"Egitim" Kategorisi

Htr 311 Dönem Ödevi

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 28 defa okundu

HTR 311 DÖNEM ÖDEVİ

“Yabancı Okullar Meselesi”

Hazırlayan: Cenk Demiroğlu (section no: 31)

Devamını Oku

Ögretmen Egıtımıne Alternatıf Bır Model:

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 25 defa okundu

ÖGRETMEN EGITIMINE ALTERNATIF BIR MODEL:

ÖGRETME ROL YAPMAKTIR

ÖZET

Devamını Oku

1. Array Giriş

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 20 defa okundu

1. GİRİŞ

Eğitim, belirli amaçlar doğrultusunda bireylerin davranış şekillerini değiştirme süreci veya faaliyetleridir. Disiplin ise belirlenen dış amaçlara en kısa yoldan verimli bir şekilde ulaşmak için en uygun ortamın sağlanması olarak tanımlanabilir.

Devamını Oku

Gagne’nin Öğrenme Ürünleri Taksonomisi

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 39 defa okundu

GAGNE’NİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİ TAKSONOMİSİ

(PSİKOMOTOR BECERİLER;ZİHİNSEL BECERİLER;SÖZEL BİLGİLER)

Devamını Oku

Eğitimde İletişimi Engelleyen Faktörler Ve Önlenmeleri

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 24 defa okundu

EĞİTİMDE İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER VE ÖNLENMELERİ

Okullarda eğitim sırasında, öğretmenlerle öğrenciler arasındaki iletişim süreçlerinde mesajları, geleneksel olarak çoğunlukla sözel sembollerin en önemlileri olan sözlü ya da yazılı sözcükler oluşturmaktadır. Çünkü sözcükler kolaylıkla söylenip yazılarak kullanılabilir, gerektiğinde yazılı ya da kaydedilmiş olarak iletilip saklanabilir, gerektiği zaman da kolaylıkla çoğaltılabilir. Bu yüzden, mesajları oluşturan bütün sözcüklerin anlamları kaynak ve alıcı tarafından bilindiği sürece, sözlü ya da yazılı iletişim kolaylıkla ve kısa zamanda gerçekleşebilir.

Devamını Oku

Motivasyonla İlgili Sorulara Ve Yanıtlara Geçmeden Önce; Temel Kavramlar Ol

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 52 defa okundu

Motivasyonla ilgili sorulara ve yanıtlara geçmeden önce; temel kavramlar olarak motivasyon, yönetim, yönetici tanımlarını yapmamız, konunun daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır.

Devamını Oku

Giriş

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

GİRİŞ

Günümüz bilgi toplumunda tüm ülkelerde eğitim sistemi; sosyo-ekonomik kalkınma için bir araç olarak görülmekte ve büyük önem verilmektedir. Rusya Federasyonu (RF) da bu ülkelerden birisidir. Her ne kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması ile çöktü diye düşünülse de RF’nun eğitimli ve kültürlü insanları ile geçiş dönemini aşacağı düşünülmektedir. Nitekim RF bu şartlarda bile, eğitime büyük önem verip eski gücüne yine eğitimle ulaşacağını düşünerek, yeni ve ihtiyaca göre değişen programlar hazırlayarak ortaya koymuştur.

Devamını Oku

Seymour Papert; Mindstorms

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

SEYMOUR PAPERT; MİNDSTORMS

Beyin fırtınasının tanımı

Grup içinde hayal yoluyla düşünce üretmek için kullanılan bir demokratik yöntemdir. Bu yöntem, belli bir problem veya konu ile ilgili değişik görüşler elde etmek için kullanılmaktadır. Bu yöntem, bir grup öğrenci birlikte çalıştıkları zaman, içindeki bireylerden tek başına çalıştıklarından daha fazla düşünceler üretirler, varsayımına dayanmaktadır. Bu yöntemde, esnasında katılanlara bir problem verip, onlardan ne kadar ilkel olursa olsun akıllarına gelen çözümleri tartışmaları istenmektedir. Böylece bu yöntem, problem çözme durumunu kapsamaktadır. Öğrenciler, garip olan veya bilinmeyen önerileri ihmal etmek yerine teşvik edilmekte, onları da analiz edip, sentez yapmakta ve değerlendirmektedirler. Böylece, sık görülmeyen, acayip olarak görülen bir düşünce, pratik bir şekle ve düzene sokulmuş olmaktadır.

Devamını Oku

Çeşitli Öğretim Yöntemleri

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 14 defa okundu

ÇEŞİTLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

I. Anlatım Yöntemi

Anlatım yöntemi ile öğretmenlerin sahip olduğu bilgiyi sınıfta pasif alıcı konumundaki öğrencilere aynen aktarmaları kastedilir.

Devamını Oku

Tevhid-i Array Tedrisat

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

TEVHİD-İ TEDRİSAT

Tevhid-i tedrisat konunu, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bütün bilim, öğretim ve eğitim kurumlarını laikleştirerek milli eğitim bakanlığına bağlayan yasadır.Tevhid-i tedrisat kanunu 3 Mart 1924’de kabul edilmiştir.Ve anayasamızın 430 sayılı kanunudur.

Devamını Oku

Aktif Öğrenme

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 12 defa okundu

AKTİF ÖĞRENME

Öğrenme, öğrencilerin fikri katılımını ve uygulamasını gerektirir. Kendi başına açıklama ve gösterim, uzun süreli öğrenmeyi sağlamaz. Aktif öğrenme bunu sağlayacaktır.

Devamını Oku

Atatürkçü Eğitim

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 12 defa okundu

ATATÜRKÇÜ EĞİTİM

Eğitim,kalkınmanın en etkili araçlarından birisidir.Ayrıca eğitim kişilere, çevrelerini tanıma,bilinçli hareket etme imkanını veren,refah ve mutluluklarını artıran önemli bir sosyal hizmettir.Eğitim aynı zamanda kalkınma çabasının gerçekleşmesi için gerekli nitelik ve sayıdaki elemanın yetiştirilmesinde de başlıca yoldur.

Devamını Oku