Son Eklenen Ödevler

Yenidoğan Cerrahisinde Analjezi

YENİDOĞAN CERRAHİSİNDE ANALJEZİ

Yenidoğanlarda ağrı ve analjezi konusu son yıllarda yoğun olarak ele alınmakta ve birçok çalışma ile değerlendirilmektedir. Eskiden varolan, yenidoğanlarda ağrı hissi hiç veya yeteri kadar algılanmaz düşünceleri günümüzde yerini, yeteri kadar algılanır fakat yeteri kadar değerlendirilemez tartışmalarına bırakmıştır. Yenidoğanda ağrı algılanması ve analjezinin yerinin tartışılabilmesi için, ağrı yollarının gelişimi, olgunlaşması ve yenidoğan dönemindeki durumunun bilinmesinde yarar vardır.

Ödevin Devamını Oku “Yenidoğan Cerrahisinde Analjezi”

Yara İyileşmesi

Yara iyileşmesi

Dr. Müge Çağlar

Son yüz yıl içinde yara iyileşmesinin temel mekanizması konusunda belirgin bir ilerleme olmuştur. Geçen yüzyılın başlarında hemen hemen tüm yara iyileşmeleri komplikasyonlu olurken, günümüzde yara iyileşmeleri ilgili komplikasyonlar azalmıştır. Yara, canlı dokunun anatomik ve fonksiyonel devamlılığın bozulmasıdır. Yara iyileşmesi ise, travma ile başlatılan muntazam, sıralı hücresel ve biyokimyasal olayların yeni doku teşekkülü ile sonuçlanmasıdır.

Ödevin Devamını Oku “Yara İyileşmesi”

Vokal Kord Paralizileri

VOKAL KORD PARALİZİLERİ

ANATOMİ

Farinks ve larinksin kasları Nucleus Ambigus’tan köken alan özel visseral efferent liflerle innerve olur. Her bir N.Ambigus medulla’nin Retiküler formasyonu içinde uzanan yaklaşık 2 cm’lik hücre dizileridir. Her iki çekirdek ve precentral gyrustaki primer motor alan ile bağlantıdadır. N.Ambigus’un bulunduğu alanı Post. İnf. Cerebellar Arter besler. Oklüzyonunda oluşan lateral medulladaki infarkt WALLENBERG SENDROMU’na yol açar. Wallenberg Sendromu, ipsilateral Vocal Cord Paralizisi (VCP), ağrı-ısı kusuru, ataxi, Horner send., kontrlateral vücut bölgesinde hemiparezi, analjezi ile disartri, disfaji, vertigo, diplopi, inatçı hıçkırık bulgularına sebep olur.

Ödevin Devamını Oku “Vokal Kord Paralizileri”