Araçların Manevraları

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 11 defa okundu

ARAÇLARIN MANEVRALARI

(Dönüşler)

1.Sağa dönüşlerde;

1.Dönüş işareti vermeye.

2.Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girmeye.

3. Hızını azaltmaya

4. Dar bir kavisle dönüş yapmaya .

5. Dönüş sırasında ilk geçiş hakkını, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere vermeye.

2. SOLA DÖNÜŞLERDE

Dönüş işareti vermeye.

Yolun gidişe ayrılmış olan kısma soluna yanaşmaya.

Hızını azaltmaya.

Dönüşe başlamadan, varsa sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye.

Dönüş sırasında karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar kavşağa

Yaklaşmış olan taşıtların geçmesini bekletmeye.

Gireceği yolun gidişe ayrılmış kısmına girmek üzere, arkadan gelen ve sola dönecek taşıtları engellememek için dönüşünü geniş kavisle yapmaya

Dönüş sırasında ilk geçiş hakkını, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara, varsa bisiklet yolunda ki bisikletlere vermeye.

Girecegi yolun gidişe ayrılmış olan kısmı çok şeritliyse, en sağ şerit kısmında uygun bir şerite girmeye.

Döndügü yola girdikten sonra, en kısa sürede, trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya

3.DÖNEL KAVŞAKLARDAKİ DÖNÜŞLER:

Dönüş işareti verdirmeye.

Orta adaya yakın şeritten kavşağa girmeye,

Ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmemeye,

Gireceği yakınlaşırken sağa dönüş işaretiyle birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmaya,

Gireceği yolun gidişe ayrılan şeritlerden uygun birine girmeye,

Döndüğü yola girdikten sonra, en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya,

Geriye dönülecekse,orta ada etrafında dönerken, gireceği yola yaklaşıncaya kadar, şeridini muhafaza etmeye,

4- KAVŞAK ÖNCESİ ŞERİT SEÇİNMİ:

Yolun gidişine ayrılmış olan kısmı iki şeritliyse, sağa ve sola dönecek sürücülerin , meskun mahal içinde kavşağa 30 metre, meskun mahal dışında kavşağa 150 metre önceden girmeleri gereken şeritler.

Yolun gidişe ayrılan kısmı üç şeritliyse, sağa ve sola dönecek sürücüler ile doğru gidecek sürücülerin, meskun mahal dışlarında kavşağa 150 metre önceden girmeleri gerekir.

5-ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN:

Park etmiş araçlar arasından çıkarken ,

Taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken,

Şerit değiştirirken,

Sağa,sola,geriye dönerken,

Geri giderken ve benzeri hareketlerde bulunurken.

Karayolunu kullananlar için tehlike ve engel yaratmaları, hareketlerini zorlaştıracak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

BU İTİBARLA SÜRÜCÜLERİN:

Dönüşlerde,

Gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerde,

Niyetlerini önceden veya uygun bir zamanda ve mesafede, dönüş lambalarını yakarak veya kol işaretiyle açık ve yeterli bir şekilde belirterek işaret vermeleri, işaretlerini manevra süresince devam ettirmeleri ve manevra biter bitmez sona erdirmeleri mecburidir.

İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek yasaktır.

Manevra başladıktan sonra işaret verenler, bu kurala uymamış sayılırlar.

İşaret verilmediğinden önce iç ve dış aynalardan ve gerekli hallerde sürücünün başını çevirip bakması suretiyle ön, arka ve yanlardaki trafik durumunu kontrol edilecektir.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN:

Bağlantı yollarında geri gitmemeleri,

Tek yönlü yollarda, durmakta veya park manevrası dışında geri gitmeleri ,

İki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde , karşılaşma ve geçiş kolaylığı sağlama dışında, geri gitmeleri,

Daha geniş yollarda geriye giderken manevra dışında şerit değiştirmeleri,

Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri,

YASAKTIR.

Uygun durumdaki yollarda geri dönüşleri, diğer araçların geçişleri engellenmeden ve yolu kullananlar için tehlike yaratmayacak şekilde en az manevra ile dönerek yapılır.

