Bitkiler Yeryüzünde Yaşamın Anahtarıdır. Bitkiler Olmasaydı Pek Çok Canlı O

Bitkiler yeryüzünde yaşamın anahtarıdır. Bitkiler olmasaydı pek çok canlı organizma yaşamını sürdüremezdi; çünkü üstün yapılı yaratıklar, yaşam biçimleriyle, besinlerini doğrudan yada dolaylı olarak bitkilerden sağlarlar. Oysa pek çok bitki, gerekli besinlerini güneş ışığından yararlanarak kendisi üretmektedir.

Evrim

EVRİM ORGANİK EVRİMİN (= EVOLUSYONUN) ANA İLKELERİ  Kara ve su ortamında, koşulları birbirinden farklı düşünülebilecek her yer, büyüklüğü, şekli, organizasyon derecesi, gelişmesi, davranışı, üremesi, besini, besin alma şekli, parazitleri, ayları, avcıları, vs. ‘si değişik birçok canlı tarafından işgal edilmiştir. Bu canlıların nasıl meydana geldiklerini, yaşadıkları ortama yapısal olarak nasıl uyum yapabildiklerini, aralarındaki benzerliklerin ve farkların…

Fotosentez

FOTOSENTEZ Fotosentez Mucizesi Dünya, canlı yaşamına en uygun olacak şekilde, özel olarak tasarlanmış bir gezegendir. Atmosferindeki gazların oranından, güneşe olan uzaklığına, dağların varlığından, suyun içilebilir olmasına, bitkilerin çeşitliliğinden yeryüzünün sıcaklığına kadar kurulmuş olan pek çok hassas denge sayesinde dünya yaşanabilir bir ortamdır. Yaşamı oluşturan öğelerin devamlılığının sağlanabilmesi için de hem fiziksel şartların hem de bazı…

Hücrelerın Yapısı:

HÜCRELERIN YAPISI: Hücre;canlýlarýn yapýsýný oluþturan en küçük canlý birimdir.Bazýcanlýlar tek bir hücre yapýsýndadýrlar(bakteriler ve tek hücreliler).Diðer bütün canlýlar çok hücrelidirler.Canlýlardaki hücreler çekirdek yapýlarý bakýmýndan ikiye ayrýlýrlar.

Hücre Organelleri

HÜCRE ORGANELLERi Çok hücreli,gelismis yapılı canlılarda organ ve sistemlerle gerçeklestirilien hayatsal olaylar tek hücreli canlılarda ve çok hücrelilerin her bir hücresinde “organel”denilen hücre içi yapılarıyla gerçeklestirilir.O halde her hücre organeli bir organ ya da sisteme karsılık gelmektedir.Her hücrenin tek basına canlılık özelligi gösterebilmesi organellerle mümkün olmaktadır.Sentrozom ve ribozom dısındaki organeller hücre zarına benzeyen bir zarla…