Semptomlar:türkiyedeki Bankacılık Sistemi Gelismis Ülkelerinkine Göre

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

SEMPTOMLAR:Türkiyedeki bankacılık sistemi gelismis ülkelerinkine göre

çok daha farkli biçimde işlemekteydi.Son yıllarda Türkiye’de degisik

amaçlari finanse etmek ve bazi holdiglerin kendi amaçlarini

gerçeklestirebilmesi için bir çok irili ufaklı banka kuruldu çünkü ucunda

kolay para vardi.Halktan topladiklari mevduatlari hazineye borç vererek

hiçbir risk almayarak yüksek faizli kazanç elde ediyorlardı.Ama şimdi

değişen bankalar kanunu ile borçlanmanin kosullari degisti ve karliligi

düştü ve sistemlerini degistirmek zorunda kaldılar.

PROBLEM:Yeni bankalar kanunu karsisinda bankacilik sisteminin kötü

duruma düsmüstür.

BANKALAR KANUNU

KANUN NO: 4389

18 ,: 23 Haziran 1999 – Sayi: 23734)

5.t. Düstur, c.40 – s.

Amaç ve kapsam

Madde 1- 1. Bu Kanunun amaci, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini

korumak, mali piyasalarda güven ve istikrari ve ekonomik kalkinmanin

gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir sekilde çalismasini

saglamak üzere bankalarin kurulus, yönetim, çalisma, devir, birlesme,

tasfiye ve denetlenmelerine iliskin esaslari düzenlemektir.

2. Türkiye’de kurulmus ve kurulacak bankalar ile yurtdisinda kurulmus ve

kurulacak bankalarin Türkiye’deki subeleri bu Kanun hükümlerine tabidir.

Özel kanunlarla kurulmus olan bankalar hakkinda da kanunlarinda yer alan

hükümler disinda bu Kanun hükümleri tatbik olunur. Bu Kanunda açiklik

olmayan hallerde genel hükümler uygulanir.

Tanimlar

Madde 2- Bu Kanunun uygulanmasinda;

Ilgili Bakan; Basbakan veya görevlendirecegi Devlet Bakanini,

Kurum; Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

Kurul; Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

Baskan; Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Baskanini,

Merkez Bankasi; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Anonim Sirketini,

Fon; Tasarruf Mevduati Sigorta Fonunu,

Banka; Bu Kanuna göre banka adi altinda Türkiye’de kurulan kuruluslar ile

yurtdisinda kurulu bankalarin Türkiye’deki subelerini,

Sube; Bankalarin elektronik islem cihazlarindan ibaret birimleri hariç,

sube, ajans ve mevduat kabulü veya diger bankacilik islemleriyle ugrasan

sabit ya da seyyar bürolari gibi her türlü yerel teskilatlarini,

Ödenmis sermaye; Bankalarin üç aylik hesap özetlerindeki fiilen ve her türlü

muvazaadan ari olarak ödenmis veya Türkiye’ye ayrilmis ve ödenmis

sermayelerinden, bilançoda görülen zararin yedek akçelerle karsilanamayan

kismi düsüldükten sonra kalan tutari,

Yedek akçeler; Bankalarin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayili Türk Ticaret

Kanunu ve ilgili kanunlar ile anasözlesmelerine göre ayirdiklari ve üç aylik

hesap özetlerinde görülen yedek akçelerinden varsa bilanço zararinin

düsülmesinden sonra elde edilen tutari,

Özkaynak; Bankalarin ödenmis veya Türkiye’ye ayrilmis sermayeleri ve yedek

akçeleri ile Kurulca belirlenecek diger sermaye benzeri kaynaklar toplamini,

Ifade eder.

Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Madde 3- 1. Bu Kanun ve ilgili diger mevzuatin, Kanunda gösterilen yetkiler

çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasini saglamak,

uygulamayi denetlemek ve sonuçlandirmak, tasarruflarin güvence altina

alinmasini temin etmek ve Kanunla verilen diger görevleri yapmak ve

yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kisiligini haiz, idari ve mali

özerklige sahip “Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu” kurulmustur.

Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarini ve bankalarin düzenli ve emin bir

sekilde çalismasini tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar

dogurabilecek her türlü islem ve uygulamalari önlemek, kredi sisteminin

etkin bir sekilde çalismasini saglamak üzere gerekli karar ve tedbirleri

almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir. Kurumun merkezi Ankara’dadir.

Kurum gerekli gördügü yerlerde teskilat kurabilir.

2. Ilgili Bakan, Fon dahil olmak üzere Kurumun yillik hesaplari ile

harcamalarina iliskin islemlerini Sayistay denetçisi, Basbakanlik müfettisi

ve Maliye müfettisinden olusan bir komisyona denetletir; denetleme

sonuçlariyla ilgili gerekli tedbirleri alir. Denetim sonuçlari ile bunlara

iliskin islemleri ve alinan tedbirleri gösterir bir rapor, Kurumun yillik

faaliyet raporu ile birlikte ilgili Bakan tarafindan Bakanlar Kuruluna

sunulur.

3. Kurumun karar organi, biri baskan, biri ikinci baskan olmak üzere yedi

üyeden olusan Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kuruludur. Kurul Baskani,

Kurumun da baskanidir. Üyelerin hukuk, iktisat, maliye, bankacilik,

isletmecilik, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili

mühendislik alanlarinda en az lisans düzeyinde ögrenim yapmis olmalari

gerekir. Üyeler Hazine Müstesarliginca önerilecek dört aday arasindan iki,

Maliye Bakanligi, Merkez Bankasi, Türkiye Bankalar Birligi, Devlet Planlama

Teskilati Müstesarligi ve Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan önerilecek

ikiser aday arasindan birer kisi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanir.

Bakanlar Kurulu, atanan adaylardan birini baskan olarak görevlendirir.

Baskanin teklifi ve Kurulun onayi ile üyelerden biri ikinci baskan olarak

seçilir. Kurul üyeligine önerilecek kisilerden;

a) Hazine Müstesarligi, Merkez Bankasi ve Türkiye Bankalar Birligi

tarafindan önerilecek adaylarin tamami ile Devlet Planlama Teskilati

Müstesarligi ve Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan önerilecek adaylarin

yarisinin bankacilik veya finans alaninda fiilen oniki yil çalismis ve üst

düzey yöneticilik yapmis olanlardan,

b) Devlet Planlama Teskilati Müstesarligi ve Sermaye Piyasasi Kurulu

tarafindan önerilecek diger adaylarin ise fiilen oniki yil çalismis,

bankacilik ve ticaret hukuku alaninda temayüz etmis bankaci, hukukçu ve

akademisyenler arasindan,

c) Maliye Bakanliginca önerilecek adaylarin, maliye alaninda en az oniki yil

üst düzey yönetici veya denetim elemani olarak görev yapmis olanlardan,

Teklif edilmesi gerekir.

4.a) Kurul Baskan ve üyelerinin görev süresi alti yildir. Süreleri biten

üyeler yeniden seçilebilirler. Baskanlik ve üyelikler, görev süreleri

dolmadan herhangi bir sebeple bosaldigi takdirde, bosalan yerlere yukarida

belirtilen esaslar dahilinde iki ay içinde seçim ve atama yapilir. Bu

sekilde atananlar, yerine atandiklari kisinin süresini tamamlar. Üyelerin

hastalik, kaza ve sair nedenlerle geçici is göremezlige ugramasi ve bu

durumun Kurulun karar almasini tehlikeye düsürmesi halinde, bunlarin yerine

mesleki kidemi en yüksek olandan baslamak üzere kidem sirasina göre Kurum

Baskan Yardimcilari vekalet eder. Geçici is göremezlik halinin üç aydan

fazla sürmesi halinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düser ve bunlarin

yerlerine yedi gün içinde atama yapilir.

b) Kurul Baskan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son

verilemez. Ancak atanmalari için gerekli sartlari kaybettikleri veya

durumlarinin (5) numarali fikraya aykiri düstügü tespit edilen, görevleri

ile ilgili olarak isledikleri suçlardan dolayi haklarinda verilen mahkumiyet

karari kesinlesen Kurul Baskan ve üyeleri süreleri dolmadan Basbakanin onayi

ile görevden alinirlar. Bu durumda en geç iki ay içinde üye atamasi yapilir.

Bu durumun Kurulun karar almasini tehlikeye düsürmesi halinde, bu süre

zarfinda, bu üyelerin yerine mesleki kidemi en yüksek olanindan baslamak

üzere kidem sirasina göre Kurum Baskan Yardimcilari üyelik görevini görür.

c) Bu fikra hükmüne istinaden Kurul üyelerine vekalet eden ya da görev yapan

Baskan Yardimcilarinin mali ve özlük haklarinda bir degisiklik olmaz.

