Çeşitli Öğretim Yöntemleri

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 15 defa okundu

ÇEŞİTLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

I. Anlatım Yöntemi

Anlatım yöntemi ile öğretmenlerin sahip olduğu bilgiyi sınıfta pasif alıcı konumundaki öğrencilere aynen aktarmaları kastedilir.

Bu yönteme derse giriş yaparken,konuyu özetlerken, belirli bir konuyla ilgili bilgi aktarırken başvurulur.

Eğitimde öğretmen merkezli bir anlayışı temsil eder.

Anlatma yöntemi, sözlü anlatıma ağırlık verdiği için anlatmayı gerektiren her türlü derste kullanılır.(Örnek: Sosyal bilgiler dersi.)

Anlatım yöntemi, daha çok “yorumlayıcı”, ”açımlayıcı”, ”belirtici” ve “aydınlatıcı” özellikleriyle öğretimdeki yerini koruduğunu ve işlevini sürdürdüğü belirtilmektedir.

Modern öğretim anlatıma pek fazla yer vermemekle birlikte öğretmen her konuda bu yöntemden belli bir ölçüde yararlanmaktadır.Önemli olan husus;

Anlatımın yerinin ve süresinin iyi secimi.

Anlatımın kısa ve ilginç olmasını

Herkesin dikkatini çekmesi

Öğretmenin konuşmasının, hareketlerinin, görünümünün, anlatımındaki açıklığın ve öğrencilerle göz göze ilişkisinin bu yöntemde son derece önemli olduğu bilinmelidir.

II. Yararları

Anlatım yöntemi, yeni bir konuya giriş yapmada, belli bir konunun kısa tekrarını yapmada veya belli bir konuyu özetlemede etkilidir.

Anlatım yöntemi ile kısa zamanda çok miktarda bilgi kalabalık bir öğrenci grubuna aktarılır.

Anlatım yöntemi ile öğrenciler belli bir konu hakkında organize bilgi edinirler.

Öğrencilerin çalışma yapabilmeleri için gerekli temel materyallerin sunumu yada yeni bir çalışmayı başlangıç için faydalı yoldur.

Konu düzenli bir biçimde sunulacağı için zamanın iyi kullanımını sağlar.

Anlatımda sürpriz bir bilgi ile karşılaşılmayacağı için öğretmene güven duygusu verir

Uygulaması kolay ve ekonomiktir.

III. Sınırlılıkları

Anlatım yöntemi, uygulayıcıda iyi bir ses tonu ve konuşma yeteneği gerektirir.

Anlatım yöntemi ile öğrencilerin bireysel farklılıklarını karşılamak oldukça güçtür.

Uzun ve sık sık tekrar edilen bir anlatım kolayca sıkıcı hale gelir.

Dinleyicilerin ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını belirlemek güçtür.

Öğretim sırasında öğrencilere soru sorma iznin verilmediği için dönütü ortadan kaldırır, eksik iletişime neden olur.

Ayrıntılı bilgi

Dinleyiciler pasiftir, dinleyicileri tanımak güçleşir.

Duygusal tutumlar ve psikomotor öğrenme çok ender oluşur

Öğrenci aktif olarak öğrenmeye katılmadığı için yüksek seviyeli bilişsel öğrenme olmaz.

IV. Etkili Kullanım İçin Rehber İlkeler

Anlatım yöntemi ile işlenecek konunun alt başlıkları belirlenmeli ve anlatım sırasında mantıksal bir sıra izlenmelidir. Özel ve genel amaçlar saptanmalıdır.

Dinleyicilerin özel ilgi ve ihtiyaçlarını bilmek gerekir. Öğrencilerin yetişmelerine yardım etmek için özel ve genel amaçların bu ilgi ve ihtiyaçlarla iç içe olması gerekir.

Anlatım sırasında bütün öğrencilerin anlayabileceği sade bir dil kullanılmalıdır.

Doğru anlatıma ve mesleki terimlerin kullanılmasına özen gösterilmeli.

Anlatım sırasında etkili bir ses tonunun kullanılması, öğrencilerle göz teması kurulması, jest ve mimiklere yar verilmesi önerilir.

Anlatımın sınıftaki bütün öğrencilere yönelik olmasına özen gösterilmelidir.

Tek düzelikten kurtulmak için plan, kroki, grafik gibi görsel araçların kullanılmasına yer verilmeli yada tahtaya resim ve şekil çizilmeli, uzun süre konuşmaktan kaçınılmalıdır.

Anlatım sırasında basit, kısa ve tam cümleler kullanılmalıdır.

Anlatım sırasında not tutan öğrencilere yardım edilmelidir.

Ara sıra sınıf tartışmalarına yer verilmeli, öğrencilere sorular sorup verilen cevaplara göre konu genişletilmelidir.

Anlatım sırasında verilen örnekler öğrenci yaşantılarına uygun olmalıdır.

Anlatım sırasında öğrencilere söz hakkı tanınmalı ve onların konuya ilişkin soru sormaları özendirilmelidir.

Anlatılan konunu yazılı bir özeti dağıtılmalıdır.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.