"do" Araması Sonuçları

Dudak Yarıkları ( Cleft Lıp )

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 73 defa okundu

DUDAK YARIKLARI ( CLEFT LIP )

Prepalatal Cleft’ler olarak da bilinen Cleft Lip ( CL ); üst dudak, kolumella, septumun alt kısmı ve premaksilladan oluşan prepalatal yapıların konjenital bir anomalisidir.

Devamını Oku

Prostat Apselerinin Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasy

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 84 defa okundu

Prostat Apselerinin Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyonu ile Tedavisi

Devamını Oku

Vücut İçi Taş Kırıcılar : En İyi Alet Seçimi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 18 defa okundu

VÜCUT İÇİ TAŞ KIRICILAR : EN İYİ ALET SEÇİMİ

ÖNSÖZ :

Yaklaşık 20 yıl öncesinde ESWL’nin kullanımına başlanması ile üriner taşların tedavisi tamamen değişmiştir ; ancak birçok taşta hala alternatif yaklaşımlara gerek duyulur . Güncel olarak bunlar , pekçok vakada üriner trakt yolu veya perkütan olarak yapılan minimal invaziv endoürolojik yöntemdir . Küçük taşlar kolaylıkla alınabilir ancak çapı 5mm’den büyük olanlarda çıkarılmadan önce vücut içinde parçalara ayırmak gerekir .Piyasada , geniş kapsamda değişkenlik gösteren litotripsi aletleri mevcuttur . Bu aletlerin mevcut teknolojide , değişik endoskopik aletlerle kullanımı ve fiyatları açısından epeyce farklılıkları vardır . Bu aletlerde kullanılan ana teknolojiler ; elektrohidrolik , ultrasonik , balistik ve değişik lazer sistemleridir . ( Tablo 1 )

Devamını Oku

Uyku Ve Uyanıklık

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 52 defa okundu

UYKU VE UYANIKLIK

Uyku erişkin hayatının yaklaşık 1/3’lük kısmını oluşturur. Uyku farklı farklı evrelerin siklik olarak tekrarlandığı dinamik bir proçestir. Uyku 2 alt tipe ayrılır. REM ve NREM.

Devamını Oku

Vertigo Ve Ayırıcı Tanı

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 89 defa okundu

VERTİGO VE AYIRICI TANI

Vertigo klinik olarak başdönmesi olarak tanımlanabilir. Pratikte sık karşılaşılan bir şikayettir.

Devamını Oku

Deliryum

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 34 defa okundu

DELİRYUM

Deliryum asırlardır bilinen bir hastalıktır. Hekimler eskiden beri ateş yüksekliği, zehirlenmeler, diğer fiziksel ve ya nörolojik hastalıklara eşlik eden , ani başlayan ve bilinç düzeyinde değişiklikler dahil olmak üzere davranış bozuklukları ile belirli durumları tanımlamışlardır.

Devamını Oku

1:

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 57 defa okundu

1:

Yabsley MJ, Varela AS, Tate CM, Dugan VG, Stallknecht DE, Little SE, Davidson WR.

Devamını Oku

Infection

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 33 defa okundu

Infection

ISSN: 0300-8126 (printed version)

ISSN: 1439-0973 (electronic version)

Devamını Oku

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 52 defa okundu

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

GİRİŞ

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), genelde akut semptom ve bulgularla başlayıp sıklıkla kronikleşen, oldukça sık rastlanan infeksiyon hastalıklarıdır. Önemli morbidite etkenleri olmalarının yanı sıra papilloma virüs infeksiyonlarında olduğu gibi serviks karsinomuna neden olmaları ve Human Immunodeficiency Virus (HIV) ve Hepatit B infeksiyonlarıyla da önemli oranda mortaliteye sebep olmaktadırlar. Son yıllarda eskiden bilinen gonore, sifiliz gibi CYBH dışında HIV gibi ajanlarla yeni sayılacak infeksiyonlar da görülmeye başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ ne göre Dünyada 250 milyon kişinin gonore, 50 milyon kişinin ise sifiliz etkeniyle infekte olduğu tahmin edilmektedir. Bugün tüm dünyada 30 milyon dan fazla kişinin HIV mikrobuyla yaşadığı ve bunların da %40 kadarının kadınlar olduğu bilinmektedir. Dünyada her gün 16.000 kişiye HIV mikrobu bulaşmakta, bulaşan bu kişilerin yarıdan fazlası 10-24 yaş aralığında bulunmaktadır. CYBH’ ın sıklığının son 20 yıl içinde arttığı bu artışın nedenlerinin ise; Cinsel olgunluk yaşının küçülmesi, Evlilik öncesi cinsel ilişkinin yaygınlaşması, Yurt içi ve yurt dışı seyahat imkanlarının artması ile evlilik dışı cinsel ilişkilerin artması, penisilin gibi antibiyotiklerle bu tür hastalıkların tedavileri ile gelişen yalancı güven hissi olduğu belirtilmektedir. CYBH, önemli halk sağlığı problemleri oluşturmalarının yanı sıra önemli bir sağlık giderlerine de neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu hastalık gurubu HIV hariç yıllık yaklaşık 10 milyar dolar, HIV dahil edildiğinde ise 17 milyar dolar sağlık harcamalarına neden olmaktadır. Cinsel yolla bulaşan başlıca hastalık etkenleri tablo 1’ de görülmektedir.

Devamını Oku

Clinical Infectious Diseases    2002;34:346-353

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 50 defa okundu

Clinical Infectious Diseases    2002;34:346-353

© 2002 by the Infectious Diseases Society of America. All rights reserved.

Devamını Oku