5. Kurul üyeleri, özel bir kanuna dayanmadikça resmi veya özel hiçbir görev

alamaz, ticaretle ugrasamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret

karsiligi konferans ve ders veremez, sinav ve benzeri görev alamaz, her

türlü ortakliklarda pay sahibi olamazlar. Dernek, vakif, kooperatif ve

benzeri yerlerde yöneticilik yapamazlar. Kurul üyeleri görevden

ayrilmalarini takip eden üç yil süreyle bu Kanun kapsamina giren

kuruluslarda üst düzey görevli olarak çalistirilamazlar.

6. Kurul üyeleri, Yargitay Birinci Baskanlik Kurulu huzurunda görevlerinin

devami süresince görevlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile

yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykiri hareket etmeyeceklerine ve

ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin için yapilan basvuru Yargitayca

acele islerden sayilir. Kurul üyeleri, yemin etmedikçe göreve baslayamazlar.

7. Kurul, Baskan veya bulunmadigi hallerde Ikinci Baskanin baskanliginda en

az bes üyenin hazir bulunmasi ile toplanir. Kurul kararlari en az dört

üyenin ayni yöndeki oyuyla alinir. Kurul kararlari kesindir. Baskan ve

üyeler 1086 sayili Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin

(3) numarali bendinde yazili derecelerde akrabaligi bulunan kimselerle

ilgili konulardaki müzakerelere istirak edemez ve oylamaya katilamazlar.

Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alinan kararlarin yürütülmesi

Baskana aittir. Baskanin izin, hastalik, yurtiçi ve yurtdisi görevlendirme,

görevden alinma ve görevde bulunmadigi diger hallerde Ikinci Baskan Baskana

vekalet eder.

8. Kurul üyeleri ile Kurumun her türlü personeli, çalismalari ve

denetlemeleri sirasinda ilgililere ve üçüncü kisilere ait ögrendikleri

sirlari bu konuda kanunen yetkili kilinan mercilerden baskasina

açiklayamazlar ve kendi yararlarina kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden

ayrilmalarindan sonra da devam eder. Kurumun para, evrak ve her çesit

mallari Devlet mali hükmündedir. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri

esnasinda veya görevleri nedeniyle isledikleri ve kendilerine karsi islenen

suçlar bakimindan Devlet memuru sayilirlar. Buna iliskin sorusturmalar genel

hükümlere göre yapilir. Kurul Baskani, üyeleri ve baskan yardimcilari

hakkinda sorusturma yapilabilmesi için ilgili Bakanin izni gerekir.

9. Kurum, görevleri ile ilgili konularda bakanliklardan, ilgili resmi ve

özel kuruluslar ile kisilerden gizli dahi olsa her türlü belge ve bilgiyi

isteyebilir. Bunlar sözkonusu istege cevap vermek ve Kurumun görevlilerine

gereken kolayligi göstermekle yükümlüdürler. Kurum, talepleri halinde veya

gerektiginde Hazine Müstesarligi, Devlet Planlama Teskilati Müstesarligi ile

Merkez Bankasina para, kredi ve bankacilik politikalarinin yürütülmesi ile

ilgili konularda mütalaa ve bilgi verir.

10. Yabanci ülke kanunlarina göre denetime yetkili mercilerin, kendi

ülkelerindeki mali piyasalarda faaliyet gösteren kuruluslarin Türkiye’deki

bu Kanuna tabi sube veya ortakliklarinda denetim yapma ve bilgi isteme

taleplerinin yerine getirilmesi Kurulun iznine tabidir. Bu mercilerce

istenen bilgiler, açiklanmamasi kaydiyla Kurum tarafindan verilebilir. Kurul

yabanci ülkelerin denetime yetkili mercileri ile yapacagi anlasmalar

çerçevesinde bankacilikla ilgili her türlü isbirligi ve bilgi alisverisinde

bulunabilir.

11. Kurum, Kurul karariyla bu Kanunun uygulanmasina iliskin yönetmelikler ve

tebligler çikarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum, yetkilerini, düzenleyici

islemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanir.

Düzenleyici islem niteligindeki yönetmelik ve tebligler, Resmi Gazetede

yayimlanarak yürürlüge konulur. Özel nitelikli kararlardan gerekli

görülenler, Kurumun haftalik bülteni ile ilgili kisi ve kuruluslara

duyurulur.

Kurum baskanligi ve hizmet birimleri

Madde 4- 1. Baskana görevlerinde yardimci olmak üzere Kurul karariyla üç

baskan yardimcisi atanir. Baskan yardimcilari hukuk, iktisat, maliye,

bankacilik, isletmecilik, kamu yönetimi, istatistik ve mühendislik

dallarinda en az lisans düzeyinde ögrenim görmüs ve Kurumda veya Kurumun

görev alanina giren konularda en az on yil çalismis kisiler arasindan

seçilir.

2.a) Kurumun hizmet birimleri; Kurum görev ve yetkilerinin gerektirdigi

sayida daire baskanliklari seklinde teskilatlanmis ana hizmet birimleri,

Bankalar Yeminli Murakiplari Kurulu, danisma birimleri ve yardimci hizmet

birimlerinden olusur. Kurumun hizmet birimleri ile bunlarin görev ve

sorumluluklari Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafindan

çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

b) Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdigi asli ve sürekli görev

ve hizmetler bankalar yeminli murakiplari ve yardimcilari ile bankacilik

uzman ve uzman yardimcilarindan olusan meslek personeli ve diger personel

eliyle yürütülür.

c) Kurum emrinde çalistirilan bankalar yeminli murakiplari ve yardimcilari

ile bankacilik uzman ve uzman yardimcilari ve diger personel, sözlesmeli

olarak istihdam edilir.

d) Bankacilik uzman yardimcilari konulari ile ilgili dallarda en az lisans

düzeyinde ögrenim yapmis adaylar arasindan sinavla seçilerek alinirlar.

Uzman yardimciligina atananlar, en az üç yil çalismak ve olumlu sicil almak

kaydiyla konulari ile ilgili hazirlayacaklari uzmanlik tezinin Kurulca kabul

edilmesi ve yapilacak uzmanlik sinavinda basarili olmalari halinde, en az

bes üyenin olumlu oyu ile alinmis Kurul karariyla bankacilik uzmani olarak

atanirlar. Bankacilik uzman ve uzman yardimciligi yeterlik ve yarisma

sinavlari ile çalisma usul ve esaslari yönetmelikle düzenlenir.

Bankalar yeminli murakiplari

Madde 5- 1. Bu Kanun ile diger kanunlarin bankalarla ilgili hükümlerinin

uygulanmasinin ve her türlü bankacilik islemlerinin denetimi, bankalarin

varliklari, alacaklari, özkaynaklari, borçlari kar ve zarar hesaplari

arasindaki ilgi ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen diger tüm unsurlarin

tespit ve tahlili Kurum adina dogrudan Baskana bagli bir Kurul teskil eden

bankalar yeminli murakiplari ve yardimcilari tarafindan yapilir.

2. Bankalar yeminli murakiplari ve yardimcilari, bu Kanunda yazili

görevleriyle kayitli olmak üzere vergi inceleme yetkisine ve 20/2/1930

tarihli ve 1567 sayili Türk Parasinin Kiymetini Koruma Hakkinda Kanun

hükümlerine aykiri hareket eden banka ve ilgililer hakkinda adi geçen

Kanunun ek 1 inci maddesindeki yetkilere sahip olduklari gibi tüm bankalarin

kurulus kanunu hükümleri ile diger kanunlarin bankalarla ilgili hükümlerinin

uygulanmasini da denetlemeye yetkilidirler.

3. Bankalar yeminli murakiplari ve yardimcilari, bankalar ve bankalarin

istirak ve kuruluslari ile diger gerçek ve tüzel kisilerden bu Kanun

hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri istemeye, bunlarin tüm

defter, kayit ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bilgi istenenler de

istenilen bilgileri vermekle, defter, kayit ve belgeleri incelemeye hazir

bulundurmakla yükümlüdürler.

4. Kamu kurum ve kuruluslari, Merkez Bankasi ve benzeri kuruluslar ile Risk

Merkezi görevleriyle ilgili olarak istenecek her türlü bilgiyi gizli de olsa

bankalar yeminli murakiplari ve yardimcilarina verirler.

5. Bankalar yeminli murakip yardimcilari konulari ile ilgili dallarda

yüksekögrenim yapmis adaylar arasindan sinavla seçilerek alinirlar. En az üç

yil bankalar yeminli murakip yardimciligi yaptiktan sonra yeterlik sinavinda

basari gösterenler, en az bes üyenin olumlu oyu ile alinmis Kurul karariyla

bankalar yeminli murakibi olarak atanirlar.

6. Bankalar Yeminli Murakiplari Kurulu Baskani, Kurum baskan yardimcisi

statüsünde olup bankalar yeminli murakibi sifat ve yetkisini tasir.

7. Bankalar yeminli murakiplari ve yardimcilari Ankara’da Asliye Ticaret

Mahkemesinde yemin etmedikçe denetim yapamazlar.

