Azeotropik Distilasyon

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 13 defa okundu

AZEOTROPİK DİSTİLASYON

Azeotropik distilasyon endüstride sıkça kullanılan özel bir distilasyon işlemidir. Azeotropik distilasyon işleminin ilk görüldüğü seneler yirminci yüzyılın başlarıdır. İlk olarak etanol’ün dehidrasyonu işleminde kullanılmıştır. Bu işlemde üçlü bir azeotrop olan benzen-etanol-su sisteminde kullanılmıştır. Azeotropik distilasyon su içermeyen zor ayrılan karşımlar için de kullanılır. Örneğin benzenin; metanol, nitrometan, kullanılarak parafinlerden ayrılmasında, amonyak ayırma ajanı kullanılarak bütadienden bütan ve bütenin ayrılması işleminde de kullanılır.

Devamını Oku

Değışık Insanların Aynı Uyarıcılar Karşısında Farklı Tepkılerı Veya Değışık

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 25 defa okundu

DEĞIŞIK INSANLARIN AYNI UYARICILAR KARŞISINDA FARKLI TEPKILERI VEYA DEĞIŞIK UYARICILAR KARŞISINDA BENZER TEPKILERI

Devamını Oku

Akut Kimdir?

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 23 defa okundu

AKUT KİMDİR?

Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profosyenel bir yaklaşımla, başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak ve bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek akutun temel amacıdır.

Devamını Oku

Ab8c10.gun

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 6 defa okundu

AB8C10.GUN

AVRUPA KOMİSYONU

COM(98) 124 Final

04.03.1998

Devamını Oku

Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Kamu İç Mali Kontrol Sistemi

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 5 defa okundu

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE KAMU İÇ MALİ KONTROL SİSTEMİ

Pınar ACAR*

Devamını Oku

Atatürk’ün Hayatı Ve Kişiliği

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

ATATÜRK’ÜN HAYATI VE KİŞİLİĞİ

Mustafa Kemal Atatürk,1881 yılında Selânik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Ali Rıza Efendi Selânik yerlilerindendi. Uzak dedeleri Vidin’den ayrılarak Serez’de yerleşmişler, oradan da Selânik’e gelmişlerdi. A1i Rıza Efendi, hayatının ilk devirlerinde gümrük memurluğu yapmış, daha sonraları memuriyeti terkederek kereste ticareti ile meşgul olmuştu. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım da Selânik yakınlannda Langaza adı verilen kasabada yerleşmiş eski bir Türk ailesine mensuptu. Bu aile, soy olarak Anadolu’dan Rumeli’ye geçmiş yörüklerdendi ve ‘Varyemez oğulları’ olarak tanınıyorlardı. Bu ailenin Langaza’da büyük çiftlikleri vardı; tarım yanında hayvancılıkla meşgul idiler.

Devamını Oku

Atatürk’s Language Reform

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 9 defa okundu

ATATÜRK’S LANGUAGE REFORM

Please, close your eyes and imagine. Think that if Atatürk hadn’t

Devamını Oku

Atatürk’s Life

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

Atatürk’s Life

“There are two Mustafa Kemals. One the flesh-and-blood Mustafa Kemal who now stands before you and who will pass away. the other is you, all of you here who will go to the far corners of our land to spread the ideals which must be defended with your lives if necessary. I stand for the nation’s dreams, and my life’s work is to make them come true.”

Devamını Oku

Atatürk Haftası

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 8 defa okundu

ATATÜRK HAFTASI

( 10 – 16 Kasım )

AÇIKLAMA -1-

Ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe öldü.

Devamını Oku

Atatürkçülüğün İlkeleri

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 14 defa okundu

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN İLKELERİ

    

1. Cumhuriyetçilik İlkesi:

Devamını Oku