Bilim Nedir ?

BİLİM NEDİR ? Bilim, yöntemle elde edilen ve pratikle doğrulanan bilgidir. Bilim terimi günümüzde olayların yasalarını bulmayı amaçlayan araştırmaları dile getirir. Evreni, gerçeklikleri insan eylemleri ile doğrulanmış kavramlar, ulamlar ve yasalarla yansıtır. Bilimin itici gücü toplumun üretim gereksinimleridir. Bilim, insanlara nesnel yasaların bilgisini verir ki, insanlar pratik eylemlerini gerçekleştirebilmek için bu bilgiye muhtaçdırlar. Bir başka…

Dolby Array Digital Array Nedir?

DOLBY DİGİTAL NEDİR? 1965 yılında, Ray Dolby adında bir Amerikan fizikçi ve mühendisi Londra’da Dolby Laboratuarlarını kurdu. Hedefi profesyonellere ve genel kullanıma yönelik olarak ses kalitesini yükseltmek için parazit azaltma sistemleri geliştirmekti. Dolby ismi şu anda tüm dünyada biliniyor ve yarattığı çevresel ses standartları hem sinemalarda hem evlerde kullanılıyor. İlk önce Dolby Dijitalin iki atasının…

Doğu Karadeniz Teknik Gezisi Doğal Ve Kültürel Değerler

DOĞU KARADENİZ TEKNİK GEZİSİ DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLER Tokat – Erbağ Türkiye’nin en verimli ovadan biridir. Yolun sağ ve kenarlarından bir dizi kavaklar yer alır. Söğütler tek tek ve gruplar halinde bulunur. Tuğla fabrikaları doğa görüntüsünün güzelliğini bozmuş. Kuru dereler var. Kızılçam türü az da olsa yer alır. Buradaki bir mezarlık kenarında sedirler var. Tepelerde…

Mısır, Suriye, Yemen Ve Filistin Sultani Ve Eyyubi Hanedanının İlk Hükümdar

Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultani ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarı. Kudüs’ü Haçlılardan alarak (2 Ekim 1187) kentte 88 yıl süren Frank işgaline son vermiş, Hıristiyanların misilleme olarak düzenledikleri III. Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirmiştir. Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu Emiri Imadeddin Zengi’nin hizmetinde görevliydi. Baalbek ve Şam’da büyüyen Salaheddin iyi bir din egitimi aldı. Askeri…

Halı Nedir?

HALI NEDİR? Yere yaymak ve duvarları kaplamak için örme veya düğümler bağlamak suretiyle yünden veya ipekten dokunan normal boydaki dokumalardır. Eski isminde kalı olarak anılmaktadır. Değişik düğüm teknikleriyle de oluşturabilir. Türk halıları içinde Sivas, Isparta, Uşak, Kula, Milas, Demirci, Hereke, Gördes halıları meşhurdur.