do için Arama Sonuçları

Aflatoksin İle İlgili Array Bazı Çalışmalar Ve

AFLATOKSİN İLE İLGİLİ BAZI ÇALIŞMALAR VE

HABERLERİN DERLENMESİ:

SERBEST VE BAĞLI AFLATOKSİN B1 (3H-AFB1) KALINTISI İÇEREN PİLİÇ KARACİĞERİ İLE BESLENEN SIÇANLARDA SERBEST VE BAĞLI KALINTI DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI 

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Akcıger Tüberkülozu

AKCIGER TÜBERKÜLOZU

Tüberküloz inadina yakalamakta herdite veya predispozisyonun ve agir isin de rolü varsa da bilhassa fena hayat sartlari ve sik sik basile temasin önemi vardir

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Kas Ve Kas-deri Fleplerinde Mathes-hahaı Sınıflandırması

KAS VE KAS-DERİ FLEPLERİNDE MATHES-HAHAI SINIFLANDIRMASI

TİP I: Tek vasküler pedikülü vardır. Örnek; derin sirkumfleks iliak arter (DCIA kompozit), gastrokinemius, tensör fasya lata (TFL), vastus lateralis.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer Hastalığı (AH) en sık görülen demans (bunama) tipidir. Bunama ya da demans, günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesini engelleyen ilerleyici, kronik bir beyin hastalığıdır. Bellek kaybı, günlük yaşamın gereksinimleriyle başa çıkabilme yeteneğinde azalma, algılamada, toplumsal davranışların düzenlenmesinde ve duygusal tepkilerin kontrolünde bozulma sık karşılaşılan belirtilerdir. Bunama ya da demans, büyük çoğunlukla geri dönüşsüz ve ilerleyici bir durumdur. 

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Androjenler Ve Ankilozan Spondilit : Patogenezde Bir Rolü Var Mı ?

Androjenler ve Ankilozan Spondilit : Patogenezde bir rolü var mı ?

Özet :

Ankilozan spondilitin (AS) görülme sıklığı ve ciddiyeti, erkeklerde baskınlık gösterir ve androjenik steroidler, bu rahatsızlığın etyolojisinde itham edilmişlerdir. Bazı raporlar, serum androjen seviyelerinin, kontrollere göre AS’li hastalarda östrojen seviyelerine bağlı olarak hafifçe yükseldiğini göstermiştir. Fakat, daha yakın geçmişteki çalışmalarda serum testosteron, 17 – beta progesteron ve androstenediyon seviyeleri, AS hastaları ve kontroller arasında belirgin derecede bir farklılık göstermemiştir. Ayrıca, doğrudan serumdan ölçülen testosteron seviyeleri, özellikle fenilbütazon kullanan hastalarda yanıltıcı bir şekilde artabilir. AS’li hastalarda adrenal steroidlerin, 17 – alfa hidroksiprogesteronun ve dehidroepiandrosteronun (DHEA) serum seviyelerinde artış tesbit edilmiştir. Bu artışlar, kısmen 11 – beta ve 21 – hidroksilaz eksiklikleriyle açıklanabilir, fakat genişleyen bir stres cevabına da bağlı olabilir. Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalar kadar in vitro çalışmalar da, DHEA’nın AS’nin patogenezinde rol oynayabilecek hücre aracılı immün cevabı artırdığını ve 17 – beta östradiolün ve progesteronun bunu engellediğini göstermektedir. Kadın hastalara ağızdan östrojen tedavisi ve AS’li erkek hastalara hCG enjeksiyonu, 17 – beta östradiol / testosteron oranını artırmıştır ve orta dereceli bir klinik ilerlemeyle neticelenmiştir. Sonuçta, ankilozan spondilitli hastalarda serum testosteron seviyeleri yükselmemiştir. Dolayısıyla, testosteronun uzun dönemli ankilozan spondilitin devam etmesinde muhtemelen bir rolü yoktur ve antiandrojenik tedavi için bir destek sağlamaz. Fakat kesitsel vaka kontrol çalışmaları, özellikle de kan örneklemesi AS’nin ortaya çıkmasından yıllar sonra yapılmışsa, etyolojik faktörleri ikincil faktörlerden ayırt edemez. Neticede, cinsiyet steroidlerinin patogenezdeki rolü, hâlen yeterince açıklanmamıştır.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Ankilozan Spondilitte Gonadal Ve Adrenal Cinsiyet Steroidleri

