Vertigonun Cerrahi Tedavisi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 16 defa okundu

VERTİGONUN CERRAHİ TEDAVİSİ

Yard. Doç. Dr. Oğuz BASUT

Vertigo, çok rahatsızlık verebilecek, hastayı sakat konumuna getirebilecek bir semptom olarak karşımıza çıkabilir. Hasta, bunun her ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırılmasını isteyebilir.

Devamını Oku

Süperior Vena Cava Rezeksiyon Ve Rekonstrüksiyon Tekniği;

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 12 defa okundu

Süperior Vena Cava Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyon Tekniği;

Dr. Ayşe Gül Çevik

Devamını Oku

Video Yardımlı Toraks Cerrahisi (vats) Uygulamaları;

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 23 defa okundu

Video Yardımlı Toraks Cerrahisi (VATS) Uygulamaları;

Torakoskopi, perkütanöz minimal bir invaziv teknik olarak 20. yy başından beri kullanılmaktadır. Torakoskopinin okülerinden direkt gözle bakılarak akciğerin büyük kısmı, paryetal plevra, diafragma, perikard ve mediasten gözlenmiş ve lizis, biopsi gibi bazı küçük girişimler sınırlı ölçüde yapılabilmiştir.

Devamını Oku

Türkiye’de Genetik Danışmanlık,

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 18 defa okundu

Türkiye’de Genetik Danışmanlık,

Genetik Tanı ile İlgili Uygulamalar ve

Devamını Oku

20. Ulusal Tıp Bilimleri Yarışması Sınav Soruları

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 13 defa okundu

20. ULUSAL TIP BİLİMLERİ YARIŞMASI SINAV SORULARI

TEMEL BİLİMLER

1. Canalis facialis hangi kemiktedir?

Devamını Oku

Travma

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 31 defa okundu

TRAVMA

Travma, infant ve çocuklarda önde gelen bir mortalite sebebidir. Bu arada kazalar da doğumdan 24 yaşa kadarki dönemde en sık ölüm nedenidir. Bunun yanısıra kafa travmalarındaki mortalite ve morbidite oranının da önemsenecek derecede yüksek olduğu unutulmamalıdır. Tüm bu durumlarda ‘çocuklar küçük erişkinler değildirler’ sözünü unutmayarak ağrısızlığın sağlanmasının önemi tartışılmaması gerekirken, Selbst ve Clark 1990 yılındaki yayınlarında, acil servise travma öyküsüyle başvuran hastalardan erişkinlerin %60’ının yeterli analjezi aldığını, çocuklarda ise bu oranın %28 olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca 1997’de Petrack ve arkadaşları uzun kemik kırıklarında erişkinlerin %73’ünde, çocukların ise %53’ünde analjezik kullanıldığını bildirmektedirler.

Devamını Oku

Tiroid Ve Paratiroid Bezi Hastalıkları

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 28 defa okundu

TİROİD VE PARATİROİD BEZİ HASTALIKLARI

Dr. Bekir BAŞEL

TİROİD BEZİ HASTALIKLARI

Devamını Oku

Tıp Eğitiminde Anadilimiz Nerede?

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

Tıp Eğitiminde Anadilimiz Nerede?

Prof. Dr. Aydın SAV

İstanbul Üniversitesi Nörolojik Bilimleri Enstitüsü

Devamını Oku

Tinnitus

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 12 defa okundu

TİNNİTUS

Dr. Gonca YIRCALI

I. TARİHÇE

Tıpla ilgili yazılı bilgilerin olduğu çağdan beri tinnitusla ilgili notlar vardır. Tinnitus tedavisi ile ilgili bildirilen ilk yazılı belgeler milattan önce 16.yüzyıl Mısır papirüslerinde bulunmuştur.

Devamını Oku

Tıbbi Bir Yazı Nasıl Yazılır ?

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 17 defa okundu

TIBBİ BİR YAZI NASIL YAZILIR ?

    

Dr.Nazan BİLGEL

Tıbbi konuşmak ve yazmak, hekimin çalışmasına yaratıcı ve doyurucu bir boyut kazandırır.

Devamını Oku