Ses Laboratuar

SES LABORATUARI Dr.Samet ÖZLÜGEDİK Giriş Ses, konuşmanın temel öğesi olup tarih boyunca merak ve araştırma konusu olmuştur. Ses üzerine kayıtlı ilk çalışmalar MÖ. 5yy kadar uzanmaktadır. Hipokrat akciğer, trakea, dudakların ve dilin fonasyon için önemini belirtmiştir. Aristo ses üzerine bilimsel çalışmalar yapmış ve sesin duygu ile olan ilişkisini tanımlamıştır. 131-201 yılları arasında yamış olan Claudius…

Stapes Array Cerrahisi; Problem Ve Revizyon

STAPES CERRAHİSİ; PROBLEM ve REVİZYON Dr. Atilla MESCİOĞLU Otoskleroz; labirent kapsülün primer, fokuslar halinde yeni kemik oluşumuyla karakterize bir hastalığıdır. Otosklerotik focusun en sık yerleşim yeri, stapes tabanının önünde fissula antefenestram (oval pencerenin önü) adı verilen yerdir (%80-90). İkinci en sık tutulan yer yuvarlak pencerenin kenarlarıdır. Vakaların yarısında tek bir focus varken, diğer yarısında multıple…