Kamyon,otobüs,çekici,römork ve yarı römorklu bir aracın geri manevrası,sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle sağlanamıyor ise tehlikesizce geriye hareket edebilmeleri ve uyarılmaları için bir gözcü bulundurmak mecburidir.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN, DURAKLARDAKİ VEYA PARK ETTİKLERİ YERDEN ÇIKARKEN:

Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

Sakıncalı bir durum olmadığını gördükten sonra araçlarını çalıştırmaları,

Işıkla veya gerekli hallerde her ikisiyle aynı zamanda çıkış işareti vermeleri,

Görüş alanı dışında kalan yerler varsa veya araçları kamyon, çekici ,otobüs veya römork takılı bir araç ise, teylikesizce hareket edebilmeleri ve uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları,

Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayıp, güvenli durumun oluştuğuna emin oluştuğuna emin olduktan sonra manevraya başlamaları ve manevra bitinceye kadar gerekli tedbirleri devam ettirmeleri

MACBURİDİR:

Kamu hizmetleri yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak üzere, gerekli hallerde ilerleyen ve bulundukları yerden çıkacak ve şerit değiştirecek olan araç sürücüleri, manevralarını geciktirmek zorundadırlar.

ÖNDEKİ ARACI GEÇME, ARKADAKİ ARACA YOL VERME KURALLARI

Sürücülerin önlerinde giden bir aracı sollayıp geçmeleri için:

Arkadan gelen bir başka bir sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olmasına,

Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirleyen uyarma işaretini vermemiş olunmasına,

Gerçeği aracın hızıyla geçme esasındaki kendi hızını da dikkate alarak, iki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yaratmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına,

Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve aracın bu geçişe uygun durumda bulunmasına,

Dikkat ve riayet etmeleri zorunludur.

Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Geçecek aracın sürücüsü:

Geçecek araç sürücüsü ses cihazıyla veya kısa ve uzun huzmeli farlarını sırayla yakarak (selektör yaparak) uyarmaya,

Sol dönüş lambalarıyla işaret vermeye ( sol şeride geçtiğini bildirmek ve geçişe başladığını göstermek için),

Geçilecek araca, takip mesafesi kadar mesafe önceden sol şeride geçmeye

Geçilen araç geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde ilerlemeye ,

Sağ dönüş lambalarıyla işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tanımlamaya,

MECBURDUR.

Araçların sağıdan veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır.

Ancak;

Her hangi bir araç sola dönüş işareti vererek yavaşlamakta veya trafik mecburiyeti dolayısıyla beklemekte ise bu aracın sağından,

Yolun ortasından giden tramvayların sağından,

Görev icabı solun solunda durmuş olan geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağından,

GEÇİLEBİLİR.

Tramvay hatları müsait olmadığı taktirde harekette olsun veya olmasın bir tramvayın sol tarafından geçilemez ve bu yanda ve bu yanda devamlı araç sürülemez.

Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde şerit değiştirmemek şartıyla bir şirketteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz.

Geçme sırasında geçme kuralının mecbur kıldığı şartlar dolayısıyla, geçen taşıt cinsi için tahin edilmiş olan hız sınırlarını aşan sürücülere hız sınırlarına riayet etmedi diye ceza uygulanmaz,

Öndeki aracı geçerken, yan yana gelinceye kadar kısa huzmeli farların kullanılması mecburidir. (Uzağı gösteren farların , uyarma için kullanılması hali hariç).

SÜRÜCÜLERİN :

Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı hallerde,

Görüş yetersizliği olan tepe üstlerine yaklaşırken,

Görüş yetersizliği olan dönemeçlere yaklaşırken,

Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,

Kavşaklarda ve kavşaklara yakınlaşırken,

Demiryolu geçitlerinde ve demir yolu geçitlerine yaklaşırken,

Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellere yaklaşırken,

Öndeki aracı geçmeleri yasaktır.

GEÇİLEN ARAÇ SÜRÜCÜLERİN UYACAGI KURALLAR:

Geçilen araçların sürücüleri kendilerini geçmek isteyen araçların Duyulur veya görülür bir geçiş işaretini alınca:,

Trafiğin iki yönlü cereyan ettiği kara yollarında taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek,

Dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlemek,

Hızını artırmamak,

Dar taşıt yollarında trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme sebebiyle kendilerini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak üzere araçlarını elverdiği oranda sağ kenarı almak, yavaşlamak gerekiyorsa durmak,

Zorundadırlar.

Kurallara uygun olarak geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek geçilmekte iken bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır.

Sürücülerin kendilerini geçmek isteyenlere, Dönüş lambalarıyla geç işareti vermeleri yasaktır.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.