Giriş

Giriş Hızla gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için bireylerin farklı yetilere sahip olması beklenmektedir.bu yetilerin başında, yüksek düzeyde düşünme gelmektedir.bireylerin kendini gerçekleştirmeyi, daha sağlıklı ortaya koyabilmeleri için bu yetileri kullanma becerisini kazanmaları gerekmektedir.düşünme, insan çabalarını, amaçları doğrultusunda yönlendirmekle beraber; insana, yeterince bilgi toplamadan yanlış ve yanlı kararlar verme yerine, eylemlerine düzenli ve sistemli biçimde…

Bellek

BELLEK Bellek zekanın en önemli öğelerinden biridir. “Bellek”, herhangi bir nesne ya da olgu ile olan duyum ve algılarımızın unutulmayıp saklanması ve istenildiği zaman anımsanması yetisidir. Buna, önceden bilinen ya da bilinçli yaşantılarla birlikte kazanılan “nesne” ya da “olgu” hakkında “sonradan elde edilen bilgi” de diyebiliriz. Böyle bir yetimiz olmasaydı, her olay ya da olgu…