Prostatitle Yaşamak

PROSTATİTLE YAŞAMAK Hakkında az şey duyduğumuz, erkeklerin sıkça karşılaştığı bir prostat problemidir. Bazı tahminlere göre genital veya üriner problemlerle doktora giden erkeklerin ¼ ‘ünde neden prostatittir. Bu durum sadece sık olmayıp aynı zamanda tanısı ve tedavisi zordur.

Mesane Tümörlerinde Tümör Belirleyicileri

MESANE TÜMÖRLERİNDE TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİ Mesane kanserleri organizmanın en sık görülen tümörlerindendir. Genel istatistiklere göre erkeklerde 4. sıklıkla görülür ve tüm kanserlerin %10’unu oluşturur. Kadınlarda ise 8. sıradadır ve kadın kanserlerinin %4’ü mesane kanserleridir. 1950 yıllarından itibaren insidansının yıllık ortalama %0.8 oranında arttığı bildirilmektedir. Ülkemizde sağlıklı istatistikler olmamakla birlikte dünya ortalamasının üstünde bir mesane tümörü insidansı…

Vücut İçi Taş Kırıcılar : En İyi Alet Seçimi

VÜCUT İÇİ TAŞ KIRICILAR : EN İYİ ALET SEÇİMİ ÖNSÖZ : Yaklaşık 20 yıl öncesinde ESWL’nin kullanımına başlanması ile üriner taşların tedavisi tamamen değişmiştir ; ancak birçok taşta hala alternatif yaklaşımlara gerek duyulur . Güncel olarak bunlar , pekçok vakada üriner trakt yolu veya perkütan olarak yapılan minimal invaziv endoürolojik yöntemdir . Küçük taşlar kolaylıkla…