Test Array Array Array Nasıl Array Array Array Düzenlenir?

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 8 defa okundu

TEST NASIL DÜZENLENİR?

Bir testte yer almak üzere seçilmiş olan sorular ister kısa cevaplı ister seçmeli türden olsun bunların test düzenine sokulması sırasında bazı noktaların göz önünde tutulması gerekir.Bu noktalardan bazıları şunlardır:

1-Testte değişik yollarla cevaplanacak sorular bulunacaksa bu sorulardan aynı yolla cevaplanacak olanlar bir araya getirilmelidir.

2-Teste değişik konulardan yararlanılarak hazırlanmış sorular bulunacaksa bu sorulardan , aynı konu ile ilgili olanlar bir araya getirilirse iyi olur.

3-Aynı özel hedefle ilgili, aynı hedefin değişik davranışlarını yoklayan sorular bir araya getirilmelidir.

4-Testteki sorular ,cevaplanma yolları ve önemli ise konu veya hedef birliği yönünden oluşturulan gruplar bozulmadan , kolaydan zora doğru sıralanmalıdır.

5-Bir testte yer alacak soruların yazımı, varsa çizimi ,sayfaya yerleştirilmesi ve elde edilen düzende çoğaltılması gerekir.

6-Testten ayrı bir cevap kağıdı kullanılacaksa bu kağıt da cevaplamayı kolay-laştıracak bir düzende olmalıdır.

7-Testin başına bir yönerge konulmalıdır.Bu yönergede test ile ilgili bilgiler yer almalıdır. Öğrenciler testteki soruların nasıl cevaplanacağını bilmiyorlarsa , cevaplama yolu da bir-iki örnekle yönerge içinde açıklanmalıdır.

8-Testte değişik bölümler varsa veya değişik yollarla cevaplanması gereken sorular bulunuyorsa bu bölümlerin veya soru gruplarının başına bölümün özel-liğini veya soruların cevaplanma yolunu belirten açıklamalar konulmalıdır.

9-Ayrı bir cevap kağıdı kullanılmıyorsa test üzerinde , ayrı bir cevap kağıdı kullanılıyorsa bu kağıtta , öğrencinin adını,soyadını,sınıfını,numarasını ve öteki bil-gileri yazabileceği yerler olmalıdır.

10-Test üzerinde veya cevap kağıdında bulunacak olan cevap yerleri kolayca görülebilecek biçimde olmalıdır.Cevap yerleri şaşırtıcı olmamalı ; doğru cevaba da ipucu verilmemelidir.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.