Kronik İshaller

KRONİK İSHALLER Dr. Coşkun Çeltik Süre olarak 14 günden uzun süren ishale persistan ishal, 4 haftadan uzun süren ishale ise kronik ishal denilir. Bazı yazarlar persistan ishali de kronik ishal terimi içinde değerlendirmektedir. Kronik ishal vakalarında çoğu kez sindirim ve emilim bozuklukları birlikte olduğu için “malabsorbsiyon hastalıkları” olarak da adlandırılabilir.

İshal (diyare)

İSHAL (DİYARE) Dr. Coşkun Çeltik İnce barsak mukozası villüslerdeki epitel hücreleri, kriptalardaki epitel hücreleri, lamina propria ve musküler tabakadan oluşur. Villus epitel hücreleri sıvı, elektrolit ve besin absorbsiyonundan, kritalardaki epitel hücreleri ise sıvı ve elektrolitlerin tekrar barsak lümenine sekresyonundan sorumludur.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (üsye)

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU (ÜSYE) Dr. Coşkun Çeltik Üst solunum yolu, ağız ve burundan başlayarak farinks, larinks ve trakeadan oluşmaktadır. Bu hava yolunu ilgilendiren herhangi bir patolojik durum aynı zamanda bu yollarla ilişkili olan paranazal sinüsler, orta kulak, tonsil ve adenoid doku ve epiglot gibi dokuları da ilgilendirir. Çocuklarda en sık görülen enfeksiyon hastalığı üst…