Der Kalte Krieg

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

Der Kalte Krieg

Berlin ist das Symbol für den kalten Krieg in Europa par excellence. Hier begann er 1948 mit der Blockade und hier endete er auch 40 Jahre später. Zwei Ereignisse, ein tragisches und ein freudiges, kennzeichnen zwei Höhepunkte dieser Zeit: der Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 und ihr Fall am 9. November 1989. Die Berlinfrage zieht sich durch sämtliche Vereinbarungen der Alliierten am Ende des Zweiten Weltkrieges. Die 1944-1945 zwischen den USA, der Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich getroffenen Abkommen legten die Teilung des besiegten Deutschlands in vier Besatzungszonen fest, regiert von vier Oberbefehlshabern, welche gemeinsam den Alliierten Kontrollrat mit Sitz in der ehemaligen Reichshauptstadt bildeten. Berlin (883 km²) – ebenfalls in vier Sektoren aufgeteilt und gemeinsam verwaltet von der aus vier Militärgouverneuren bestehenden Kommandatura – befand sich aufgrund dieser Teilung inmitten der sowjetischen Zone, 180 Kilometer von der Grenze zu den westlichen Besatzungszonen entfernt. Diese besondere geopolitische Lage erwies sich jedoch als problematisch, sobald sich die Beziehungen zwischen den Alliierten verschlechterten.

Devamını Oku

Kısım Array I – Genel Kurallar

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 0 defa okundu

KISIM I – GENEL KURALLAR

BÖLÜM 1 – YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

1.1 – 7269 sayılı kanunun 1051 sayılı kanunla değiştirilen ikinci maddesine göre saptanan ve duyurulan afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek, onarılacak ya da güçlendirilecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların bağlı olacağı teknik koşullar, 7269 sayılı kanunun 1051 sayılı kanunla değiştirilen üçüncü maddesine göre bu Yönetmelikteki ilkelere uyularak yerine getirilir.

Devamını Oku

Giriş:

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 9 defa okundu

GİRİŞ:

Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir.

Devamını Oku

Denizli Depremleri İle İlgili Olarak

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 9 defa okundu

DENİZLİ DEPREMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK

SAYISALGRAFİK San. Ve Tic. A.Ş.’ DEN DERLENEN DOKÜMAN

Devamını Oku

Dede Korkut’un Öğüdü

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 20 defa okundu

Dede Korkut’un öğüdü

Ehmedağa MUĞANLI

Gece atlı haberci geldi, haber getirdi:

Devamını Oku

Dağıtım Kanalları

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 55 defa okundu

DAĞITIM KANALLARI

MAKARNA DAĞITIM KANALLARINDA DİKEY DEVRİM PASTA VİLLA VE MAKARNA RESTORANLARI

Devamını Oku

Önsöz

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 14 defa okundu

ÖNSÖZ

Bir üst göreve yükselme tezi olarak hazırlanan bu çalışma “ Danimarka’nın Ülke Riski ve Kredibilitesi” ni konu almaktadır.

Devamını Oku

Bölüm 11

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 5 defa okundu

BÖLÜM 11

DAĞITIM KANALLARINDA STRATEJİK KARARLAR

Ekonomik pazarlarda, üretici ile alıcının fiziksel ve psikolojik olarak birbirlerinden uzak kalmamaları,etkili ve verimli arz-talep dengesini oluşturacak iletişimi kurmaları için aracılar gereklidir.Üreticinin,hem potansiyel müşterilerinin beklentilerini araştırma görevini, hem de üretimin gerekliliklerini yerine getirmesi imkansız olduğundan,dağıtım kanalı kullanması zorunludur.Aracıların dağıtımın parçası olmaları, şirketler için kontrolü azaltan bir faktördür.Ticari faaliyetlerinin bir kısmını kontrol edememelerine neden olur.Dağıtım kanalı kararı, bu sebepten sadece hedef kitleye ulaşma yolu olmaktan çıkar, stratejik karar yapısı üzerinde önemli rol oynar.Fakat dağıtım kanalı seçimi şirketin amaçları doğrultusunda stratejik kararlara etki eder.bu bölümde öncelikle dağıtım kanalı seçimini inceleyeceğiz.Karar sürecinin aşamaları şekil 11.1’de gösterilmiştir.Bu bölümde,aracıların tüketim malları pazarında konumlandırma stratejilerini irdeleyeceğiz.

Devamını Oku

C.e. Johansson (blok) Mastarlar

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 13 defa okundu

C.E. JOHANSSON (BLOK) MASTARLARI

Temel ölçü birimlerinin endüstride kullanılır hale getirilmesinde sonra, üretimde ölçme ve kontrol işlemlerimde kullanılmak üzere artı eksı (0.00005-0.00350) mm ölçü tamlığında ve prizmatik olarak çeşitli boyutlarda hazırlanmış sabit mastarlara BLOK MASTARLARI denir. Birinci derecede ölçü tamlığı bulunan blok mastarları, ikinci derece önemli ola standart ölçü aletlerinin ayarında, ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılırlar.

Devamını Oku

Transport Tekniği Deney Raporu

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

TRANSPORT TEKNİĞİ DENEY RAPORU

DENEYİN AMACI:

Deneyde, değişik profillere sahip makaralar ile bir halat arasındaki sürtünme katsayılarının tespiti ve makara profilinin değişimi ile sürtünme katsayısının değişimi incelenecektir.

Devamını Oku