Enzimler

ENZİMLER Enzimler çok yüksek katalizleme gücüne sahip proteinlerdir;bu sayede metobolizmaya katılan madde moleküllerini etkinleştirirler.Her enzimin katelizleme etkinliği belli bir alttepkene ya da belli bir kimyasal bağa özgüdür;bu etkinlik,hücrelerde ve vücut sıvılarında bulunan ve etkinleştirici ya da engelleyici adıyla anılan maddelerin varlığından önemli ölçüde etkilenir.Bu maddeler de her enzim etkinliği için ayrıdır.

Hücrenin Yapısı 

Hücrenin yapısı  Bütün canlıların yaşayan en küçük biriminin hücre olduğunu biliyoruz. Onu ilk defa 1665 yılında ingiliz bilim adamı Robert Hook, mantar dokusunda gözleyerek, boşluk anlamına gelen “hücre” sözcüğünü kullanmıştır. Görülen, esasında hücrenin yalnız ölü çeperiydi. Bohemyalı fizyolog Purkinje, hücrenin iç kapsamına protoplazma adını vermiştir. Hücre bilimine ilişkin ilk yayınlar, bitkilerde Schleiden (1838) ve hayvanlarda…

Enerji Taşıyıcı Molekül Olarak Atp:

Enerji Taşıyıcı Molekül Olarak ATP: TAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ Çok hücreli canlıların çoğunda doku hücrelerine gerekli maddelerin ulaştırılması,doku hücrelerinde oluşturulan artık maddelerin de o bölgeden uzaklaştırılması kanallar ve sıvılarla yapılır.Bu sıvı ve kanalların oluşturduğu yapıya taşıma sistemleri denir.

Kullanılır. Biyolojik Süreçte Aşırı Bakteri Kitlesi Nedeni İle Bir İşletme

kullanılır. Biyolojik süreçte aşırı bakteri kitlesi nedeni ile bir işletme sorunu çıkmaması için bakteri konsantrasyonunun belirli bir düzeyde tutulması gerekir. Bu nedenle son çökeltme havuzunda tutulan katıların (bakteri yumaklan) bir kısmı zaman zaman sistemden uzaklaştırılır. Böylelikle istenen aktif biyokütle miktarı sabit tutulmuş olur. Sistemden atılan çamurun bertarafı en az atıksu arıtımı kadar önemlidir. Atılan çamurun…