Laringeal Maske

LARİNGEAL MASKE

GİRİŞ

Havayolu yönetimi, anestezi pratişinin temel konulardan biridir. Havayolu açıklığını sağlamada trakeal entübasyon ve yüz maskesi kullanımı uzun yıllardır yaygın biçimde benimsenen standart yöntemlerdir. Etkinlik, güvenlik ve yan etki bakımından daha uygun seçenek arayı?ları sürmektedir. Bu süreç içindeki önemli aşamalardan birisi de laringeal maskedir.

Ödevin Devamını Oku “Laringeal Maske”

Laringospazm, Bronkospazm, Yabancı Cisim Aspirasyonu

LARİNGOSPAZM, BRONKOSPAZM, YABANCI CİSİM ASPİRASYONU

Laringoskopi ve entübasyonun erken döneminde anestezi derinliğinin yüzeyel olmasına bağlı sıklıkla üç acil respiratuvar komplikasyon görülür. Bu komplikasyonlar çoğunlukla üst solunum yollarının akut travması ile ilgilidir.

Ödevin Devamını Oku “Laringospazm, Bronkospazm, Yabancı Cisim Aspirasyonu”