Eğitim Teknolojisi Nedir?

Eğitim teknolojisi nedir?

Eğitim teknolojisi uzun bir süredir kullanılan bir kelime olmakla birlikte bir çok kişi tarafından tanımlanmış ama anlamı tam olarak açıklanamamış bir kelimedir. Eğitim teknolojisi bazılarına göre öğretmene öğretim esnasında yardımcı olan teknolojilerin kullanılması onları en verimli şekilde yapılandırılması ve öğretim esnasında bu teknolojileri verimli bir şekilde kullanması olarak tanımlamaktadır. Bazı tanımcılara göre de eğitim teknolojisi eğitimde ; bazı teknolojilerin (televizyon,radyo,film,slayt,tepegöz gibi modern araç ve makinelerin kullanılması olarak tanımlanmıştır .bu tanıma göre klasik eğitimin karşısına konulan yepyeni ve çok araçlı bir öğretim şekli olarak gösterilmektedir. Eğitim teknolojisinin başka bir tanımlaması da ‘’ öğretme amaçlarını ve başarı düzeylerini gerçekleştirecek biçimde , öğrenme kaynaklarının düzenlenmesi olarak tanımlamaktadır. Aslında eğitim teknolojinin tanımı tam anlamıyla kapalı olamamakla birlikte bu tanımların hepsini birden kapsamaktadır. Eğitim teknolojisi; davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenmeyle ilgili verilere dayalı olarak, eğitimle ilgili ulaşılabilir kaynakları, en uygun şekilde akıllıca kullanıp, sonuçları değerlendirerek , bireyleri, eğitimin özel amaçlarına ulaştırma yolların inceleyen bilim dalıdır.

Ödevin Devamını Oku “Eğitim Teknolojisi Nedir?”

Plan Nedir? Yapılacak Bir Array İşin Önceden Tasarlanmasıdır.neyi Ne Zaman

Plan nedir? Yapılacak bir işin önceden tasarlanmasıdır.neyi ne zaman niçin ve nasıl yapacağımızı bize gösteren bir taslaktır.iş yapılmadan önce hazırlanır.işin üstesinden gelmek için gereklidir.planlamanın amacı bir işin endüşük maliyetle,en etkili ve verimli bir şekilde yapılacağının önceden kestirilmesidir.plan her zaman yazılı olmayabilir bazen düşüncelerle de plan yapılır. Başka bir tanıma göre plan;bazı amaçlara ulaşmak için gelecekte uygulanacak bir dizi kararları hazırlamayı içeren bir süreçtir. İşe ulaşmak için yapılacak bütün faaliyetleri kapsar. Eğitim planlaması:eğitimi öğrencilerin ve toplumun gereksinimlerini karşılamada ve amaçlarını gerçekleştirmede daha etkili ve verimli kılmak amacıyla rasyonel ve düzenli çözümleme tekniğinin eğitim sürecine uygulanmasıdır.

Ödevin Devamını Oku “Plan Nedir? Yapılacak Bir Array İşin Önceden Tasarlanmasıdır.neyi Ne Zaman”