"Egitim" Kategorisi

Edebi Sanatlar

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 11 defa okundu

EDEBİ SANATLAR

Sanata önem veren bir yapıya sahip olan divân şirinin en belirgin özelliklerinde biri de üslup olarak edebî sanatlara olabildiğince fazla yer vermesidir. Hatta divân şairlerinin sanat anlayışlarında edebî sanatlar aracılığıyla hüner, mârifet ve ustalıklarını ortaya koyma, genel ve yaygınca benimsenen bir esastır.

Devamını Oku

1. Array Giriş

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

1. GİRİŞ

Eğitim, belirli amaçlar doğrultusunda bireylerin davranış şekillerini değiştirme süreci veya faaliyetleridir. Disiplin ise belirlenen dış amaçlara en kısa yoldan verimli bir şekilde ulaşmak için en uygun ortamın sağlanması olarak tanımlanabilir.

Devamını Oku

İçindekiler:

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 4 defa okundu

İÇİNDEKİLER:

BDE NEDIR? KıSACA TARIHSEL GELIŞIM, KIŞILER, PROJELER… 1

Devamını Oku

Eğitimin Felsefi Temelleri

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 9 defa okundu

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ

Genel anlamı ile felsefe, inanç ve değer sistemlerinin oluşmasını sağlayarak, bireylerin hayatları süresince aldığı tüm kararları ve yaptıkları tercihleri belirler.İnsanlar felsefe aracılığıyla kendilerini çevreleyen dünyayı ve neyin kendileri için önemli olduğunu anlamaya çalışırlar.

Devamını Oku

Programlı Array Öğretim

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 9 defa okundu

PROGRAMLI ÖĞRETİM

Öğrenmeye ilişkin girişimlerin sürdürülmesi, organize edilmesi ve değerlendirilmesinde öğretmen kadar öğrenciye de görev sorumluluk verilmesi, öğrenme etkinliği açısından, üzerinde önemle durulan ilkeler olarak kabul edilmektedir. Öğrenciye bu olanakların sağlanması için eğitim teknolojisinin bulgularından yararlanmak gerekmektedir. Eğitim sisteminde, bireyin öğrenme girişimlerini özgürce organize etmesi, sürdürmesi, kendi kendini değerlendirmesi ve öğrenmeye etkin olarak katılmasını, öğrenmede bireysel hıza göre ilerlemesini ve aynı zamanda, öğretmeni geleneksel görevlerinden kurtarıp, öğrencilerle yakından ilgilenme ve bilgisini yenilemesine olanak sağlayacak çağdaş eğitim teknolojisi uygulama yöntemlerinin başında “Bireysel Öğretim Yöntemleri” gelmektedir.

Devamını Oku

Dersin Yönetimi Ve Sınıfın Array Kontrolü

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

DERSİN YÖNETİMİ ve SINIFIN KONTROLÜ

Gözlediğim sınıf aşağı bodrum katta olduğu için basık ve karanlık, sadece sınıfın arka tarafında pencereler var. Sınıfın içi geniş , yardımcı araç-gereç eşya ve kaynaklar yerli yerinde fakat yapılan etkinlikler duvarlara asılmamış. Tablolar bomboş. Sınıfın sol tarafında; Mevsim Şeridi – Türkiye Haritası – Oturma Planı, sağ tarafında ise; Ünite Köşesi – Yazı Köşesi -Atatürk Köşesi-Resim Bölümü yer alıyor. Yazı tahtasının üzerinde; Atatürk Resmi-Türk Bayrağı-İstiklal Marşı, arka tarafta ise; matematik sembollerini gösteren bir tabloya yer verilmiş. Ayrıca sınıfta büyük bir dolap var. Burada yardımcı kitaplar araç-gereçler bulunuyor. Hırsızlık olaylarının fazla olduğundan dolayı devamlı kilitli tutuluyor.

Devamını Oku

Bölüm I

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 4 defa okundu

BÖLÜM I

İŞ-TEKNİK ATÖLYELERİNDEKİ MATERYALLERİN HANGİ DÜZEYDE OLDUĞU VE TEKNOLOJİK OLARAK YETERLİLİKLERİ

Devamını Oku

Golf Glossary

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 5 defa okundu

Golf Glossary

-A-

ace

A hole in one; as a verb, to shoot a hole in one.

Devamını Oku

Davranış Sorunlarıyla Baş Etmede Kullanılan

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 11 defa okundu

DAVRANIŞ SORUNLARIYLA BAŞ ETMEDE KULLANILAN

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ADIYAMAN

Devamını Oku

Aile Terapileri

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 6 defa okundu

AİLE TERAPİLERİ

Aile dendiği zaman, anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile kavramı anlaşılmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı ‘Türk Aile Yapısı Özel İhtisas Komisyonu’nun 1987 yılında yaptığı tanıma göre ‘’ Aile; kan bağı, evlilik ve diğer yasal yolardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan, bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir toplumsal birimdir’’. Örf ve adetler, aile üyelerinin aile içinde alacağı rolleri saptarsa da üyelerin alacağı roller toplumlara, çekirdek ve geniş aile tiplerine göre değişiklik gösterebilir. Aile üyelerine yönelik beklentiler ve roller her ortamda farklı olabilir.

Devamını Oku