Derlenme Odası Ve Postoperatif Erken Komplikasyonlar

DERLENME ODASI ve POSTOPERATİF ERKEN KOMPLİKASYONLAR Derlenme odaları birçok tıbbi merkezde sadece 35-40 yıldan beri vardır. Bu dönemden önce anestezi ve cerrahiden hemen sonra ortaya çıkan birçok erken postop ölümler vardı. Bu ölümlerin bir çoğunun cerrahiyi izleyen dönemlerde bu konuda ihtisaslaşmış hemşireler tarafından takip edilerek önlenebileceği anlaşıldığından derlenme odaları gündeme gelmeye başladı. Cerrahi işlemler giderek…

Giriş

GİRİŞ Tat algısının genellikle tatlı, tuzlu, ekşi ve acı olmak üzere dört temel tat dan oluştuğu ifade edilmektedir. Bu tatlara duyarlılık dil üzerinde yer alan tat tomurcukları yoluyla ortaya çıkmaktadır. Tat tomurcukları birden fazla tada duyarlı olan papiller üzerinde yer almaktadırlar. Genelde dilin değişik bölgeleri, değişik tatlara duyarlı bulunmaktadır. Söz konusu bölgeler Şekil 1’ de…