Tinnitus

TİNNİTUS Dr. Gonca YIRCALI I. TARİHÇE Tıpla ilgili yazılı bilgilerin olduğu çağdan beri tinnitusla ilgili notlar vardır. Tinnitus tedavisi ile ilgili bildirilen ilk yazılı belgeler milattan önce 16.yüzyıl Mısır papirüslerinde bulunmuştur.

Travma

TRAVMA Travma, infant ve çocuklarda önde gelen bir mortalite sebebidir. Bu arada kazalar da doğumdan 24 yaşa kadarki dönemde en sık ölüm nedenidir. Bunun yanısıra kafa travmalarındaki mortalite ve morbidite oranının da önemsenecek derecede yüksek olduğu unutulmamalıdır. Tüm bu durumlarda ‘çocuklar küçük erişkinler değildirler’ sözünü unutmayarak ağrısızlığın sağlanmasının önemi tartışılmaması gerekirken, Selbst ve Clark 1990…