İşitme Engelli Çocuğun Okuldaki Gereksinimleri:

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 11 defa okundu

İşitme Engelli Çocuğun Okuldaki Gereksinimleri:

Kaynaştırmanın amacı engelli çocuğu işiten toplum için hazırlamak, normal çocuklar ile etkileşmesini, bu yolla engelli çocuğun toplumun genel değerlerini gözlemesini, öğrenmesini ve uygun davranış biçimlerini geliştirmesini sağlamaktır. İşitme engelli çocuk söz konusu olduğunda , normal işiten yaşıtlarının dilini öğrenmesi de hedeflenen amaçlardandır.

İşitme Engelli Öğrenciyi Belirlemede Kullanılacak İpuçları:

A- Fizik Görüntüler ve Sağlıkla İlgili Belirtiler

* Sık sık kulak ağrısı,

* Kulak akıntısı,

* Sık sık kulak çınlaması,

* Bedensel devinimlerde (oturma, koşma, yürüme) denge bozukluğu,

* Süreğen soluk algınlığı,

* Kulak kaşıma.

B-Konuşma ve Sesle İlgili Belirtiler

* Konuşmada belli seslerin düşürülmesi,

* Eklemleme dahil diğer konuşma özürleri,

* Belli sözcüklerde yanlış söyleyiş,

* Devamlı olarak fısıltı ya da bağırarak konuşma,

* Konuşmada tekdüzelik,

* Benzer sesli sözcüklerin karıştırılması (bazı-boş).

C-Sınıftaki Davranışlarıyla İlgili Belirtiler

* Dersanede birden oluşan ses değişimlerinin farkında olmayış,

* Motorlu araçların seslerine ilgisizlik,

* Radyo, teyp gibi müzik araçlarını dinlemeye karşı ilgisizlik,

* Sınıftaki tartışmalara karşı ilgisizlik,

* Konuşulanların özellikle bazı sözcüklerin, yinelenmesini isteme,

* Konuşana belirli bir biçimde kulağını verme, bir eliyle kulağını destekleyerek dinlemeye çalışma,

* Öğretmenin ya da konuşanın sürekli olarak yüzüne bakarak dinleme ya da izleme,

* İşitebilmek için konuşana doğru eğilme ya da uzanma,

* Konuşulanları bazen işitip, bazen de işitmeyerek insana işine geleni duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor izlenimini verme.

Sınıfta İletişimi Kolaylaştıran Teknikler:

*Öğretmen sınıf içindeki oturma düzeni içinde işitme engelli öğrencinin yerini, özel gereksinimleri gözönüne alarak planlamalıdır.

*İşitme engelli öğrenci geleneksel tipte işitme cihazı kullanıyorsa, işitme cihazından yarar sağlanabilmesi için konuşmacı ile arasındaki mesafenin iki metreyi geçmemesi önerilmektedir.

*Öğrencinin öğretmenini ve sınıfta söz alan diğer öğrencileri olabildiğince rahat izleyebileceği bir oturma düzeni çok yardımcı olmaktadır.

*Dudak okuma konusunda zaman zaman yanılgılar olmaktadır. İşitme engelli bireyler ile konuşurken bazı kişiler daha anlaşılmak amacı ile abartılı dudak ve ağız hareketleri yapmakta, ya da konuşmanın hızını, temposunu yavaşlatmaktadırlar. Ancak normal konuşma hareketlerinden ve hızından yapılan her türlü sapma, hem konuşmanın anlaşılmasını güçleştirecek , hem de işitme engelli çocuğun yanlış konuşma hareketleri geliştirmesine yol açacaktır.

*İşitme engelli öğrencilerin bir çoğu, konuşmaları iyi anlaşılmadığı için ya da kendileri karşı tarafın konuşmasını çok iyi anlamadığı için aşırı çekingen davranmakta ve sınıf için konu açılımlarına ve görüşmelere katılmamakta, öğretmenin sorduğu sorulara yanıt vermekte çekimser kalmaktadır. Öğretmenin bu durumu fark etmesi ve katılımlarını sağlamak için bu öğrencilere önceleri kısa yanıtlar gerektiren sorular yöneltmesi, ayrıca diğer öğrenciler ile küme çalışmalarına katarak bir ekip içinde derse katılımını özendirmesi yardımcı olabilir.