ANKİLOZAN SPONDİLİTTE GONADAL VE ADRENAL CİNSİYET STEROİDLERİ

Bazı raporlar, gonadal hormonların ankilozan spondilitin (AS) etyolojisiyle bağlantılı olabileceğini göstermektedir, fakat AS’nin etyolojisindeki genetik ve immünolojik unsurlara ilişkin bulgular, hâlihazırda daha geçerlidir. Fakat, endokrin faktörlerin bu hastalığın genetik ve immün mekanizmalarıyla etkileşme ihtimâli hâlen mevcuttur. HLA – B27 yönünden pozitif olan şahıslarda, AS ve diğer spondiloartropatilere karşı olan yatkınlığın artması, iyi bir şekilde belgelenmiştir. Tanımlanmamış gen lokuslarının AS’nin patogenezinde rolü olması ihtimâli vardır. AS ile hücre yüzeyindeki sınıf – 1 MHC molekülü olan HLA – B27 arasındaki bağlantının altını çizen bazı hipotezler mevcuttur, fakat bu mekanizmalar bu gözden geçirme çalışmasının konusunun dışındadır. Klebsiyella enterokolitika, klamidya trakomatis ve bunlardan biraz daha hipotetik olan Yersiniya, Kampilobakter, Klostiridyum, Salmonella ve Şigella gibi mikroorganizmalar da, AS’nin patogenezinde rol oynayabilir.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Ataksiler

ATAKSİLER

Ataksi terimi, beyincik tarafından yönetilen duruş ve hareket kontrolünde meydana gelen bozuklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Bu tür bozuklukların en önde gelen bulgusu, genellikle yürümede görülen anormalliklerdir. Ataksik yürüyüş sallantılı ve geniş tabanlı olup, dışarıdan bakan birisi hastayı tehlikeli bir durum içinde sanabilir. Otobüs veyâ tren gibi bir vasıtanın içerisinde yürümeye çalışmak da, benzer, bir yürümeye yol açar. Beyinciğin vermisinde bir anormallik meydana geldiği zaman, çocuk sürekli olarak vücudunu öne ve arkaya doğru hareket ettirir ve kafasını aşağıya ve yukarıya doğru sallar (titübasyon). Aksine, beyincik yarımkürelerinin rahatsızlıkları, ipsilateral tarafta dismetri ve hipotoniyle birlikte, etkilenen tarafa doğru dönme hareketlerine yol açar. İki taraflı frontal lob hasarlanması, beyincikteki rahatsızlıklardan ayırt edilemeyecek belirti ve bulgulara sebep olabilir. Beyinciğe çevresel sinirlerden ve omurilikten gelen duyusal sinyal iletiminde bir aksamanın olması, uzaysal yerleşimin algılanabilmesi için sürekli ayaklara bakılmasını gerektirir. Bu durumda, yürünürken ayaklar çok yukarıya kaldırılır ve hızla yere basılır. Gözler kapatılınca yürümede ve duruşta önemli derecede bozulmalar göze çarpar ve hasta yere düşebilir (Romberg bulgusu). Duyusal ataksinin, bir nesneye uzanmaktan ziyâde, ince parmak hareketlerinde bozulmalara yol açması ihtimâli daha yüksektir. Beyincik rahatsızlıklarının diğer özellikleri arasında, konuşma tonunda ve hızında görülen anormallikler (taramalı konuşma), hipotoni, dismetri ve tremor vardır. Akut ataksili veyâ tekrarlayan ataksi atağı olan çocuklardaki ayırıcı tanı, ilerleyici veyâ kronik statik ataksisi olanlardan oldukça farklıdır (Tablo 10 – 1 ve 10 – 2). Yalnız, yavaş olarak ilerleyen bir ataksi “akut” olarak algılanabilir ve tekrarlayan ataksi atakları olan çocuklar, her bir atak sonrasında tekrar eski durumlarına dönmeyebilirler ve bu akut atakların üzerine, ilerleyici bir ataksi durumu da binebilir.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Aşılar

AŞILAR

Aşılamanın temelindeki ilke,bakteri ve virüs gibi enfeksiyon etkenlerini yada çeşitli zehirli maddeleri belirli işlemlerden geçirdikten sonra kişiye vererek vücudun bu maddelere karşı antikor üretmesini,yani bağışıklık kazanmasını sağlamaktır.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Bağışıklık Ve Bağışıklık Çeşitleri

BAĞIŞIKLIK VE BAĞIŞIKLIK ÇEŞİTLERİ

I. İnsanda Savunma ve Bağışıklık

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Bağışıklık Sistemi

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Bir patojen mikrobun vücuda girip enfeksiyon yapabilmesi için konakçının sahip olduğu

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »