Isı Transferi Deney Raporu

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 38 defa okundu

ISI TRANSFERİ DENEY RAPORU

Sanayide kullanılan endüstriyel malzemelerin kullanım alanlarını, malzemenin yapısal özellikleri belirlemektedir. Örneğin: makine sanayinde, malzemelerin mukavemet sınırları göz önüne alınması gereken başlıca faktörken, elektrik sanayinde bu faktör, malzemenin iletkenlik özelliklerini kapsamaktadır. Yapılacak olan deneyde bir malzemeye ait ısı geçirgenliği değeri hesaplanarak malzemenin ısı geçişine nasıl etkidiği incelenmeye çalışılacaktır.

Devamını Oku

Doğal Ve Zorlanmış Konveksiyon Isı Transferi Ünitesi

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 34 defa okundu

DOĞAL VE ZORLANMIŞ KONVEKSİYON ISI TRANSFERİ ÜNİTESİ

Endüstüryel ısı esanjörleri ve ilgili ekipmanları çoğunda kostürüksiyon ve doğal ya da zorlanmış ısı transferi aynı anda oluşmaktadır. Bu durumda, ısı transfer katsayılarının ölçümü ve belirlenmesi düz ve genişletilmiş transfer yüzeylerinin yerleştirildiği bir hava kanalındaki ısı akısı ve sıcaklık profilinin incelendiği test cihazı ile yapılır. Düşey kanal , hava sıcaklığı ve hızının kolay ölçülmesini şekilde ve ayrıntılı inceleme için , ısıtılmış belirli boyutlardaki değişik yüzey modüllerinin hava akımına tutulmasını sağlayacak şekilde kurulmuştur. Kanalın üst tarafına yerleştirilmiş bir fan , zorlanmış konveksiyon deneyleri için hava akımını sağlar.

Devamını Oku

Cumhurba?kany Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Bayramy Töreninde

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 5 defa okundu

Cumhurba?kany Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Bayramy töreninde

(29 Ekim 1925)

Cumhurba?kany Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Bayramy geçit töreninde

Devamını Oku

Conservation Of Energy

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 11 defa okundu

Conservation of energy

The device of associating mechanical properties with the fields, which up to this point had appeared merely as convenient mathematical constructions, has even greater implications when conservation of energy is considered. This conservation law, which is regarded as basic to physics, seems at first sight, from an atomic point of view, to be almost trivial. If two particles interact by central forces, for which a potential function may be defined such that grad gives the magnitude of the force experienced by each, it follows from Newton’s laws of motion that the sum of and of their separate kinetic energies, defined as 1/2mv2, remains constant. This sum is defined to be the total energy of the two particles and, by its definition, is automatically conserved. The argument may be extended to any number of particles interacting by means of central forces; a potential energy function may always be found, depending only on the relative positions of the particles, which may be added to the sum of the kinetic energies (depending only on the velocities) to give a total energy that is conserved.

Devamını Oku

Concept

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 9 defa okundu

CONCEPT

Concept, düşünce ve fikir oluşturmaktır, bizim oluşturmaya çalışacağımız concept, Türk Dünyasındaki eğitim ve öğretimi birleştirici, bilimsel çalışmalara ağırlık veren bir fikir hareketi oluşturmaktır. Bu fikirler oluştururken, herkesten bağımsız olarak sürekli gelişen dünya düzenine göre her an değişebilecek bir yapıda olduğundan, düşüncelerimizi oluştururken ülkelerin iktisadi, sosyal yapılarından faydalanarak, nasıl etkili, çekici gerçekleri yakalayıcı, bir fikir oluşturmalıyız ki, Türk Dünyası içinde ilk nokta olan eğitimden başlayarak, ekonomiye kadar faydalı olan bir yol çizebilelim. Ve bu Türkiye’nin istediği hedeflere varmasında, ülkeler arasında etkin söz sahibi olabilmesinde, Türk Cumhuriyetlerini fikirsel alanda etkileyebilmekte etkin bir yol izlesin.

Devamını Oku

Çocuğumuzun İfade Aracı Resim

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 5 defa okundu

Çocuğumuzun İfade Aracı RESİM

Resim; çocuğun zeka, kişilik ve iç dünyasını yansıtan bir ifade aracıdır. Çocuk bize her resmiyle kendini anlatmaktadır. Duygu, düşünce ve görüşlerini dile getirmektedir.

Devamını Oku

Bölüm.3 Array Array Reaktif Güç Üreten Sistemler

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 9 defa okundu

BÖLÜM.3 REAKTİF GÜÇ ÜRETEN SİSTEMLER

Tüketicilerin reaktif güç ihtiyaçlarını karşılamak için iki tip araçtan yararlanılır:

Devamını Oku

Bölüm 2 Array Array Array Array Array Array Kompanzasyon Tesislerinde Tesis

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 11 defa okundu

BÖLÜM 2 KOMPANZASYON TESİSLERİNDE TESİS ELEMANLARI

2.1 KONDANSATÖRLER

Devamını Oku

Bölüm.1 Array Array Array Reaktif Güç Kompanzasyonu

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 14 defa okundu

BÖLÜM.1 REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

GİRİŞ

Elektrik tesislerinin işletme araçları olan transformatörler, motorlar, kaynak makinaları, endüksiyon ve ark fırınları, floresan lambalar, deşarj lambaları, civa ve sodyum buharlı lambalar çektikleri aktif güç yanında önemli miktarda reaktif güç çekerler. Çekilen reaktif güç kontrolsuz ve başıboş bırakıldığında , güç katsayısı o kadar düşerki bu da dağıtım tesisilerimizi , aktif güç bakımından normal kapasitenin altında çalışmak zorunda bırakabilir. Bu suretle ekonomik olmayan bir işletme meydana geldiği gibi , enerji sıkıntısı da kendini gösterir.

Devamını Oku

Black Holes

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 8 defa okundu

BLACK HOLES

Since Isaac Newton, we admit that every matter has a pull force because of its mass. This force is called gravity. Earth pulls us with a huge force. In order to escape from Earth’s gravity we need to accelerate to a velocity of 40000 kmph.

Devamını Oku