Hücrenin Yapısı 

Hücrenin yapısı  Bütün canlıların yaşayan en küçük biriminin hücre olduğunu biliyoruz. Onu ilk defa 1665 yılında ingiliz bilim adamı Robert Hook, mantar dokusunda gözleyerek, boşluk anlamına gelen “hücre” sözcüğünü kullanmıştır. Görülen, esasında hücrenin yalnız ölü çeperiydi. Bohemyalı fizyolog Purkinje, hücrenin iç kapsamına protoplazma adını vermiştir. Hücre bilimine ilişkin ilk yayınlar, bitkilerde Schleiden (1838) ve hayvanlarda…

Enerji Taşıyıcı Molekül Olarak Atp:

Enerji Taşıyıcı Molekül Olarak ATP: TAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ Çok hücreli canlıların çoğunda doku hücrelerine gerekli maddelerin ulaştırılması,doku hücrelerinde oluşturulan artık maddelerin de o bölgeden uzaklaştırılması kanallar ve sıvılarla yapılır.Bu sıvı ve kanalların oluşturduğu yapıya taşıma sistemleri denir.

Kullanılır. Biyolojik Süreçte Aşırı Bakteri Kitlesi Nedeni İle Bir İşletme

kullanılır. Biyolojik süreçte aşırı bakteri kitlesi nedeni ile bir işletme sorunu çıkmaması için bakteri konsantrasyonunun belirli bir düzeyde tutulması gerekir. Bu nedenle son çökeltme havuzunda tutulan katıların (bakteri yumaklan) bir kısmı zaman zaman sistemden uzaklaştırılır. Böylelikle istenen aktif biyokütle miktarı sabit tutulmuş olur. Sistemden atılan çamurun bertarafı en az atıksu arıtımı kadar önemlidir. Atılan çamurun…

Zigotun Yarıklanması

ZİGOTUN YARIKLANMASI Zigotun peşpeşe mitozla bölünmesi sonucu yeni hücrelerin oluşması olayına yarıklanma denir. İlk mitoz bölünme sonucu oluşan iki yavru hücreye blastomer denir. Zigot 12-16 blastomerlik döneme ulaştığında, görünümü duta benzediğinden morula adı verilir. Döllenmeden bu yana 3 gün geçmiştir (1). Morula uterusa ulaştıktan sonra yapısında değişmeler başlar. Ortasında sıvı toplanır, hücreler kenara doğru itilir.…