"Genel kültür" Kategorisi

Jean Paul sartre

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 8 defa okundu

Jean Paul Sartre

21 Haziran 1905’te Paris’te doğdu. Babası o çok küçük yaştayken öldü ve annesi de ailesinin yanına döndü. Sartre, hep örnek çocuk olarak gösterildi. La Rochelle Lisesi’ne devam etti, ama olgunluk sınavını Louis le Grand Lisesi’nde verdi. Eğitimini Ecole Normale Supérieure’de, İsviçre’deki Fribourg Üniversitesi’nde ve Berlin’deki Fransız Enstitüsü’nde sürdürdü. 1929 yılında Simone de Beauvoir’la tanıştı. Çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. 2. Dünya Savaşı sırasında, Almanlar tarafından hapse atıldı; hapisten çıktıktan sonra Direniş hareketine katıldı. “Sinekler” adlı tiyatro oyunu, onun Direniş hareketinde olduğunu bilmeyen Almanlar’ın izniyle oynandı (1943). Aynı durum, “Varlık ve Hiçlik” adlı oyununda da meydana geldi (1943). Oyunlarının her ikisi de baskı karşıtıdır; “Varlık ve Hiçlik”te Sartre ilk kez felsefesini ortaya koydu. 1945 yılında öğretmenliği bırakarak “Les Temps Modernes” adlı edebi-politik dergiyi kurdu. Kitaplarının çoğunda edebi ve politik sorunları işledi. Savaş sonrası dönemde özellikle politik etkinlikleriyle öne çıkan Sartre, eleştirilerini saklamasa da SSCB’ye destek veriyor, Fransa’nın Cezayir’e karşı yürüttüğü savaşa karşı çıkanların başında geliyordu; Les Temps Modernes, sömürgelerdeki savaşlara karşı 1953’ten başlayıp, 1957’de yoğunlaşan bir savaş yürüttü; Sartre “121’lerin Bildirgesi”ni imzaladı, 1961-62 yılındaki büyük gösterilere katıldı. 1964 yılında Nobel Ödülü’nü geri çevirdi; böylesi bir ödülün, yapıtlarının bütünlüğünü zedeleyeceğini düşünüyordu. 1966-67 yılları arasında Vietnam Savaşı’nda meydana gelen katliamları sorgulamak üzere kurulmuş olan Russel mahkemesinin de başkanlığını yaptı. 1968 yılında, Sovyetler’in Prag’a müdahalesinin ve Fransa’daki öğrenci hareketlerinin üzerine, Sovyet sosyalizmini ve kendi klasik aydın tutumunu sorgulamaya girişti. O dönemde Maocular’la da bir yakınlaşması oldu. 1973 yılında Liberation’u kurdu. 1974 yılında gözleri büyük oranda görmez oldu, bu nedenle etkinliklerini yavaşlatarak, daha çok Doğu ülkeleri üzerindeki baskıların sona erdirilmesi, insan haklarının korunması gibi konularda çalışmaya başladı. Pierre Victor’la (Benny Levy’nin takma adı), aydının rolü, bireyin Tarih’teki yeri, şiddet ve kardeşlik konuları hakkında “Pouvoir et liberté” adında bir yapıt hazırladı. Siyasal etkinliklerinin yazar tarafını bazen maskelemiş olmasına karşın, Sartre son derece düzenli bir zihinsel çalışma yürüterek, gününün altı saatini yazmaya verdi. Edebi nesne Sartre’a göre “Yalnızca hareket halindeyken varolan bir topaçtır. Onu ortaya çıkarmak için, adına okumak denen somut bir eyleme ihtiyaç vardır.” Yazmak, okurun özgürlüğüne çağrıda bulunmaktır. Sartre, 15 Nisan 1980’de Paris’te öldü. Sartre’ın önemli kitapları arasında Özgürlüğün Yolları, Bulantı, Gizli Oturum, Kirli Eller, Sözcükler, Duvar sayılabilir; bunun yanı sıra, yayınlanmış ya da bitirilemeyerek yayınlanmamış birçok yapıtı vardır.