8. Bankalar yeminli murakiplarinin çalisma esas ve usulleri bir yönetmelikle

düzenlenir.

Kurum çalisanlarinin özlük ve mali haklari, Kurumun bütçesi

Madde 6-1.a) Kurum personeli ile Kurul üyeliklerine atananlar hakkinda 5434

sayili Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandigi Kanunu ile ek ve degisikliklerine

iliskin hükümler uygulanir. Emeklilik açisindan Kurul Baskanina Bakanlik

Müstesari, Kurul üyelerine Bakanlik Müstesar Yardimcisi, Kurum Baskan

Yardimcilarina Bakanlik Genel Müdürü, Bankalar Yeminli Murakiplari Kurulu

Baskanina Bakanlik Kurul Baskani, Kurum 1 inci dereceli Daire Baskanlarina

Bakanlik Genel Müdür Yardimcisi, en az dört yil süreli yüksekögrenim veren

fakülte veya yüksek okullari bitirmis, Türkiye düzeyinde teftis, denetim

veya inceleme yetkisine sahip ve birinci dereceli bankalar yeminli

murakiplarina bakanlik müfettisi, en az dört yil süreli yüksekögrenim veren

fakülte veya yüksekokullari bitirmis, kazanilmis hak ayliklari birinci

derecede olmak sartiyla bankacilik uzmanlarina Hazine uzmani için tespit

edilen ek gösterge ve makam tazminati uygulanir. Bu görevlerde geçirilen

süreler makam tazminati ödenmesini gerektiren görevlerde geçmis sayilir.

b) Kurul Baskan ve üyeliklerine atananlardan atama yapilmadan önce kanunla

kurulmus diger sosyal güvenlik kurumlarina bagli olanlarin bu kurumlara

bagliliklari devam eder ve bunlar hakkinda yukaridaki hükümler uygulanmaz.

c) Kurul Baskan ve üyeliklerine atananlarin Kurulda görev yaptiklari sürede

eski görevleri ile olan iliskileri kesilir. Ancak, Kuruldaki görevleri sona

erdikten sonra ilgili Bakan tarafindan, mükteseplerine uygun bir kadroya

atanirlar. Akademik unvanlarin kazanilmasi için gerekli sartlar saklidir.

2.a) Kurul üyelerinin aylik ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenir.

b) Kurum personelinin ücret ve diger mali haklari, Bakanlar Kurulunca

belirlenecek esaslar çerçevesinde Kurulca tespit olunur.

3. Kurumun giderleri Kurul karariyla yürürlüge giren yillik bütçeye göre

yapilir. Kurumun bütçe yili takvim yilidir. Bütçe, bütçe yilindan önce gelen

otuz gün içinde hazirlanir ve giderler bir önceki yil sonu bilanço

toplamlarina göre bankalarca bütçenin yürürlüge girmesinden önce Kuruma

yapilacak ödemelerle karsilanir. Giderlere katilma payi olarak tahsil

olunacak tutar bankalarin bilanço toplamlarinin onbinde üçünü geçemez.

Belirtilen süre içerisinde ödenmeyen gider paylari 6183 sayili Amme

Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Kurulun bütçe uygulama sonuçlarina iliskin Yillik Mali Raporu ve Bütçe Kesin

Hesabi, Bakanlar Kurulu karariyla ibra edilir.

4. Kurum, 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayili Muhasebe-i Umumiye Kanunu,

14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve

3346 sayili Kamu Iktisadi Tesebbüsleri ile Fonlarin Türkiye Büyük Millet

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun, 21/2/1967 tarihli ve

832 sayili Sayistay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayili Devlet Ihale

Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayili Harcirah Kanunu ile bunlarin ek ve

degisikliklerine tabi degildir.

5. Kurul üyeleri ile Kurumun her türlü personelinin 14/7/1965 tarihli ve 657

sayili Devlet Memurlari Kanununun 48 inci maddesinin (A) fikrasinin 1, 4, 5,

6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen sartlari tasimalari zorunludur.

6. 2822 sayili Toplu Is Sözlesmesi, Grev ve Lokavt Kanununun grev ve lokavt

yasaklarina iliskin hükümleri Kurum hizmetleri ile görevlilerine de

uygulanir.

Bankalarin kuruluslari ve faaliyete geçme esaslari

Madde 7-1. Türkiye’de bir bankanin kurulmasi veya yurtdisinda kurulmus bir

bankanin Türkiye’de ilk subesinin açilmasina Kurulun, en az bes üyenin

olumlu oyuyla aldigi karara istinaden yapacagi öneri üzerine Bakanlar Kurulu

tarafindan izin verilir. Izin için yapilacak basvurular ve iznin verilmesine

iliskin esas ve usuller, Kurulun önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca

çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir. Kurulusa veya Türkiye’de sube

açilmasina iliskin izinler, izin tarihinden itibaren bir yil içinde

faaliyete geçilmemesi halinde geçersiz olur.

2. Türkiye’de kurulacak bir bankanin;

a) Anonim sirket seklinde kurulmasi,

b) Kurucularinin;

ba) Müflis veya konkordato ilan etmis olmamasi,

bb) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler, bankalar, sigorta sirketleri ve para

ve sermaye piyasalarinda faaliyet gösteren kurumlarda ve Fona devredilen

bankalarda dogrudan veya dolayli olarak yüzde on ve daha fazla bir oranda

pay sahibi olmamasi,

bc) Hakkinda 14 üncü madde uyarinca islem yapilmakta olan bir bankada

dogrudan veya dolayli olarak yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi

olmamasi,

bd) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa ugramis olsalar bile agir hapis

veya bes yildan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap,

rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, inanci kötüye kullanma,

dolanli iflas gibi yüz kizartici suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçiligi

disinda kalan kaçakçilik suçlari, resmi ihale ve alim satimlara fesat

karistirma, karapara aklama veya Devlet sirlarini açiga vurma, vergi

kaçakçiligi veya vergi kaçakçiligina tesebbüs ya da istirak suçlarindan

dolayi hüküm giymis bulunmamasi,

be) Banka kurucusu veya ortagi olmanin gerektirdigi mali güç ve itibara

sahip bulunmasi,

c) Hisse senetlerinin nakit karsiligi çikarilmasi ve tamaminin ada yazili

olmasi, tüzel kisi kurucularin yönetim ve denetimine sahip gerçek kisilerin

kim oldugunun belgelenmesi ve kurucularda aranan sartlari tasimasi,

d) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmis olan sermayesinin yirmi

trilyon liradan az olmamasi,

e) Anasözlesmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olmasi, Sarttir. 3.

Türkiye’de sube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurtdisinda kurulu

bankalarin;

a) Türkiye’ye ayrilan ödenmis sermayelerinin (2) numarali fikranin (d)

bendinde belirtilen miktardan az olmamasi,

b) Kurulduklari veya faaliyette bulunduklari ülkelerde mevduat kabul

etmelerinin veya bankacilik islemleri yapmalarinin yasaklanmamis veya

kisitlanmamis olmasi, Sarttir.

4. Kurulus izni veya Türkiye’de sube açma izni almis olan bir bankanin,

mevduat kabulü veya bankacilik islemleri yapmak üzere ayrica izin almasi

sarttir. Bu izin bir beyanname ile yapilacak basvuru üzerine Kurulca

verilir. Verilen izinler Resmi Gazetede yayimlanir. Kurum, bu Kanun ve bu

Kanuna dayanilarak yapilan düzenlemelerdeki sartlari tasimayanlara gerekli

düzeltmeleri yapmalari ve eksiklikleri tamamlamalari için uygun bir süre

verir. Bu süre içinde yeniden basvuranlar hakkinda yapilan inceleme sonunda

durumlari uygun bulunmayanlara sonuç teblig olunur ve verilmis olan kurulus

izni geçersiz olur. Basvuru ile iznin verilmesine iliskin esas ve usuller

Kurumca çikarilacak yönetmelikle tespit edilir. Kurulus izni almis bir

bankanin faaliyete geçebilmesi için,

a) Sermayenin nakit olarak ödenmis olmasi,

b) Yüzde besi faaliyete baslamadan önce ve kalan yüzde besi de faaliyete

geçis tarihinden itibaren bir yil içinde olmak üzere kurucular tarafindan

Fona (2) numarali fikranin (d) bendinde belirtilen asgari sermayenin yüzde

onu tutarinda ayrica sisteme giris payi yatirilmasi,

c) Bankacilik islemlerini gerçeklestirebilecek ölçüde yönetim, personel ve

teknik donanima sahip olunmasi, Sarttir.

