Hemofili

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 17 defa okundu

HEMOFİLİ

Hemofili Nedir?

Hemofili hastalığı kanın yeterince pıhtılaşmaması ile karakterli doğumsal bir hastalıktır. Ömür boyu hastayı, ailesini ve toplumu etkileyen hastalık durdurulamayan kanamalarla kendini gösterir. Hemofili hastalarında, kanda bulunması gereken faktör 8 adlı protein eksiktir. Kanamaların önlenmesi veya durdurulması için insan kanından elde edilen faktör 8 ilacının hastaya damar yoluyla verilmesi zorunludur. Söz konusu hayati ilaç, yurt dışından ithal edilmekte olup çok pahalıdır (500 Ünite’lik bir kutu faktör 8 = $500). Sosyal güvencesi olmayan hastaların hayatı bu nedenle tehlikededir. Tedavi edilemeyen hastalar kanamalarla ölebilir veya sık eklem kanamalarıyla sakat kalırlar.

Devamını Oku

4.2.3. Dna Replikasyonunda Rol Alan Diğer Enzimler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 563 defa okundu

4.2.3. DNA Replikasyonunda Rol Alan Diğer Enzimler

DNA molekülünün replikasyonunda, DNA zincirinin uzatılmasını DNA polimerazlar katalizlemekle birlikte, replikasyonda rol alan başka enzimler de bulunmaktadır. Bu enzimler ve özellikleri ise:

Devamını Oku

Apoptozis Nedir?

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 24 defa okundu

APOPTOZİS NEDİR?

NEKROZLA ARASINDA Kİ FARKLAR NELERDİR?

Doku yaşamı, hücresel çoğalma ve apoptozis gibi hücre ölüm işlemleri

Devamını Oku

Zihinsel Çalışma Ve Zihinsel İş Yükü

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 54 defa okundu

ZİHİNSEL ÇALIŞMA ve ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ

Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş elemanlar bütünü olarak tanımlanan bir sistem genel olarak; sistem sınırları, sistem elemanları, sistem elemanlarının birbirleri ve sistem çevresiyle olan etkileşiminden meydana gelmektedir. Bir İnsan-makina (İ-M) Sistemi ise insan, çalışma yeri, üretim aracı, iş akışı, iş çevresi ve iş parçasının öngörülen görevi yerine getirmek üzere karşılıklı etkileşim halinde bulundukları bir sistemden meydana gelmektedir. İ-M Sistemi işlevsel açıdan incelendiğinde üç alt sistemden oluştuğu ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle bir İ-M Sisteminde, görevin yapılması sırasında insan ve makinanın yerine getirdikleri işlevler üç grupta toplanmaktadır:

Devamını Oku

Radyasyon Ve Kaynaklar

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 17 defa okundu

RADYASYON ve KAYNAKLAR

1- Partiküler Radyasyon

Yüklü Partiküler

Devamını Oku

Multıpl Skleroz İmmunopatolojisi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 30 defa okundu

MULTIPL SKLEROZ İMMUNOPATOLOJİSİ

PROF. Dr. RANA KARABUDAK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D.

Devamını Oku

Kanser, Tanı Aşamasından Başlayarak Ciddi Uyum (adjustment) Sorunlarına Yol

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

Kanser, tanı aşamasından başlayarak ciddi uyum (adjustment) sorunlarına yol açmaktadır.Tanı ile başlayan süreçte fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir çok değişim meyadana gelir. Kişilerin yaşam stillerinin çok boyutlu modifikasyonu medikal tedavinin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu süreç, değişik uzmanların işbirliğini gerektiren çok boyutlu ve uzun bir süreçtir ve hastalığın her aşamasını kapsamaktadır.( tanı, tedavi öncesi, yoğun medikal tedaviler, palyatif)

Devamını Oku

Epideminin Başlangıcından İtibaren 16.3 Milyon Kişi Aıds Nedeniyle Hayatını

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 25 defa okundu

Epideminin başlangıcından itibaren 16.3 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Gelişmiş ülkelerde antiretroviral tedavinin AİDS’e bağlı ölümleri azaltmasına rağmen 1999 yılı, 2.6 milyon ölümle, epideminin başlangıcından beri ölümlerin en yüksek olduğu yıl olmuştur. Dikkat çeken bir nokta da gelişmiş ülkelerde AİDS’e bağlı ölüm hızının düşüşüdür. Amerika Birleşik Devletleri’nde AİDS’e bağlı ölümler 1996 – 1997 yılları arasında % 42 iken 1997 – 1998 yılları arasında yaklaşık % 20 civarındadır.

Devamını Oku

Sinir Sistemi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 35 defa okundu

Sinir Sistemi

İnsan vücudundaki fonksiyonlar iki şekilde kontrol edilir. Birincisi, hormonlar iledir. Hormonlar ile yapılan kontrol yavaştır çünkü kontrolü sağlayacak olan kimyasalların fiziksel olarak yayılması, yol kat etmesi gerekir. Hormonlar endokrin bezlerinde üretilip kana karışarak ilgili organa taşınır.

Devamını Oku

1)aşağıdakilerden Hangisinde Verilen İki Olayın Birlikte Gerçekleşmesi Norm

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 76 defa okundu

1)Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki olayın birlikte gerçekleşmesi normal bir insanın soluk almasını sağlar?

Devamını Oku