"teknik" Araması Sonuçları

X Üniversitesi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 43 defa okundu

x üniversitesi

DİŞHEKİMİĞİ FAKÜLTESİ

PERİODONTOLOJİ ANABİLİMDALI

Devamını Oku

Diz Ağrıları Ve Tedavisi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 36 defa okundu

DİZ AĞRILARI VE TEDAVİSİ

                                                                                                              Dr. Nalan Şen

Devamını Oku

Enzimler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 28 defa okundu

ENZİMLER

Enzimler, canlı dokuların bileşiminde az miktarda bulunan, fakat çok önemli rolleri olan organik katalizörlerdir.Yapılarını esas olarak proteinler oluşturduğu için, enzimlere metabolik proteinler de denmektedir.Canlı hücrenin bütün fonksiyonları enzimlerle sağlandığından ; yaşama, bir anlamda birbirini izleyen enzimatik tepkimeler bütünü de denilebilir.O halde,enzimler olmasaydı biyokimyasal değişmelerin hemen hepsi yaşa hızını ayak uyduramaz başka bir değişle canlılık olmazdı.

Devamını Oku

Fasial Sinirlerde Nörodiagnostik Testler Ve Rehabilitasyon

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 71 defa okundu

FASİAL SİNİRLERDE NÖRODİAGNOSTİK TESTLER VE REHABİLİTASYON

Fasial Paralizi Fizyopatolojisi

Devamını Oku

İntraoperatif Fasiyal Sinir Monitorizasyonu

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 35 defa okundu

İNTRAOPERATİF FASİYAL SİNİR MONİTORİZASYONU

Dr. Gonca YIRCALI

Modern nöroradyolojik görüntüleme ve mikro cerrahi tekniklerinin gelişmesi ile major otolojik, otonörolojik ve kafa tabanı prosedürlerinin spektrumu çok genişlemiştir ve postoperatif fasiyal sinir defisitlerini düşürme çabası için intraoperatif fasiyal sinir monitörizasyonu giderek daha fazla önem kazanmıştır. Monitörlemenin amacı bir cerrahi girişimin nörolojik komplikasyonlarını azaltmaktır.

Devamını Oku

Fiberoptik Bronkoskop Yardımı İle Entübasyon (fobe)

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 36 defa okundu

FİBEROPTİK BRONKOSKOP YARDIMI İLE ENTÜBASYON (FOBE)

Anestezinin ve acil koşulların ya da kardiyopulmoner resüsitasyonun temel koşulu üst hava yollarının açıklığının sağlanmasıdır. Anesteziden kaynaklanan mortalitenin %30’unun hava yolu açıklığı ile ilgili komplikasyonlara ait olması, konunun ne denli önemli olduğunun kanıtıdır.1 Hava yolu açıklığının sağlanmasında güçlük çekilen hastaların varlığı ya da operasyon çeşitlerinin artması ile hastaların rekonstrüktif cerrahide ikinci, üçüncü kez ameliyata gelmesi sorunu giderek daha çok güncelleşmiştir. Emniyetli hava yolu sağlanması için çeşitli teknikler sunulup arayışlar devam ederken, bir yandan da konu ile ilgilenen kişiler 1995’te Chicago’da biraraya gelerek “Havayolu Sağlanması Derneşi”ni kurmuşlardır (Socicty for Airway Management). Dernek amaçlarını, A) Hastanın bakımı ve araştırmalar için havayolu ile ilgilenen kişileri biraraya getirmek; B) Havayolu sağlanmasında yeni teknikler geliştirmek, eşitim, öğretim ve araştırma yapmak; C) Üyeleri ve halkı havayolu sağlanması konusunda bilgilendirmek, toplantılar ve konferanslar düzenlemek ve yayınlar yapmak şekilnde özetlemektedirler.

Devamını Oku

Fonocerrahi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 43 defa okundu

FONOCERRAHİ

Dr.Arzu TATLIPINAR

Aralık 1999

Ses Fizyolojisi

Devamını Oku

Gastroözefageal Reflü Ve

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 58 defa okundu

GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ VE

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Dr.Samet ÖZLÜGEDİK

Devamını Oku

I. Nöroleptikler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 45 defa okundu

I. NÖROLEPTİKLER

İlk kez 1959’da Delay bilinç kaybı olmadan spinal ve santral refleksler sağlamken, davranışlarda ilaçların neden olduğu değişiklik sonucu spontan hareketlerde bilinçli bir supresyon ve sakinlik halini nörolepsis olarak tanımlamıştır .

Devamını Oku

Hıv İnfeksiyonun Klinik Özellikleri

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 58 defa okundu

HIV İNFEKSİYONUN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

HIV infeksiyonun doğal seyri yedi evreye ayrılmaktadır:

Devamını Oku