliştirilmesi ile günümüzde anestezi ve yoğun bakımda vazgeçilmez nesneler haline gelmiştir.

Devamını Oku