Yenidoğan Cerrahisinde Analjezi

YENİDOĞAN CERRAHİSİNDE ANALJEZİ

Yenidoğanlarda ağrı ve analjezi konusu son yıllarda yoğun olarak ele alınmakta ve birçok çalışma ile değerlendirilmektedir. Eskiden varolan, yenidoğanlarda ağrı hissi hiç veya yeteri kadar algılanmaz düşünceleri günümüzde yerini, yeteri kadar algılanır fakat yeteri kadar değerlendirilemez tartışmalarına bırakmıştır. Yenidoğanda ağrı algılanması ve analjezinin yerinin tartışılabilmesi için, ağrı yollarının gelişimi, olgunlaşması ve yenidoğan dönemindeki durumunun bilinmesinde yarar vardır.

Ödevin Devamını Oku “Yenidoğan Cerrahisinde Analjezi”

Yenidoğan Cerrahi Dışı Girişimlerinde Analjezi

YENİDOĞAN CERRAHİ DIŞI GİRİŞİMLERİNDE ANALJEZİ

Son 20 yılda neonatal anestezide farkedilir düzeyde gelişmeler olmuştur. Monitörizasyon yöntemlerinde, neonatal fizyoloji konusunda, yenidoğanın medikal ve cerrahi tedavileri konusunda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Pediatrik anesteziyolojist sayısı 10 kat artmış ve yenidoğanlar için anestezi daha güvenli hale gelmiştir(1).

Ödevin Devamını Oku “Yenidoğan Cerrahi Dışı Girişimlerinde Analjezi”

Yeterliliğe Dayalı Eğitim

YETERLİLİĞE DAYALI EĞİTİM

Dr. Hakan ÖZDEMİR

Dünyadaki tüm tıp okulları geleneksel olarak hep öğretim üyelerinin öğretim şekillerini sorgulamaktan ve uygulamalardaki hataları ortaya çıkarmaktan kaçınmıştır. Tıp eğitiminin değiştirilebilmesi için öğretim üyelerinin eğitim işini birincil görevleri olarak algılamaları ve karşılıklı etkileşimli öğretme yöntemleri hakkında eğitilmeleri gerekmektedir.

Ödevin Devamını Oku “Yeterliliğe Dayalı Eğitim”