5. Türkiye’de münhasiran kiyi bankaciligi faaliyetinde bulunmak üzere banka

kurulmasina veya yurtdisinda kurulu bankalarca sube açilmasina iliskin

hususlar, faaliyet esas ve alanlari, hesap ve kayit düzeni ile denetim

usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli durdurulmasi Kurul karariyla

belirlenir. Münhasiran kiyi bankaciligi faaliyetinde bulunan bankalar

hakkinda bu fikra haricinde bu Kanunun diger maddeleri ile 14/1/1970 tarihli

ve 1211 sayili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Kanununun 40 inci maddesi

uygulanmaz. Ancak, kiyi bankaciligi disinda, serbest bölgelerdeki bankacilik

faaliyetleri hakkinda bu Kanun hükümleri uygulanir.

Bankalarin ana sözlesme ve ortak degisiklikleri

Madde 8-1. Bankalarin anasözlesmelerinin degistirilmesinde Kurumun uygun

görüsü aranir. Kurumca uygun görülmeyen degisiklik tasarilari genel kurulda

görüsülemez. Sicil memuru, Kurumun uygun görüsü olmaksizin anasözlesme

degisikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez. Sermayenin mevzuata aykiri

olarak artirildigi tespit edilen kismi, özkaynak hesabinda dikkate alinmaz.

2.a) Bir kisinin, dogrudan veya dolayli olarak banka sermayesinin yüzde

onunu ve daha fazlasini temsil eden paylari edinmesi veya bir ortaga ait

paylarin banka sermayesinin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde

ellisini asmasi sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortaga ait paylarin

yukaridaki oranlarin altina düsmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun

iznine tabidir. Ortak sayisinin besten asagi düsmesine yol açan islemler ile

izin alinmadan yapilan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme

aykiri olarak pay defterine yapilan kayitlar hükümsüzdür. Oy hakki

edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesinde de bu hüküm uygulanir. Yönetim ve

denetim kurullarina üye belirleme imtiyazi veren veya intifa hakki taninan

hisse senetlerinin devri, yukaridaki oransal sinirlara bakilmaksizin Kurulun

iznine tabidir.

b) Sermayenin dogrudan veya dolayli olarak yüzde on ve daha fazlasina sahip

olan ortaklarin kurucularda aranan nitelikleri tasimasi sarttir. Bu

nitelikleri kaybeden ortaklar ile Kurulun iznini almadan pay edinen ortaklar

temettü disindaki ortaklik haklarindan yararlanamaz. Bu halde diger ortaklik

haklari Fon tarafindan kullanilir. c) Tüzel kisilere yapilacak izne tabi pay

devirlerinde, devralan tüzel kisilerin yönetim ve denetimine sahip gerçek

kisilerin kim oldugunun belgelenmesi ve bunlarin kurucularda aranan sartlari

tasimasi zorunludur.

d) Bu madde uygulamasinda dolayli pay sahipligi, 11 inci maddenin (3)

numarali fikrasinin (b) bendine göre belirlenir.

Bankalarin teskilat ve organlari

Madde 9-1-a) Bankalarin yönetim kurullari bes kisiden az olamaz. Banka genel

müdürü, bulunmadigi hallerde vekili yönetim kurulunun tabii üyesidir. Bu

maddenin (2) numarali fikrasinin (a) bendinde genel müdür için öngörülen

sartlar, süre hariç yönetim kurulu üyelerinin yaridan bir fazlasi için de

aranir. Murahhas üyelerin genel müdürde aranan sartlari tasimalari

zorunludur. Türkiye’de sube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurtdisinda

kurulu bankalarin Türkiye’deki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki

ve sorumluluklarini tasiyan, merkez müdürünün de dahil oldugu üç kisilik bir

müdürler kurulu kurulur.

b) Bankalarin yönetim kurulu üyeleri ile yurtdisinda kurulu bankalarin

Türkiye’deki subelerinin müdürler kurulu baskan ve üyeleri, seçilmeleri veya

atanmalarindan sonra yemin etmekle yükümlüdürler. Bunlar ile bankalarin

Kurulca belirlenen diger görevlerinde bulunanlar 19/4/1990 tarihli ve 3628

sayili Mal Bildiriminde Bulunulmasi, Rüsvet ve Yolsuzluklarla Mücadele

Kanunu hükümlerine tabidirler. Yemin ve mal bildiriminin esas ve usulleri

Kurulca belirlenir.

c) Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini

Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya

genel müdürlüge devredebilir. Kredi komitesinin olusumu ile çalisma ve karar

alma esaslari Kurulca belirlenir.

2.a) Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, isletmecilik, maliye,

bankacilik, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili

mühendislik alanlarinda en az lisans düzeyinde ögrenim görmüs olmalari ve

bankacilik veya isletmecilik alaninda en az on yillik mesleki deneyime sahip

olmalari sarttir.

b) Banka genel müdür yardimcilarinin, asgari yarisi (a) bendinde belirtilen

alanlarda olmak kaydiyla, en az lisans düzeyinde ögrenim görmüs olmalari ve

bankacilik veya isletmecilik alaninda en az yedi yillik mesleki deneyime

sahip olmalari sarttir. Baska unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve

görevleri itibariyle genel müdür yardimcisina denk veya daha üst konumlarda

görev yapan diger yöneticiler de bu Kanunun genel müdür yardimcilarina

iliskin hükümlerine tabidir.

3.a) Genel müdürlüge ve yardimciliklarina atanacaklarin, bu maddede aranan

sartlari tasidiklarini gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi

sarttir. Bunlarin atanmalari, Kurum tarafindan bildirimin alindigi tarihten

itibaren yedi is günü içinde gerekçeli olumsuz bir görüs bildirilmedigi

takdirde yapilabilir.

b) Herhangi bir nedenle görevden ayrilan genel müdür ve yardimcilarinin,

görevden ayrilma nedenleri banka ve görevden ayrilan tarafindan, ayrilis

tarihinden itibaren yedi is günü içinde Kuruma bildirilir.

c) Bu madde uygulamasinda, yurtdisinda kurulu bankalarin Türkiye’deki merkez

subesi müdürü genel müdür, müdürler kurulunun diger üyeleri genel müdür

yardimcisi gibi degerlendirilirler.

4. Bankalar, islemleri nedeniyle karsilastiklari risklerin izlenmesi ve

kontrolünü saglamak amaciyla faaliyetlerinin kapsami ve yapisiyla uyumlu,

esas ve usulleri Kurumca çikarilacak yönetmelikle belirlenecek etkin bir iç

denetim sistemi ile risk kontrol ve yönetim sistemi kurmakla yükümlüdürler.

Bankalarin, islemlerinin bankacilik ilkelerine ve mevzuatina uygunlugunu

denetlemek üzere yeteri kadar müfettis çalistirmalari zorunludur.

5. Bu Kanun hükümlerine aykiri hareketlerinden dolayi hapis veya bir defadan

fazla agir para cezasi ile cezalandirilan kimseler, durumlari bu Kanunun 7

nci maddesinin (2) numarali fikrasinin (be) alt bendi hükmü hariç olmak

üzere (b) bendine uymayanlar hiç bir bankada yönetim kurulu baskani, üyesi,

denetçi, genel müdür, genel müdür yardimcisi veya birinci derecede imza

yetkisini haiz görevli olarak çalistirilamazlar. Bankalar bu gibi kimselerin

imza yetkilerini derhal kaldirmak zorundadirlar. Yapilan denetlemeler

sonucunda, bu Kanun veya ilgili diger mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve

bankanin emin bir sekilde çalismasini tehlikeye düsürdükleri tespit edilen

banka mensuplarinin, haklarinda kanuni kovusturma istenmesini müteakip

Kurulun talebi üzerine geçici olarak imza yetkilerinin kaldirilmasi

zorunludur. Bu kimseler Kurulun izni olmadikça imza yetkisini haiz personel

olarak hiç bir bankada çalistirilamazlar.

6.a) Bankalarin Kurulca belirlenecek esaslara uymalari ve bu Kanun uyarinca

yürürlüge konulacak standart oranlari gerçeklestirmeleri kaydiyla sube

açmalari serbesttir. Kurul, gerektiginde bankalarin sube açmasini izne tabi

tutabilir. Bankalarin, merkez subesi hariç, her bir subesi için en az 7 nci

maddenin (2) numarali fikrasinin (d) bendinde yazili sermaye miktarinin

yüzde biri oraninda özkaynak bulundurmalari zorunludur.

b) Türkiye’de kurulan bankalar yurtdisinda sube veya temsilcilik açmak için

Kuruldan izin almak zorundadirlar.

c) Yurtdisinda kurulu bankalarin mevduat kabul etmemek ve bankacilik

islemleri yapmamak kaydiyla Türkiye’de temsilcilik açmalari Kurulun iznine

tabidir.

