"teknik ned" Araması Sonuçları

Hayat Sigortacılığının Tanımı, Temel Unsurları Ve Önemi

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 46 defa okundu

Hayat Sigortacılığının Tanımı, Temel Unsurları Ve Önemi

Hayat sigortası, insanların ölüm, maluliyet veya muayyen bir süre sonra hayatta olmaları gibi çeşitli ihtimallerle karşı karşıya bulunmaları dolayısıyla ortaya çıkan mali sorunlara çözüm bulan sigorta akdidir.

Devamını Oku

Gıda İşletmelerinde Çalışanların Önemi Ve Çalışan Hijyeni

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 50 defa okundu

Gıda İşletmelerinde Çalışanların Önemi ve Çalışan Hijyeni

İçindekiler

Devamını Oku

Gıda Ve Gıda Temizliği

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 28 defa okundu

Gıda ve Gıda Temizliği

Yaşam düzeyinin artması ile teknoloji olarak verilen hizmetin doğal olarak daha da iyi olması beklenmektedir. Sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması ve teşvik edilmelidir. Basit bir anlatım ile besin değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal mikrobiyolojik açıdan temiz olan, bozulmamış gıda maddesi sağlıklı gıda olarak tanımlanabilir.

Devamını Oku

Giriş

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 35 defa okundu

GİRİŞ

Glokom hastalığı günümüzde önemli bir halk sağlığı problemi olmakla birlikte, halen dünyada körlüğün en önde gelen nedenlerinden biridir (63). Glokom tek bir hastalık olmayıp yüksek göz içi basıncı, retina sinir lifi kaybı, cup disk değişiklikleri ve görme alanı kaybı ile karakterize hastalıklar gurubudur.

Devamını Oku

I. İnfeksiyöz Bursal Hastalığının İmmunofloresan Tekniği İle Teşhisi

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 43 defa okundu

I. İnfeksiyöz Bursal Hastalığının İmmunofloresan Tekniği İle Teşhisi

Bu çalışmada, infeksiyöz bursal hastalığı (IBD)’nın teşhisinde immunofloresan tekniğinin kullanılması, standardizasyonu ve bu teknikte kullanılacak konjugatın hazırlanması amaçlandı. İmmunize edilen tavuk ve tavşan immunserumları flourescein isothiocyanate ile işaretlendi. Konjugat standardizasyonu için kontrol ve deneysel infekte gruplardan hazırlanan preparatlarla yapılan testlerde optimal konjugat sulandırmasının 1:16 olduğu belirlendi. Ayrıca standardizasyon çalışmaları sonrasında indirekt FAT’ın relatif olarak direkt FAT’a üstünlüğü saptandı. Saha çalışmalarında, IBD geçiren 27 kümesin 23 (%85.13)’ünde pozitiflik saptandı. Sonuçta, immunofloresan tekniğinin IBD infeksiyonlarında kullanılabilirliği ortaya kondu.

Devamını Oku

Giriş

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 51 defa okundu

GİRİŞ

Rahat, huzurlu ve güvenli bir yaşam tüm insanların isteğidir. Kronik böbrek yetmezliği olan bireylerin tedavisinde, yeni böbrek buluncaya kadar geçecek süreç içerisinde uygulanan hemodiyaliz, kişinin yaşamla bağdaşmasını sağlayan bir işlemdir.

Devamını Oku

Uyuşturucu Madde Kulanımının Tarihsel

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 72 defa okundu

UYUŞTURUCU MADDE KULANIMININ TARİHSEL

SEYRİ

Madde kullanımına bağlı problemler genellikle modern hayatın getirdiği değişikliklere ve strese bağlı olduğu düşüncesi oldukça yaygındır. Geleneksel toplumdan modern ve seküler toplum yapısına geçişin, aile yapısının zayıflayışının, şehir hayatının sosyoekonomik baskısının bunda etkili olduğu üstünde durulur. Bu faktörler bazı psikoaktif madde epidemilerinde etkili olsa da problem oldukça karmaşıktır ve kökeni sanayi devriminden çok öncelere dayanır.

Devamını Oku

Gelişim Array Ve Array Öğrenme 

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 22 defa okundu

GELİŞİM VE ÖĞRENME 

Bilişsel öğrenme kuramları, öğrenen kişinin, öğrenme sorumluluğunu yüklenmesi ve öğrenmeye etkin olarak katılması gereği üzerinde durmaktadırlar. Bu nedenle bu alandaki çalışmalar, son yıllarda öğrenme stratejileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğrenme stratejisi, “öğrenen kişinin öğrenme sırasında gerçekleştirebileceği ve onun kodlama sürecini etkilemesi umulan davranışlar ve düşünceler”dir . Öğrenme stratejileri. belleğe yerleştirme ve geri getirme gibi bilişsel stratejileri ve bilişsel stratejileri yönlendirici yürütücü biliş süreçlerini kapsayan, öğrenenin öğrenmesini etkileyen, öğrenen tarafından kullanılan davranış ve düşünme süreçlerine işaret etmektedir .

Devamını Oku

Güney Afrika Sağlık Sistemi

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 73 defa okundu

GÜNEY AFRİKA SAĞLIK SİSTEMİ

ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ

Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

Devamını Oku

Hatırlama Ve Unutma

Saglık kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 40 defa okundu

HATIRLAMA VE UNUTMA

HAFIZA

Geçmişimizi kaydedip daha sonra ona başvurduğumuz bu sebeple de şimdiki anımızı etkileyen sistem hafızadır. Hafıza kapasitesi olmaksızın bir insanı (veya öğrenebilen bir hayvanı) düşünebilmek zordur. Hafıza olmasaydı edindiğimiz tecrübelerden geriye hiçbir şey kalmazdı, aslında öğrenme denilen şey de gerçekleşmezdi çünkü kısa bir süre önce öğrendiğimizi, hafızaya dayanarak hatırlar ve uygulamaya koyarız. Bunun aksi bir durumda çok dar bir çerçeve olan “bu ânı” yaşamak zorunda kalırdık ve sonuçta da bu an, geçmişimizi hatırlayamadığımızdan, kendimiz ile ilgili bir an olarak bize bir mana ifade etmezdi. Her insan her sabah kalkar ve kim olduğunu ve ne olduğunu bilir. Bu süre giden şahsî kimlik hissi, bizim dünümüzü bugüne bağlayan hatıraların sürekliliği üzerine kuruludur.

Devamını Oku