Ortaya Çıkan Büyük

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

Ortaya çıkan büyük

Uygulanan kuvvet( F1) kuvvet( F2)

HİDROLİK PRESLER :

Yandaki şekildeki,sıvıların ,küçük bir

Kuvvetten, daha büyük kuvvetler,elde etmede A1

nasıl kullanıldığını göstermektedir. Bu A2

araçlara Hidrolik presler denir. Aynı basınç

Küçük pistona aşağı yukarı,aşağı doğru P

Uygulanan kuvvet, sıvıda basınç oluşturur Basınç (P )

Sıvı tarafından her doğrultuda iletilen basınç

Büyük pistonun, yukarı doğru büyük bir kuvvetle itilmesine neden olur.

Şekildeki gibi Pascal Yasasının uygulandığı hidrolik pres şeması verilmiştir. Alanı A1 olan küçük pistona F1 ;kuvveti uygulandığında

P1 = F1/A1 kadar bir basınç oluşur. Bu basınç sıvı tarafından ,alanı A2 olan büyük pistona iletilir. Büyük piston F2 =P2 . A2 kuvvetiyle yukarı doğru itilir.

F2 kuvveti F1 kuvvetinden büyüktür. Sistemde sıvı basıncı eşit olduğundan;

P1 = P2

F1/A1 =F2/A2 yada F1/F2 = A1/A2 bağıntısı yazılabilir.

Hidrolik presler hurda metalleri sıkıştırmada ,hidrolik frenlerde ,sıvılı barometrelerde , manometrelerde , iş makinelerinde ,dişçi koltuklarında kullanı-

-lır.

Pascal Yasasının uygulama alanları olarak su cenderesi,hidrolik fren,

Pres ve krikolar, basınç ölçmeye yarayan sıvılı barometre ve manometreler,otomobil tamirlerinde otomobilleri kaldırmak için kullanılan krikolar,dişçi koltukları örnek gösterilebilir.

GAZLARIN BASINCI

Sıvılar ağırlıkları yüzünden, kendileriyle temas haliyle olan yüzeyler üzerine hidrostatik basınç adı verilen bir basınç yapar. Bu basıncın büyüklüğü

P = h .d .g bağıntısından hesaplanır. Sıvılar gibi ağırlıkları olan gazlarda bu-

-lundukları kabın çeperlerine bir basınç uygular . Gazlar sıvılardan,farklı olarak

sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir.Bu nedenle değişik amaçlarla evlerimizde,hastanelerde ,fabrikalarda ,iş yerlerinde basınca dayanıklı çelik kaplar içersinde muhafaza edilirler. Örneğin; karbondioksit ,azot,oksijen ,neon gazı yüksek basınç altında , sıvı halde çelik tüplere doldurulur. Karbondioksit

yangın söndürücüsü olarak , oksijen hastanelerde suni solunumda ,neon gazı havası boşaltılmış lambalarda kullanılır. Yine mutfaklarda yakıt olarak kullandı-

-ğımız doğal gaz ve likit gazda çelik tüplerde ,basınç altında muhafaza edilir. Çeşitli taşıtların tekerleri içinde sıkıştırılmış hava bulunur.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.