Mevduata iliskin hükümler

Madde 10-1. Bu Kanuna göre izin verilen bankalarla özel kanunlarina göre

yetkili olanlar disinda hiç bir gerçek veya tüzel kisi aslen veya fer’an

meslek edinerek mevduat kabul edemeyecegi gibi ticaret unvanlari ve kamuya

yapacaklari açiklamalar ile ilan ve reklamlarinda mevduat kabul ettikleri

izlenimini yaratacak ifade ve deyimleri kullanamazlar. Bu Kanunun

uygulanmasinda yazili ya da sözlü olarak veya herhangi bir sekilde halka

duyurulmak suretiyle ivazsiz veya bir ivaz karsiliginda istendiginde ya da

belli bir vadede iade edilmek üzere para kabulü mevduat kabulü sayilir.

Karsiliginda mevduat cüzdani yerine katilma belgesi, makbuz, senet ve

benzeri belgelerin verilmesi, alinan paralarin mevduat sayilmasina engel

degildir. Resmi ve özel kuruluslar ile ortakliklarda, yalniz kendi

çalisanlarina ait olmak üzere saglik ve sosyal yardim, ihtiyat ve tasarruf

saglama amaçlariyla kurulan sandiklarin münhasiran kendi üyelerinden ve bu

amaçlar için topladiklari paralar, bu Kanun uygulamasinda mevduat sayilmaz.

28/7/1981 tarihli ve 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu hükümlerine göre

sermaye piyasasi araçlari ihraci hakkinda bu madde hükümleri uygulanmaz.

2.a) Bankalar tasarruf mevduatini diger mevduat hesaplarindan ayirmak ve

mevduat hesaplarini, Merkez Bankasinca tespit edilecek vade ve türlerine

göre tasnif etmek zorundadirlar.

b) Tasarruf mevduati, gerçek kisiler tarafindan bu nam altinda açtirilan ve

ticari islemlere konu olmayan mevduattir. Ancak vadesiz tasarruf mevduati

hesaplari üzerine münhasiran çek keside edilmesi ticari islem sayilmaz.

c) Bir bankanin iflasi halinde tasarruf mevduati sahipleri, Fonun

alacaklarindan sonra gelmek üzere tasarruf mevduatlarinin sigortaya tabi

olmayan kismi için 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununun 206 nci maddesindeki

birinci sirasi anlaminda imtiyazli alacaklidirlar.

3. 17/2/1926 tarihli ve 743 sayili Türk Kanunu Medenisinin rehinlere ve

22/4/1926 tarihli ve 818 sayili Borçlar Kanununun alacagin devir ve

temlikine iliskin hükümleri ile diger kanunlarin verdigi yetkiler ve koydugu

yükümlülükler sakli kalmak sartiyla, mevduat sahiplerinin mevduatlarini geri

alma haklari hiç bir suretle sinirlandirilamaz. Mevduat sahibi ile banka

arasinda vade ve ihbar süresi hakkinda kararlastirilan sartlar saklidir.

4. Bankalar nezdindeki her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan en son

talep, islem veya mudiin herhangi bir sekilde yazili talimati tarihinden

baslayarak on yil içinde aranmayanlar zamanasimina tabidir. Zamanasimina

ugrayan mevduat, emanet ve alacaklar Fona gelir kaydedilir. Bununla ilgili

esas ve usuller Kurulca belirlenir.

Genel kredi sinirlari, istiraklere, ortaklara ve mensuplara kredi

Madde 11- 1. Bir bankanin verecegi nakdi krediler ile teminat mektuplari,

kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayrinakdi krediler, satin alacagi

tahvil ve benzeri sermaye piyasasi araçlari, tevdiatta bulunmak suretiyle ya

da herhangi bir sekil ve surette verecegi ödünçler, varliklarin vadeli

satisindan dogan alacaklar, vadesi geçmis nakdi krediler ve gayrinakdi

kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, izlendikleri hesaba bakilmaksizin bu

Kanun uygulamasinda kredi sayilir.

2.a) Bir banka gerçek veya tüzel bir kisiye özkaynaklarinin yüzde

yirmibesinden fazla kredi veremez, aval ve kefaletlerini kabul edemez. Bir

adi ortaklik tarafindan kullanilmak üzere verilecek krediler, sorumluluklari

oraninda ortaklara verilmis kredi sayilir.

b) Bir gerçek ya da tüzelkisiye dogrudan veya dolayli olarak banka

özkaynaklarinin yüzde onundan daha fazla bir oranda verilen krediler ile

kabul edilen aval ve kefaletler büyük kredi sayilir ve kabul edilen aval ve

kefaletler hariç olmak üzere bunlarin toplami özkaynaklarin sekiz katini

asamaz.

3.a) Her birine açilacak kredi miktari hakkinda (2) numarali fikradaki

sinirlar sakli olmak üzere, bir bankanin dolayli kredi iliskisi içinde

bulunan gerçek veya tüzelkisilerin tümüne açacagi kredilerin toplami banka

özkaynaklarinin yüzde ellisini asamaz.

b) Bu Kanun uygulamasinda lehlerine kredi verilip verilmedigine

bakilmaksizin;

ba) Bir gerçek kisi ile es ve velayet altindaki çocuklarina, bunlarin

sinirsiz sorumlulukla katildiklari veya yönetim kurulu baskani, üyesi, genel

müdürü ya da genel müdür yardimcisi olduklari ortakliklara,

bb) Bir tüzelkisinin veya (ba) alt bendinde sayilanlarin sermayelerinin

dogrudan veya dolayli olarak yüzde yirmibes ve daha fazlasina istirak

ettikleri ortakliklara,

Verilen krediler, bir gerçek veya tüzelkisiye dolayli olarak verilmis kredi

sayilir. Dolayli istirak orani, istirak oranlarinin çarpilmasi suretiyle

bulunur.

c) Dolayli kredi iliskisi içinde bulunan gerçek ya da tüzelkisilerin bu

krediler için bankaca kabul edilen aval ve kefaletleri dolayli kredi

sinirinin hesabinda dikkate alinmaz.

4. Nakit kredi temini amaciyla verilen teminat ve garantiler hariç olmak

üzere gayrinakdi krediler bu maddenin uygulanmasinda yüzde yirmibes oraninda

dikkate alinir.

5. Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma Örgütü üyesi ülkeler ile Kurulca kabul

edilecek diger ülkelerdeki kredi kurumlari ile yapilan islemler veya bu

kurumlarca çikarilan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri

sermaye piyasasi araçlari ve verilen diger garantiler karsiligi yapilan

islemler Kurulca belirlenen oranlar dahilinde dikkate alinir.

6. Asagidaki kredi islemleri bu maddedeki sinirlamalara tabi degildir.

a) Karsiligi nakit olan islemler,

b) Hazine, Özellestirme Idaresi Baskanligi ve Toplu Konut Idaresi

Baskanligiyla yapilan islemler ile bu kurumlarca çikarilan ya da ödenmesi

garanti edilen bono ve tahviller karsiligi yapilan islemler,

c) Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma Örgütü üyesi ülkeler ile Kurulca kabul

edilecek diger ülkelerin merkezi yönetimleri ve merkez bankalari ile yapilan

islemler veya bu kurumlarca çikarilan ya da ödenmesi garanti edilen bono,

tahvil ve benzeri sermaye piyasasi araçlari karsiligi yapilan islemler,

d) Merkez Bankasi ile ya da bu Banka nezdindeki piyasalarda yapilan

islemler,

e) Merkez Bankasi ile Türkiye Ihracat ve Kredi Bankasindan saglanan reeskont

kredileri ve avanslar için verilen cirolar,

f) Bankalarin kendi aralarindaki islemler,

g) Diger bankalarin kendi kredi sinirlari dahilindeki mukabil garantileri

ile verilen gayrinakdi krediler,

h) Kredi limitlerinin hesabinda ayni kisiye yeni kredi tahsisi halinde daha

önce yabanci para cinsinden verilen kredilerin müteakiben tahsis edilen

kredinin kullandirildigi tarihteki cari kurdan dikkate alinmasi kaydiyla,

kredilerde kur degisikliklerinin dogurdugu artislar ile vadesi geçmis

kredilere tahakkuk ettirilen faiz ve diger unsurlar.

7. Bu maddenin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numarali fikra hükümleri sakli

kalmak kaydiyla, bankalarin;

a) Sermayelerinin yüzde on ve daha fazlasina sahip olduklari istiraklerine,

b) (a) bendindeki istiraklerinin banka istirak payi dahil ayri ayri veya

birlikte sermayelerinin yüzde yirmibesinden fazlasina sahip olduklari

ortakliklara,

c) (a) ve (b) bentlerindeki ortakliklarin kefaleti ile diger gerçek ve

tüzelkisilere,

Verecegi kredilerin toplami banka özkaynaklarinin iki katini asamaz.

8. Bu maddenin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numarali fikra hükümleri sakli

kalmak üzere, bir bankanin sermayesinin yüzde on ve daha fazlasina sahip

olan ortaklarina ve ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve sihri

hisimlarini kapsayacak sekilde bunlarla dolayli kredi kapsamina giren gerçek

veya tüzelkisilere verecegi kredilerin toplami banka özkaynaklarinin

yarisini asamaz.