Devamını Oku

Bölüm I

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 5 defa okundu

BÖLÜM I

GİRİŞ

Problem

Günümüzde her anlamda çok hızlı bir değişim ve gelişimden söz etmek mümkündür. Bu gelişim sürecinde insan yaşamını olumlu yönde etkileyen gelişimlerin ivme kazanmasında eğitim önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın bilgiye olan gereksinimi ve bilgiye en kısa yoldan ulaşma isteği de eğitime farklı boyutlar kazandırmıştır. Dolayısıyla, bireyin bu gelişime ayak uydurabilmesini, gelişim sürecine etkili ve yapıcı bir kişi olarak katılımını sağlayacak, kısaca, bireyde çağın özelliği doğrultusunda davranış formları oluşturabilecek temel araç eğitim olarak görülebilir.

Devamını Oku

2.kararlılık

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 17 defa okundu

2.KARARLILIK

2.1 Giriş:

Kararlılık sorunu kontrol sistemlerinin tasarımında ve incelenmesinde en büyük sorunlardan olarak karşımıza çıkar. Kararsız bir sistem genelde kullanılamaz kabul edilir. Lineer, lineer olmayan, zamanla değişen ve zamanla değişmeyen tüm sistemler göz önünde bulundurulduğunda kararlılık tanımı çok farklı şekillerde verilir. Lineer ve zamanla değişmeyen sistemlerde kararlılık incelenmesi karakteristik denklem yardımıyla yapılır.

Devamını Oku

Günaydın Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 9 defa okundu

GÜNAYDIN HAYATIMIZDAN

Devamını Oku

(ödev)

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 6 defa okundu

(ödev)

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

(4Ekim)

Canlılar dünyası ; insanlardan , bitkilerden ve hayvanlardan oluşur. İnsanlar eskidenberi hayvanlarla ilgilenmiştir.Kütüphanelerimizde içi yanlız hayvan resimleriyle dolu olan ansiklopediler de vardır.

Devamını Oku

Powerpoınt 2000

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 18 defa okundu

POWERPOıNT 2000

Önsöz 3

Bölüm 1: Bir Sunu Hazırlayalım 5

Devamını Oku

Glikoz + Glikoz Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

Glikoz + glikoz à dehidrasyon à maltoz + H2O (arpa şekeri)

ß hidroliz ß

Devamını Oku

T Lcott Parsons ”an Outline Of The Social System”

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 5 defa okundu

T LCOTT PARSONS ”An Outline of the Social System”

Parsons is a FUNCTIONALIST, as big and nasty as they come. Also, everything in this article, including all of the systems typologies and process schemas, are meant in the ”analytic” sense. Parsons is primarily interested in how a social scientist can analyze a social system.

Devamını Oku

Öğrencilerin Hiperortamın Tasarımcısı Olduğu

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

Öğrencilerin Hiperortamın Tasarımcısı Olduğu

Öğrenme Çevrelerinin Yaratıcı Düşünme Üzerindeki Etkisi

Devamını Oku

Endüstri Mühendisliğinin Tarihçesi

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 35 defa okundu

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

Mühendislik tarihinin medeniyet tarihi ile aynı olduğu söylenebilir. 19. Yüzyılda bilim ve mühendislikteki gelişmelerin yanı sıra buhar gücünden de yararlanmanın sonucunda endüstri devrimi gerçekleşmiştir. Endüstri devriminin başlangıcı buhar enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürüldüğü 1776 yılı kabul edilir. Bu tarihte bir İskoç olan James Watt buharlı motoru bulmuştur. Bu yıla kadar üretim, usta ya da sanatkar olan kişilerin bir ürünün tüm parçalarını ayrı ayrı sezgi ve deneyimlerine dayalı işlemesi ve bu parçaların birleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Devamını Oku

Enter Sandman

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 22 defa okundu

ENTER SANDMAN

Duanı et küçüğüm

Hiç kimseyi atlatma, oğlum

Devamını Oku

Yasemin pirinçcioğlu

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 23 defa okundu

Yasemin Pirinçcioğlu

HAKKINDA YAZILANLAR

Sultan Süleyman’ın torunu

Devamını Oku