Eğitim Teknolojisi Nedir?

Eğitim teknolojisi nedir? Eğitim teknolojisi uzun bir süredir kullanılan bir kelime olmakla birlikte bir çok kişi tarafından tanımlanmış ama anlamı tam olarak açıklanamamış bir kelimedir. Eğitim teknolojisi bazılarına göre öğretmene öğretim esnasında yardımcı olan teknolojilerin kullanılması onları en verimli şekilde yapılandırılması ve öğretim esnasında bu teknolojileri verimli bir şekilde kullanması olarak tanımlamaktadır. Bazı tanımcılara göre…

Plan Nedir? Yapılacak Bir Array İşin Önceden Tasarlanmasıdır.neyi Ne Zaman

Plan nedir? Yapılacak bir işin önceden tasarlanmasıdır.neyi ne zaman niçin ve nasıl yapacağımızı bize gösteren bir taslaktır.iş yapılmadan önce hazırlanır.işin üstesinden gelmek için gereklidir.planlamanın amacı bir işin endüşük maliyetle,en etkili ve verimli bir şekilde yapılacağının önceden kestirilmesidir.plan her zaman yazılı olmayabilir bazen düşüncelerle de plan yapılır. Başka bir tanıma göre plan;bazı amaçlara ulaşmak için gelecekte…