9. Bankalar;

a) Yönetim kurulu baskan ve üyeleri ile genel müdür ve yardimcilarina, kredi

açmaya yetkili diger mensuplarina, bunlarin es ve velayet altindaki

çocuklarina ve bunlarin ayri ayri veya birlikte sermayelerinin yüzde

yirmibes ve daha fazlasina sahip olduklari ortakliklara,

b) (a) bendinde sayilanlar disinda kalan mensuplari ile bunlarin es ve

velayet altindaki çocuklarina,

c) Banka mensuplarinin kurdugu veya bunlar için kurulan sandik, dernek,

sendika veya vakiflara, Her ne sekil ve surette olursa olsun kredi veremez,

kefaletlerini kabul edemez ve tahvil ya da benzeri menkul kiymetlerini satin

alamazlar. (a) bendi hükümleri, yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan (8)

numarali fikra kapsamindaki gerçek kisi ortaklar ile tüzelkisi ortaklarin

hissedarlari hakkinda uygulanmaz. Bir bankanin istirak veya kuruluslarinin

yönetim ve denetim kurullarinda bulunan kimselerin ayni zamanda bu bankanin

mensubu olmasi, bu istirak ve kurulusun banka ile islem yapmasina engel

degildir. Banka mensuplarina aylik net ücretleri toplaminin bes katini

asmamak üzere verilecek nakdi krediler ile bu kisilere yönetmelikle

belirlenecek esas ve sartlar çerçevesinde kredi karti verilmek suretiyle

kullandirilacak krediler ve bunlar için kabul edilecek kefaletler bu fikra

hükümlerine tabi degildir.

10. Sonradan (8) ve (9) numarali fikra hükümlerine aykiri hale gelen

kredilerin alti ay içinde tasfiye edilmesi zorunludur. Kredinin vadesi

konusunda önceden tespit olunmus sartlar saklidir.

11. Bankalar açacaklari krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar

için, talepte bulunanlardan Kurumca belirlenecek esas ve usuller dahilinde

hesap durumu almak zorundadirlar. Sermayenin yarisindan fazlasina genel ve

katma bütçeli dairelerin, kamu iktisadi tesebbüslerinin, 28/5/1986 tarihli

ve 3291 sayili Kanun kapsamina alinan kuruluslarin sahip oldugu kurum ve

ortakliklar ve bankalar disinda kalan müsterilere açilacak krediler ve

verilecek kefalet ya da teminatlarin Kurumca belirlenecek tutari geçmesi

halinde alinacak hesap durumu belgesi ile eki bilanço ve kar ve zarar

cetvellerinin genel kabul görmüs muhasebe ilkelerine uygunlugunun Kurumca

belirlenecek esaslar dahilinde 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayili Kanuna göre

ruhsat almis, denetim yetkisine sahip meslek mensuplari tarafindan

denetlenmesi sarttir.

12. Bankalar, kredileri ile diger alacaklarindan dogmus veya dogmasi

beklenen ancak miktari kesin olarak belli olmayan zararlarini karsilamak

amaciyla karsilik ayirmak zorundadirlar. Karsilik ayrilacak kredi ve

alacaklarin nitelikleri ile karsiliklara iliskin esas ve usuller Kurulun

önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Karariyla düzenlenir. Bu karsiliklardan

Bakanlar Kurulunun belirledigi esaslar çerçevesinde teminatsiz kalan

kredilere tekabül eden kismi, ayrildiklari yilda kurumlar vergisi matrahinin

tespitinde gider olarak kabul edilir.

Istirakler, emtia ticareti yasagi ve gayrimenkul üzerine islemler

Madde 12-1.a) Bankalar, ana faaliyet konulari para ve sermaye piyasalari ile

sigortacilik olan ve bu konularda özel kanunlarina göre izin ve ruhsat ile

faaliyet gösteren mali kurumlar disindaki bir ortakliga, özkaynaklarinin en

fazla yüzde onbesi oraninda istirak edebilirler. Bu tür ortakliklarin toplam

tutari banka özkaynaklarinin yüzde altmisini asamaz.

b) Bankalar ve sermayelerinin yüzde ellisinden fazlasina sahip olduklari

istirakleri, banka sermayesinin yüzde onundan fazlasina sahip olan

ortaklarin, yönetim kurulu baskani ve üyelerinin, genel müdür ve

yardimcilarinin ayri ayri ya da birlikte sermayelerinin yüzde yirmibesinden

fazlasina sahip olduklari ortakliklara istirak edemezler.

c) Bir bankanin istirak ettigi ortaklik ve kuruluslar, sermayelerine istirak

eden bankanin hisse senetlerini satin alamazlar, rehin olarak kabul

edemezler ve karsiliginda avans veremezler.

d) Bankalarin yurtdisinda ortaklik kurmalari veya kurulmus ortakliklara

katilmalari Kurulun iznine tabidir.

e) Bu Kanuna göre yürürlüge konulan standart oranlari gerçeklestiremeyen

bankalar, mevcut istiraklerden bedelsiz edinilen hisseler hariç, hiçbir

surette yeni istirak edinemezler.

2. Bankalar, ticaret amaciyla gayrimenkul alim ve satiminda

bulunamayacaklari gibi basili ve külçe halinde altin ile Kurulca uygun

görülecek diger kiymetli madenlerin alim ve satimi hariç ticaret amaciyla

emtia alim ve satimi ile de ugrasamazlar, gayrimenkul yatirim ortakliklari

hariç olmak üzere münhasiran gayrimenkul ticareti yapan ortakliklara

katilamazlar ve bu konuda is yapan gerçek ve tüzelkisilere kredi açamazlar.

Bankalarin edinecekleri gayrimenkullerin amortismanlar düsüldükten sonraki

kayitli degerleri toplami özkaynaklarinin yarisini asamaz. Bu hesaplamada

yeniden degerleme yapilarak gayrimenkul hesabina eklenen tutarlar yüzde elli

oraninda dikkate alinir. Bankalarin alacaklarindan dolayi edinmek zorunda

kaldiklari emtia ile gayrimenkullerin elden çikarilmasina iliskin esas ve

usuller Kurumca çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Hesap ve kayit düzeni

Madde 13-1.a) Bankalar hesaplarini ve yillik bilançolari ile kar ve zarar

cetvellerini Türkiye Bankalar Birliginin görüsü alinarak Kurulca

belirlenecek esas ve usullere uygun sekilde tutmak, yayimlamak ve ilgili

mercilere göndermekle yükümlüdür. Kurul, bu Kanunun uygulanmasini izlemek

amaciyla bankalardan belirleyecegi esaslar ve örneklere uygun her türlü

cetvel, rapor ve mali tablolar istemeye, uluslararasi ilke ve standartlari

da dikkate alarak mali bünyeleri ve kaynaklarinin kullanimi ile ilgili

standart oranlari, bu oranlar ile mali tablolarin gerekli görüldügü takdirde

yayimlanmasina iliskin esas ve usulleri, Türkiye Bankalar Birliginin

görüslerini alarak tespite yetkilidir. Bankalar bu cetvel, rapor ve mali

tablolari Kuruma tevdi etmek ve tespit edilecek oranlara uymak zorundadir.

b) Bankalar islemlerini kayit disi birakamazlar ve gerçek mahiyetlerine

uygun düsmeyen bir sekilde muhasebelestiremezler. Bankalar, kanuni ve

yardimci defterleri ile kayitlari, subeleri, yurtiçi ve yurtdisindaki

muhabirleri ile hesap uygunlugu saglamadan bilançolarini kapatamazlar.

2. Bankalarin genel kurullarina sunacagi yillik bilançolari ile kar ve zarar

cetvellerinin bagimsiz denetim kuruluslarinca onaylanmasi sarttir. Bagimsiz

denetim kuruluslarinin kurulmasina, çalismalarina, faaliyetlerinin geçici

veya sürekli olarak durdurulmasina iliskin esaslar Merkez Bankasi ve Türkiye

Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler ve Yeminli Mali Müsavirler Odalari

Birliginin görüsü alinarak Kurulca düzenlenir. Bagimsiz denetim kuruluslari,

bu Kanun uyarinca yaptiklari faaliyetler dolayisiyla üçüncü kisilere

verecekleri zararlardan sorumludurlar. 3. Kurul, yayimlanan bilanço veya kar

ve zarar cetvelinin gerçege aykiri oldugunun veya kamuya gerçege aykiri

bilgi verildiginin tespiti halinde, bilanço veya kar ve zarar cetvelinin

düzeltme beyani ile birlikte ayni gazetelerle yeniden yayimlanmasi da dahil

olmak üzere, mevduat sahiplerinin yaniltilmasina karsi gerekli tedbirleri

almaya yetkilidir.

4. Bankalar, Kurulca tespit edilecek kapsam ve esaslar çerçevesinde dogrudan

ve dolayli istirakleri ile yönetim ve denetimine sahip olduklari

ortakliklarinin mali tablolarini konsolide etmek zorundadirlar.

