Fanconi-bickel Sendromu

Fanconi-Bickel sendromu Nadir görülen otozomal resesif bir hastalıkdır. Bir karbohidrat metabolizması hastalığıdır. Günümüzde yapılan araştırmalar ile glukoz transporter protein 2 (GLUT2) mutasyonu sonucu oluşduğu gösterilmişdir. Glut2, karaciğer, böbrek, pankreas, bağısakda bulunur. Bu hastalık ilk defa 1949 da 3 yaşında bir çocukda İsviçreli bir çocukda tanımlanmışdır.

Kronik İshaller

KRONİK İSHALLER Dr. Coşkun Çeltik Süre olarak 14 günden uzun süren ishale persistan ishal, 4 haftadan uzun süren ishale ise kronik ishal denilir. Bazı yazarlar persistan ishali de kronik ishal terimi içinde değerlendirmektedir. Kronik ishal vakalarında çoğu kez sindirim ve emilim bozuklukları birlikte olduğu için “malabsorbsiyon hastalıkları” olarak da adlandırılabilir.

İshal (diyare)

İSHAL (DİYARE) Dr. Coşkun Çeltik İnce barsak mukozası villüslerdeki epitel hücreleri, kriptalardaki epitel hücreleri, lamina propria ve musküler tabakadan oluşur. Villus epitel hücreleri sıvı, elektrolit ve besin absorbsiyonundan, kritalardaki epitel hücreleri ise sıvı ve elektrolitlerin tekrar barsak lümenine sekresyonundan sorumludur.