"doğa" Araması Sonuçları

1.giriş

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 83 defa okundu

1.GİRİŞ

Probiyotikler, bağırsaklarda mikrobiyel dengeyi olumlu yönde arttırıcı etkide bulunan, canlı mikrobiyel besin kaynaklarıdır.

Devamını Oku

Riskli Gebeliklerde Genetik Ve Sosyal Faktörlerin Etkisi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 25 defa okundu

RİSKLİ GEBELİKLERDE GENETİK VE SOSYAL FAKTÖRLERİN ETKİSİ

ÖZET

Anne, fetus veya yenidoğanın doğum öncesi veya doğum sonrası dönemde morbidite veya mortabite açısından riskinin arttığı veya artabileceği durumlarda riskli gebelik denilmektedir. Bu riski arttıran sebepler arasında genetik ve sosyal çevreninde etkisi vardır. Bunlar arasında, kızamıkçık ve stomegalovirüs gibi virüsler, radyasyon, talidomid, aminoprotein, antiepileptikler, antipsikotikler ve anksiyete önleyici bileşikler gibi ilaçlar, PCP, sigara ve alkol gibi toplumsal ilaçlar, dietilstilbestrol gibi hormonlar, meternol diabet, trizomi 21 (Down sendromu) gibi kromozol anomaliler yer alır. Terotojenlerin etkileri meternol ve fetal genotip ajanla karşılaştığı sırada gelişim çevresine ve ajanın dozuna ve karşılaşmanın süresine bağlıdır.

Devamını Oku

Sütür Teknikleri Ve Materyalleri

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 316 defa okundu

SÜTÜR TEKNİKLERİ VE MATERYALLERİ

Bir insizyon/laserasyon gerektiren cerrahi işlemlerin en son adımı yaranın sütüre edilmesidir. Sütür teknikleri cerrahide kritik bir nokta oluştururlar. Bu noktada atravmatik cerrahi işlem için uygun materyal seçimi zorunludur. Yara kapatılması için kullanılan materyal ve metotlar dikkatlice seçilmiş olmalıdır. Çünkü bu önemli adım yarayı iyileşmesi için hazırlar ve uygunsuz yapıldığında normal iyileşmeyi engelleyebilir. Ayrıca hastaların cerrahın becerisine karar vermelerinde kullandıkları birkaç belirtiden biri de, sütüre edilmiş yaranın görünüşüdür.

Devamını Oku

Önsöz

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 93 defa okundu

ÖNSÖZ

Tüp Bebek (in vitro fertilizasyon) ve Embriyo Transferi yöntemi ile ilk bebeğin doğumundan henüz yirmi iki yıl kadar bir süre geçmiş olmasına rağmen yardımcı üreme teknikleri dünya çapında son derece yaygınlaştırılmış ve daha önceleri ümitsiz gözüyle bakılan pek çok çift için çocuk sahibi olma imkanı doğmuştur

Devamını Oku

Süleyman Demirel Üniversitesi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 33 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ

Devamını Oku

<<<>>>

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 70 defa okundu

< <<>>>

İlk vitaminlerin tanınmasından çok önce belirli yiyeceklerin sağlık açısından değer taşıdığı biliniyordu. Örneğin, 18.Y.Y’ da turunçgillerin iskorbüt’ ün ortaya çıkmasına engel olduğu; 19.Y.Y da pirinç ile beslenen toplumlarda parlatılmamış pirinç yemenin beriberiden koruyacağı anlaşıldı. Vitaminlerin varlığı 20.Y.Y de ilk yıllarında ortaya kondu. İngiliz biyokimya bilgini Sir Frederick Hopkins 1906’ da besinlerde proteinler, karbonhidratlar, yağlar, mineraller ve suya ek olarak başka gerekli maddelerin bulunduğunu gösterdi. Polonyalı kimya bilgini Casimir Funk 1911’ de parlatılmamış pirinç deki beriberiyi önleyen maddenin bir tür amin olduğunu belirleyerek buna vitamin adının verilmesini önerdi bütün vitaminlerin yapısının birbirine benzediği düşünüldüğünden bu terim kısa zamanda bütün “ yardımcı maddeler” için kullanılmaya başladı daha sonra vitaminlerin kimyasal özellikleri ve işlevlerinin birbirinden farklı olduğu ve pek çoğunun amin içermediği anlaşıldıysa da Funk’ un terimi çok yaygınlaşarak kullanılmayı sürdürdü.

Devamını Oku

İnsanda Destek Ve Hareket Sistemi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 81 defa okundu

İNSANDA DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

Hayvanlarda olduğu gibi, insanda da vücuda biçim veren, iç organları koruyan, vücudun dik durmasını ve aktif hareket etmesini sağlayan sistem vardır. Bu sisteme destek ve hareket sistemi denir. İskelet ve kaslardan oluştuğu için iskelet ve kas sistemi de denir. Canlıların hareketini sinir sistemi ve endokrin sistem düzenler ve denetler.

Devamını Oku

Bağışıklık Ve Bağışıklık Çeşitleri

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 107 defa okundu

BAĞIŞIKLIK VE BAĞIŞIKLIK ÇEŞİTLERİ

I. İnsanda Savunma ve Bağışıklık

Devamını Oku

Allerji

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 24 defa okundu

ALLERJİ

Mekanizma , semptomlar ve görülme sıklığı

Gerçek gıda aşırı duyarlılığı veya allerji , immunolojik mekanizmaları ilgilendiren ters gıda reaksiyonudur. Gıda allerjileri , gıda proteinleri ile reaksiyonlarda immunoglobulinler olarak bilinen özel antikorların üretimi ile başlar.Vücut , virüsler ve bakteriler gibi yabancı istilacılara karşı onun düzenli savunma sisteminin bir parçası olarak antikorları üretir . Bazı bireylerde bağışıklık sistemi bir çok farklı çevresel maddelere ( polenler, ev hayvanlarının tüyleri, böcek zehirleri veya gıdalara ) karşı immunoglobulin E ( IgE ) denen özel bir antikoru meydana getirmek için harekete geçer. Genel immunolojik mekanizmalar , arı sokmaları veya penisiline karşı allerjik reaksiyonlara benzeyen allerjik gıda reaksiyonları oluşturabilirler.

Devamını Oku

Antibiyotiklerin Bakterilere Etkisi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 26 defa okundu

ANTİBİYOTİKLERİN BAKTERİLERE ETKİSİ

Yaşadığımız yüzyılın özellikle ikinci yarısı yıllarından sonra, bakteri ve virüs genetiği, bunların morfolojik yapıları, kapsadıkları komplike protein, nükleoprotein ve diğer kimyasal bileşimleri, enzimleri saptanmıştır. Enfeksiyon etkenlerinin organizmada üreyip çoğalabilmeleri, patolojik yerleşimlerini oluşturabilmeleri için, gerekli olan yaşam kapsamlarının biri üzerinde etkili olabilecek antimikrobikler üzerindeki araştırmalar da yönünü bulmuş ve üretilen çeşitli antibiyotik ve kimyasal bileşimler, etki mekanizması ve kapsadıkları ana maddeler bakımından gruplara ayrılmıştır.

Devamını Oku