5. Bankalar, 213 sayili Vergi Usul Kanunu hükümleri sakli kalmak kaydiyla,

aldiklari yazilarla faaliyetleri ile ilgili belgelerin asillarini veya

mümkün olmadigi hallerde sihhatlerinden süpheyi davet etmeyecek kopyalarini

ve yazdiklari yazilarin makine ile alinmis suretlerini tarih ve numara

sirasi ile düzenleyerek usulleri dairesinde saklamak zorundadirlar. Bu

belgelerin Kurulca tespit olunacak usul ve esaslar çerçevesinde mikrofilm,

mikrofis seklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda

saklanmalari mümkündür. Bankalarin yönetim kurulu kararlari ile yurtdisinda

kurulu bankalarin Türkiye’deki subelerinin müdürler kurulu kararlari,

aralarinda açiklik birakilmamak ve satir aralarinda çikinti olmamak

sartiyla, tarih ve numara sirasiyla 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayili Türk

Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hükümleri geregince onaylanmis

müteselsil sayfa numarali ayri birer deftere metnin dogrulugundan hiçbir

sekilde süpheyi davet etmeyecek sekilde günü gününe kaydedilir ve her

kararin alti üyeler tarafindan imza olunur. Is hacimleri büyük olan

bankalarda Kurumun izni ile ve yil sonlarinda ciltlettirilmeleri kaydiyla

karar defterleri yerine yapraklari noterce tasdikli ve müteselsil sira

numarali ayri kalamoza kullanilabilir.

Denetlemeler sonucunda alinacak tedbirler

Madde 14-1. Denetlemeler sonucunda bu Kanuna ve bu Kanuna dayanilarak alinan

kararlara ve yapilan düzenlemelere, bankacilik ilke ve teamüllerine aykiri

ve bankanin emin bir sekilde çalismasini tehlikeye düsürecek nitelikte

islemlerin tespit olunmasi halinde Kurum, sorumlulari hakkinda yapilacak

cezai islem sakli olmak üzere, verecegi süreler içinde söz konusu islemlerin

düzeltilmesi ve tekrarina meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin

alinmasi hususunda ilgili bankayi uyarir. Banka, verilen süreler içinde

Kurumca istenen tedbirleri almak ve aldigi tedbirleri Kuruma bildirmek

zorundadir. Istenen tedbirlerin alinmamasi veya bankanin emin bir sekilde

çalismasini tehlikeye düsürecek nitelikteki islemlerin tekerrürü halinde

Kurul, islemlerin mahiyet ve önemine göre;

a) Yönetim kurulu üyelerinin tamamini veya bir kismini görevden alarak veya

üye sayisini artirarak bu kurula üye atamak,

b) Bankanin faaliyetlerini, faaliyet türleri itibariyle tüm teskilatini veya

gerekli görülecek subelerini veya muhabirlerle iliskilerini kapsayacak

sekilde kisitlamak,

c) Bankanin mevduat sigortasi primlerini yükseltmek veya kabul ettigi

mevduati yüzde yüz oranina kadar karsiliga tabi tutmak,da dahil olmak üzere,

bankanin emin bir sekilde çalismasina ve mevduat sahiplerinin korunmasina

yönelik her türlü tedbiri almaya ve uygulamaya yetkilidir. Bu maddeye göre

Bankalara atanacak yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Kurulca tespit olunur

ve Fon’dan karsilanir.

2. Bir bankanin varliklarinin vade itibariyle taahhütlerini

karsilayamadiginin veya bu durumun gerçeklesmek üzere oldugunun tespiti

halinde Kurum, likiditenin güçlendirilmesi amaciyla, uygun bir süre vererek

bankadan;

a) Uzun vadeli veya duran degerlere yatirim yapilmamasi,

b) Istirakler ve gayrimenkuller gibi duran degerlerin elden çikarilmasi,

c) Sermayenin artirilmasi veya sermaye benzeri uzun vadeli kaynak

saglanmasi,

Da dahil olmak üzere, uygun görecegi her türlü tedbirin alinmasini

isteyebilir. Kurul likiditenin güçlendirilmesi amaciyla istirak veya

gayrimenkullerin satin alinmasi veya karsiliginda avans verilmesi ya da

mevduat yapilmasi veya alacaklarin devralinmasi suretiyle Fondan bankaya

likidite saglanmasini, likidite dengesinin tesisi için vadeleri uzatilmak

kaydiyla bankanin borçlarinin Fon tarafindan garanti edilmesini temine

yetkilidir.

3. Bir bankanin gelir-gider dengesinin bozuldugunun ve bu durumun süreklilik

kazandiginin tespiti halinde Kurum, uygun bir süre vererek bankadan durumun

düzeltilmesi için sermayenin arttirilmasi da dahil olmak üzere gider

azaltici ve gelir artirici tedbirlerin alinmasini ister. Bankaca alinan bu

tedbirlerin mahiyet ve kapsamina göre Kurul, mali bünyenin güçlendirilmesi

için Merkez Bankasinin görüsü alinarak bankanin kanuni karsilik

yükümlülüklerini gerektiginde cezai faizlerini de kaldirmak suretiyle

ertelemeye veya düsürmeye yetkilidir. Verilen süre içinde gerekli

tedbirlerin alinmamasi veya zararlarin özkaynaklari asarak yabanci

kaynaklara sirayet ettiginin veya bu durumun gerçeklesmek üzere oldugunun

tespiti halinde, banka sermayesi Kurul tarafindan re’sen artirilarak,

verilecek süre içinde hissedarlar artirilan sermayeyi taahhüde davet edilir.

Sermayenin artirilmasina Kurul tarafindan re’sen karar verilmesi halinde

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayili Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Re’sen artirilan sermayenin verilen süre içinde hissedarlar veya bunlarin

rüçhan haklarini devrettikleri Kurulca uygun görülecek kisiler tarafindan

taahhüt edilmemesi halinde, Kurul;

a) Artirilan sermayenin Fon tarafindan taahhüt edilerek ödenmesi,

b) Isteklisi bulundugu takdirde, bankanin gerektiginde Fondan da mali destek

saglamak suretiyle bir baska bankayla birlestirilmesi veya bu bankaya

devredilmesi,

Dahil olmak üzere, mali bünyenin güçlendirilmesi ve bankanin yeniden

yapilandirilmasi ile ilgili her türlü önlemi almaya ve uygulanmasini

istemeye yetkilidir. Kurul, mali bünyenin güçlendirilmesi amaciyla zorunlu

hallerde istirak ve gayrimenkullerin sermaye olarak konulmasina izin

verebilir.

4.a) Bir bankanin yönetim ve denetimini dogrudan ya da dolayli olarak, tek

basina veya birlikte elinde bulunduran ortaklarin, banka kaynaklarini

bankanin emin sekilde çalismasini tehlikeye düsürecek biçimde kendi

lehlerine kullandiklari veya bankayi bu suretle zarara ugrattiklari tespit

edildigi takdirde, Kurul bunlarin temettü hariç ortaklik haklarini ve

bankanin yönetimini Fona devretmeye yetkilidir. Bu sekilde kullanilan

kaynaklar veya ugranilan zarar, Kurum tarafindan verilen süre içinde iade

veya tazmin edilmedigi veya Kurumca uygun görülecek biçimde

teminatlandirilmadigi ve bu sekilde kullanilan kaynaklar ve ugranilan zarar

özkaynaklari astigi takdirde, bunlara ait hisseler baskaca bir isleme gerek

kalmaksizin Fona intikal eder. Bankanin yönetiminin Fona devredilmesi

halinde, Kurumun yazili bildirimi üzerine bankanin yönetim ve denetimini

dogrudan veya dolayli olarak, tek basina veya birlikte elinde bulunduran

ortaklar ile tüzelkisi ortaklarin sermayesinin yüzde onundan fazlasina sahip

gerçek kisi hissedarlari en geç yedi gün içinde kendilerine, eslerine ve

velayet altindaki çocuklarina ait tasinmaz mal ve istiraklerini, haczi caiz

olan tasinir mal, hak ve alacaklarini ve menkul kiymetlerini ve her türlü

kazanç ve gelirleri ve ayrica bildirimden önceki iki yil içinde ivazli veya

ivazsiz olarak iktisap ettikleri veya devrettikleri tasinmaz mal, haczi caiz

tasinir mal, hak, alacak ve menkul kiymetlerini gösterir birer mal

beyannamesini Fona vermek zorundadirlar. Bu mal beyaninin hüküm ve sonuçlari

hakkinda 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununun ilgili hükümleri geçerlidir. Bu

hükmün uygulanmasinda,

Kurumun basvurusu üzerine bankanin yönetim ve denetimini dogrudan veya

dolayli olarak, tek basina veya birlikte elinde bulunduran ortaklarin

malvarliklari üzerine mahkemece teminat aranmaksizin ihtiyati tedbir,

ihtiyati haciz kararlari ile ilgililerin yurtdisina çikmasina yasaklama

dahil, alacaklilarin menfaati için zorunlu olan her türlü muhafaza

tedbirinin alinmasina karar verilir. Bu sekilde alinan tedbir ve hacizler,

karar tarihinden itibaren alti ay içinde dava veya icra-iflas takibine konu

olmazsa kendiliginden ortadan kalkar. Kurumun ilgililer hakkinda 2004 sayili

Icra ve Iflas Kanununun Onbirinci Bab hükümlerine göre açacagi iptal

davasinda aciz vesikasi sarti aranmaz.