*İşitme engelli bir öğrenciyi engelsiz öğrenciler ile birlikte bir sınıf içine yerleştirmek, öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimin gerçekleşeceğini garantilememektedir. Belki de daha kolay anlaşabildiği ve yardım aldığı için, işitme engelli öğrenci her konuda danışmak ve soru sormak amacıyla sınıf arkadaşlarına değil de öğretmenine başvurmak eğiliminde olabilir. Bu nedenle öğretmeni, sınıftaki diğer öğrencilerin de sırayla bu öğrenciye yardımcı olmalarını sağlayabilir.

Eğitim Ortamının İşitme Engelli Çocuğa Özgü Düzenlenmesi

*Bireysel işitme cihazları sağlanmalı,

*Bu cihazların çalışıp çalışmadığı her gün kontrol edilmeli,

*Öğrencinin cihazla birlikte kullandığı kulak kalıpları kendine özel yapılmış olmalı ve kullanıcı volümünde “ötme” sesi yaratmamalı,

*Ses ulaşımını sağlayıcı FM cihazları kullanılmalı,

*Sınıf içinde akustik düzenlemeler yapılmalı,

*İçeride ve dışarıdaki gürültü seviyesi en aza indirilmeli,

*Gereksinimi gereği çeşitli görsel eğitici malzemeler kullanılmalı,

*Sınıf mevcudu öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimlerine, işitme engelli öğrenciye yeterli konuşma fırsatları verilmesine olanak sağlanmalı,

*Konular ve kavramların öğretimi somut yaşantılar ile yapılmalı, öğrencinin bu yaşantılara ve gözlemlere aktif katılımı sağlanmalı,

*Öğrenmeyi ve iletişim kurmayı özendirici öğretim teknikleri kullanılmalıdır.

Bireysel Planlamanın Yapılması

Her özürlü çocuğun eğitiminden en üst düzeyde yararlanabilmesi için bireysel eğitim planın yapılması gerekir. Eğitimin bireysel planlamasının yapılması şu konuları içermelidir:

*Öğrenci için gerçek öğrenmenin en iyi hangi ortamlarda ve koşullarda sağlanabileceği.

*Normaller ile hangi konuları hangi koşullarda birarada öğrenebileceği.

*Hangi konularda, hangi zaman aralıkları ile özel eğitime gereksinimi olduğu.

*Gerekli olan destek hizmetlerini verecek olan personelin kimler olacağı.

*Bu personelin hangi mesleki ve kişilik özelliklerini bulunduracağı.

*Değerlendirmenin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı v.b. gibi.

Türkiye’de İşitme Engelli Çocukların Eğitimleri:

Türkiye’de işitme engelli çocukların eğitimlerinin sorumluluğu, düzenlemesi ve denetimi, diğer özel gereksinimi olan ve olmayan gruplarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’ndadır. Zorunlu eğitim, bu çocuklar için de ilköğretim kademesine yükseltilmiştir. Halen Türkiye’de yatılı/gündüzlü ilköğretim okulu, gündüzlü işitme engelliler çok-amaçlı meslek lisesi bulunmaktadır. Doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bu okullar dışında, Anadolu Üniversitesi’nde her kademede eğitim veren bir İşitme Engelli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezi (İÇEM) bulunmaktadır. Diğer bazı üniversitelerde de işitme engelli çocukların ve ailelerinin eğitimlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye’de ilk kez engelli bireylere yüksek öğretim kademesinde eğitim vermek üzere Anadolu Üniversitesi’nde kurulmuş bulunan Engelliler Entegre Yüksekokulu, eğitim ve öğretime işitme engelliler ile başlamıştır. Halen, beş program içinde eğitim vermektedir.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.