Tüberküloz Ve Korunma

TÜBERKÜLOZ VE KORUNMA  Dr. Züleyha Alper Tüberküloz, binlerce yıldan beridir yeryüzünde insan sağlığını tehdit eden genç ve orta yaş grubu ölümlerinin önemli nedeni olan ve henüz başarılı eradikasyonu sağlanamamaış bir hastalıktır. Yirminci yüzyılın son dekadında yapılan çalışmalar, dünyada yaşayan insanların üçte birinin tbc basili ile enfekte olduğunu, ve 3 milyondan daha çok kişinin tbc nedeni…

Tinnitus

TİNNİTUS Dr. Gonca YIRCALI I. TARİHÇE Tıpla ilgili yazılı bilgilerin olduğu çağdan beri tinnitusla ilgili notlar vardır. Tinnitus tedavisi ile ilgili bildirilen ilk yazılı belgeler milattan önce 16.yüzyıl Mısır papirüslerinde bulunmuştur.