b) Bu Kanun hükümleri çerçevesinde yönetim ve denetimleri Fona intikal eden

bankalarin, alacaklarini dava veya takip yoluyla tahsil etme cihetine

gitmeleri halinde 492 sayili Harçlar Kanununun 2 nci maddesi hükümleri

uygulanmayacagi gibi, her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz

taleplerinde teminat sarti aranmaz. Fonun ve Fona intikal eden bankalarin

alacaklarina iliskin davalarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri

muhakeme usulü hükümleri uygulanir.

c) Kurul, bu madde hükümleri çerçevesinde yönetimi veya hisseleri Fona

intikal eden bankalar hakkinda bu maddede belirtilenler de dahil olmak

üzere, bankanin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeniden yapilandirilmasi

için gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

5. Bir bankanin;

a) (2) ve (3) numarali fikralarda belirtilen tedbirlerin kismen veya tamamen

alinmis olmasina ragmen mali bünyesinin güçlendirilmesine imkan bulunmadigi

ya da mali bünyesinin bu tedbirler alinsa dahi güçlendirilemeyecek derecede

zayiflamis oldugu,

b) Faaliyetine devaminin mevduat sahiplerinin haklari ve mali sistemin güven

ve istikrari bakimindan tehlike arzettigi,

Tespit edildigi takdirde, bankacilik islemleri yapma ve mevduat kabul etme

izni, Kurulun en az bes üyenin ayni yöndeki oyuyla aldigi karara istinaden

yapacagi öneri üzerine Bakanlar Kurulu tarafindan kaldirilir.

Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu

Madde 15-1. Bankalardaki tasarruf mevduati kamu tüzelkisiligini haiz

“Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu” tarafindan sigorta edilir. 2. Fonun

kaynaklari;

a) Sigorta primlerinden,

b) 10 uncu maddeye göre zamanasimina ugrayan mevduat, emanet ve

alacaklardan,

c) Kurulus izni verilen bankalarin kurucularinin 7 nci maddenin (2) numarali

fikrasinin (d) bendinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarinda

Fona yatiracaklari sisteme giris payindan,

d) 8 inci maddenin (2) numarali fikrasi hükümleri çerçevesinde, devralan

bakimindan verilen hisse devir izinlerinde, hisseleri devralan ortaklar

tarafindan, devralinan hisselerin nominal bedelinin veya borsa degeri daha

yüksek oldugu takdirde borsa degerinin yüzde biri oraninda Fona yatirilacak

tutarlardan,

e) Bu Kanun hükümlerine aykirilik dolayisiyla hükmolunacak adli para

cezalari ile idari para cezalarinin yüzde ellisinden,

f) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden,

Olusur. Fon olaganüstü hallerde, Hazine Müstesarligindan izin almak kaydiyla

borçlanabilir.

3. Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaftir. Fon kaynaklari ile her

türlü alacaklarinin tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayili Amme

Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri uygulanir. Fon, 1050

sayili Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu ve 832

sayili Sayistay Kanunu ile bunlarin ek ve degisikliklerine tabi degildir.

4. Fon, Kurulca hazirlanacak Fon yönetmeligi dahilinde Kurum tarafindan

idare ve temsil olunur. Fon mevcudunun kullanilis sekil ve esaslari da Fon

yönetmeliginde gösterilir.

5.a) Fon mevcudunun ihtiyaci karsilayamamasi durumunda bankalardan ileride

dogacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yilda ödedikleri sigorta

primi toplamina kadar avans alinabilir. Bu avans Kurulca belirlenecek oran

üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte, dogacak prim borçlarina mahsup

edilir.

b) Olaganüstü sartlar nedeniyle, bankalardan alinan avansin ihtiyaci

karsilamakta yetersiz kalmasi halinde, bakiye kisim için Kurulun talebi

üzerine Merkez Bankasinca Fona avans verilir. Alinan avansin vadesi, tutari,

geri ödeme sekil ve sartlari ile uygulanacak faiz orani ve diger hususlar

Kurulun görüsü alinarak Merkez Bankasinca belirlenir.

6.a) Sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatinin kapsami, tutari, sigorta

priminin tarifesi ile tahsil zamani, sekli ve diger hususlar Kurulun önerisi

üzerine Bakanlar Kurulu karariyla belirlenir. Mevduat kabul eden bütün

bankalar, kabul ettikleri tasarruf mevduatini bu kapsam ve sartlar dahilinde

sigorta ettirmek zorundadir.

b) Bir bankanin sermayesinin yüzde on ve daha fazlasina sahip ortaklari ile

yönetim kurulu veya müdürler kurulu baskan ve üyelerine, genel müdür ve

yardimcilarina, kredi açmaya yetkili memurlarina, denetçilerine ve bunlarin

ana, baba, es ve çocuklarina ait o bankadaki tasarruf mevduati sigortaya

tabi degildir.

c) Bankalarca Fona ödenen primler kurumlar vergisi matrahinin tespitinde

gider kabul edilir.

Bankacilik islemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldirilmasinin

sonuçlari

Madde 16-1. Bir bankanin bankacilik islemleri yapma ve mevduat kabul etme

izninin kaldirilmasi halinde, yönetim ve denetimi Fona intikal eder.

2. Iznin kaldirilmasina iliskin Bakanlar Kurulu Kararinin Resmi Gazetede

yayimlandigi tarihten itibaren banka hakkindaki ihtiyati tedbir dahil her

türlü icra ve iflas takibati durur.

3. Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankada mevduat sahipleri

ile diger alacaklilarin haklarini korumaya yönelik tedbirleri alir.

Bankacilik islemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldirilan bankanin 17

nci maddede sayilan ilgililerinin mal, hak ve alacaklarina Fonun talebi

üzerine mahkeme tarafindan teminat sarti aranmaksizin ihtiyati tedbir veya

ihtiyati haciz konulabilir. Bu sekilde alinan ihtiyati tedbir ve ihtiyati

haciz kararlari, karar tarihinden itibaren alti ay içinde dava ve icra-iflas

takibine konu olmaz ise kendiliginden ortadan kalkar. Bankacilik islemleri

yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldirildigi tarihten itibaren bankanin

alacaklilari, alacaklarini temlik edemez veya bu sonucu dogurabilecek

islemleri yapamazlar. Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden

bankadaki sigortali mevduati dogrudan veya ilan edecegi baska bir banka

araciligi ile ödeyerek, mevduat sahipleri yerine bankanin dogrudan dogruya

iflasini ister. Bu görev ve yetki münhasiran Fona aittir. Bu sekilde

yapilacak iflas isteminde 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununun 178 inci

maddesinin ikinci fikrasi hükmü uygulanmaz.

4. Iflas karari alinmasi halinde Fon, iflas masasina imtiyazli alacakli

sifatiyla istirak eder ve bu Kanunun uygulanmasi ile sinirli olmak üzere

2004 sayili Icra ve Iflas Kanununda yazili iflas dairesi ve alacaklilar

toplantisi ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak bankayi

anilan Kanun hükümleri çerçevesinde tasfiye eder.

5. Iflasina hükmolunan bankanin Fona olan borçlari, masanin nakit durumuna

göre 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununun 232 nci maddesinde gösterilen sira

cetvelinin kesinlesmesi beklenmeksizin ödenir.

6. Iflas karari verilmeyen hallerde banka hakkinda 18 inci maddenin (2)

numarali fikrasi hükümleri uygulanir.

7. Türkiye’de subesi bulunan yurtdisinda kurulu bankalarin herhangi bir

nedenle bankacilik islemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkilerinin

kaldirilmasi, faaliyetlerinin durdurulmasi, iflas veya tasfiyelerine karar

verilmesi veya konkordato ilan etmeleri halinde, bu bankalarin Türkiye’deki

subeleri hakkinda da 14 üncü maddenin (5) numarali fikrasi hükümleri ile bu

madde hükümleri uygulanir. Bu subelerin mevcut ve alacaklarinin yurtdisina

transferine iliskin esaslar Kurulca belirlenir.

8. Fon, iflas masasinin aktifindeki paralarla, iflas idaresi sifatiyla

tahsil ettigi paralari muhafaza ve nemalandirma hususunda 2004 sayili I

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.