Bilgisayar Destekli Piston Tasarımı

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 13 defa okundu

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PİSTON TASARIMI

Mehmet Emin Zengin

Makina Eğitimi, Yüksek Lisans Tezi, 1997

Tez Danışmanı: Y.Doç.Dr.Hasan Ali Çelik

Anahtar Kelimeler: Tasarım, motor, piston

Yaşamı kolaylaştıran taşıtlar, hayatımızın birçok alanında önemli bir yer teşkil eder. Taşıtlara hareket veren motorların büyük bir bölümü içten yanmalı pistonlu motorlardır. Motorun kalbi sayılan piston tasarımı için, birçok faktörü bir arada düşünmek gerekir.

Otomotiv piston malzemelerinin ihtiyaçları şunlardır; bu malzemeler düşük yoğunluk, yüksek ısı iletimli ve düşük ısıl genleşme katsayılı olmalıdır. Bunun yanında yüksek elastikiyet modülüne sahip olmalıdır. Ayrıca boruların korozyon ve aşınmaya karşı dirençlerinin de iyi olması gerekir. Buna ek olarak bu malzemelerin orta ve yüksek sıcaklıklarda mukavemet ve yorulma dayanımları yüksek olmalıdır. Bu ihtiyaçları karşılamak için dökülebilirlilik, dövülebilirlilik, işlenebilirlilik ve kaplanabilirlilik özelliklerinin de bunlara eklenmesi gerekir. Diğer yandan araştırma-geliştirme mühendisleri şu türde özellikleri de isterler; pistonun az etek eğilmesi olmalı, çatlak ve erozyon olmamalı, boyutlarda denge olmalı, düşük yağ ve yakıt tüketimi olmalı, segman yuvalarının genişlemesi çok az olmalıdır.

Tasarımda malzeme özellikleri yanında, düşük emisyon, gürültü ve yüksek dayanım, yakıt ekonomisi gibi müşteri istekleri yanında yasal düzenlemelerden dolayı pazar ihtiyaçları daha karmaşık bir hal almıştır.

Bunları gerçekleştirmek için, birçok bilgisayar destekli bilgi bankalarına gerek vardır. Bu çalışmada dizel ve benzinli motorlarda kullanılan çeşitli tip ve boyuttaki pistonlar incelenerek, çap-kurs ve hacim-güç arasında belli katsayılar çıkarılarak boyut hesaplanmasına gidilmiştir. Bu çalışmanın yeni piston tasarımcılarına ışık tutacağı, ön fikir edinmeleri açısından da fayda sağlayacağı düşünülmüştür.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ

Güler Kadıoğlu

Makina Eğitimi, Yüksek Lisans Tezi, 1998

Tez Danışmanı: Doç.Dr.Abdullah Mimaroğlu

İçinde bulunduğumuz çağ bilginin önem taşıdığı bir çağdır. Daha çok bilgiye sahip olan daha büyük bir güce sahiptir. Güçlü olabilmenin bir yolu bilgili olmaktan geçtiğine göre bu alanda kullanılacak araçlardan birisi de bilgisayardır.

Bilgisayar bir kaynak olarak bilgi vermede insanoğluna hizmet etmektedir. Bir yandan kendisi insanoğlunun bilgi birikiminin bir sonucu iken, diğer yandan da insanoğlunun daha hızlı, daha doğru bilgi edinebilmesinde çok önemli bir kaynaklık görevini görmektedir. Bilgili toplum gelişmiş toplumdur. Eğitimde ise bilgisayar kullanımı gün geçtikçe bir tercih olmaktan çıkmakta ve bir zorunluluk haline gelmektedir.

Bilgi çağına erişmiş Türkiye için. Bilindiği üzere endüstrileşmiş ve gelişme sürecini tamamlamış olan ülkeler seviyesine erişmek ana hedefimizdir. Ülkemizde yaşayan her insanın yüksek hayat standardında ve güvenlik içinde yaşaması en büyük dileğimdir. Umarım kısa süre içinde “Çağdaş Medeniyet” seviyesine erişir. Çağdaş medeniyete erişmede bilgisayarın nasıl bir fonksiyona sahip olduğunu izah etmeye gerek görmüyorum. Bilindiği üzere ülkelerin yüksek refaha erişmesinde en temel olgu üretimdir, Gerek sanayi, gerek tarım ve gerekse bilim bazlı üretim, ülkeleri seçkin ve zengin kılmaktadır. Bilgisayar ise hemen tüm üretim hatlarında yerini almış durumdadır. Endüstriyel üretimdea pek çok üretim birimi bilgisayarları aktif olarak kullanmaktadır. Son zamanlarda üniversitelerimiz ve diğer orta dereceli eğitim kurumları da bilgisayarı kullanmaya başlamışlardır. Dört bölümden oluşan çalışmamızda, Bilgisayar Destekli eğitimin eğitime katkısı ve Mühendislik eğitiminde bilgisayar destekli eğitim metodunun uygulama imkanlarını örnek bir paket programı yardımı ile ortaya koymaktır.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.