Laringeal Maske

LARİNGEAL MASKE GİRİŞ Havayolu yönetimi, anestezi pratişinin temel konulardan biridir. Havayolu açıklığını sağlamada trakeal entübasyon ve yüz maskesi kullanımı uzun yıllardır yaygın biçimde benimsenen standart yöntemlerdir. Etkinlik, güvenlik ve yan etki bakımından daha uygun seçenek arayı?ları sürmektedir. Bu süreç içindeki önemli aşamalardan birisi de laringeal maskedir.