Endodontik Floranın Patojenitesi

ENDODONTİK FLORANIN PATOJENİTESİ Ağız mikroflorasında bulunan mikroorganizmaların pek çoğu kök kanallarında da vardır ve bunlar periapikal iltihabı başlatacak kapasitedirler. Bu nedenle patojen olarak düşünülürler. Maymunların dişlerine mikroorganizmalar tek tek veya karışık olarak aşılandıklarında periapikal ihtihap yaparlar. Ayrı ayrı türler kanallara konduğunda nispeten hafif periapikal reaksiyon ve küçük lezyon oluşur; halbuki karışık bakteriler konduğunda daha ciddi…

Giriş

GİRİŞ Tat algısının genellikle tatlı, tuzlu, ekşi ve acı olmak üzere dört temel tat dan oluştuğu ifade edilmektedir. Bu tatlara duyarlılık dil üzerinde yer alan tat tomurcukları yoluyla ortaya çıkmaktadır. Tat tomurcukları birden fazla tada duyarlı olan papiller üzerinde yer almaktadırlar. Genelde dilin değişik bölgeleri, değişik tatlara duyarlı bulunmaktadır. Söz konusu bölgeler Şekil 1’ de…

Cerrahi Array Ve Array Estetik Array Kaygılar

CERRAHİ VE ESTETİK KAYGILAR Potansiyel bir estetik problemin periodontal cerrahi ile bağlantısı, tedavi tercihleri açısından bir diş hekimi için aşikardı. Tedavinin kötü bir sonucu olarak, kök expojurunun meydana geldiği alanlarda estetik problemler de ortaya çıkar. Bu problem maksiller anterior, premolar ve bazen 1. molar dişleri kapsar. Bu alandaki cerrahi bir işlem terapötik bir başarı olabilir,…