Öğretimde Metot Ve Teknikler

ÖĞRETİMDE METOT VE TEKNİKLER Bilgilerin, becerilerin ve davranışların öğretilmesi ve kazandırılması için kullanılan usullere, yollara veya tekniklere öğretim metodu denilmektedir. Çünkü öğretim işinde metot esastır. Metotsuz yapılan çalışmalar, tesadüflere bırakılmış demektir. Halbuki öğretim etkinlikleri tesadüflere bırakılamaz. Öğretim metotları, öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşmesinde önemli bir rol oynar.

Sistem Nedir?

Sistem Nedir? Yurttaşlar ve devlet arasındaki ilişkilerde sistemin bir rolü olduğu söylenir. Örneğin, milli eğitim sisteminin merkeziyetçi bir yapısı olduğunu söyleriz. Yetki ve karar tek merkezde toplanmıştır. Aslında Türkiye’nin yönetim sistemi de, genel olarak merkeziyetçidir. Adem-i merkeziyetçilik ya da yerelleşme bunun karşıtıdır. Sistem yaklaşımı, işlerin yerinde yapılmasını öngörür.

Rehberlik Nedir?

REHBERLİK NEDİR? En geniş anlamında rehberlik; bir insanın başka bir insana ya da gruba, o insanın ya da grubun en iyi bir biçimde yaşamasına, insanların kendilerini gerçekleştirmelerine en elverişli yolları bulabilmeleri için yapılan yardımdır.