"doğa" Araması Sonuçları

Opioidler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 64 defa okundu

OPİOİDLER

Opioid terimi; opioid reseptörüne bağlanan ve agonist etki ortaya çıkaran, doğal veya sentetik tüm maddeleri kapsar. Opioidler; “opium”, afyon bitkisinden (papaver somniferum) türetilmişlerdir. Başlı başına bir tarihi olan, hatta savaşlara bile sebep olmuş olan opioidlerin kökeni olan afyon bitkisi, ilk olarak İ.Ö. 3400 yıllarında Aşağı Mezopotamya’da yetiştirilmiştir. Sümerliler “zevk bitkisi” anlamına gelen “hul gil” olarak adlandırmışlardır. Hipokrat opiumu; iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve epidemilerin tedavisinde uyuşturucu ve damar büzücü, kanama durdurucu olarak tanımlamıştır.

Devamını Oku

Oral Benign Hastalıklar

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 18 defa okundu

ORAL BENİGN HASTALIKLAR

ORAL MUKOZANIN ÖZELLİKLERİ 

YAPISI

Devamını Oku

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 120 defa okundu

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi

Dr. Mahmut Durmuş

Adrenerjik İlaçlar

Devamını Oku

Otitis Eksterna

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 27 defa okundu

OTİTİS EKSTERNA

Dr. Atilla MESCİOĞLU, Şubat 1997

GİRİŞ

Devamını Oku

Otitis Media Sekelleri

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 88 defa okundu

OTİTİS MEDİA SEKELLERİ

Otitis media sırasında ortaya çıkan infeksiyon ve inflamasyon süreci mukoperiosteumun dışına çıkmasa bile orta kulak ve kulak zarında ciddi hasarlara yol açabilir.Bu değişikliklerin hepsi otitis media sekeli olarak adlandırılmaktadır.Bunların bir kısmı ileriye dönük gelişme potansiyeli olan sekellerdir; granülasyon dokusu,retraksiyon poşları bunların başında sayılabilir.Bunlar zaman içinde Kronik Otitis Mediaya (KOM) ve kolesteatoma dönüşebilirler.

Devamını Oku

Otoakustik Emisyon

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 34 defa okundu

OTOAKUSTİK EMİSYON

Dr. Ahmet CAYMAZ, Ekim 1997

1. Tanımlama, tarihçe ve fizyoloji : 

Devamını Oku

Anatomi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 36 defa okundu

ANATOMİ

ANATOMİ vücudun yapısını inceleyen bilimdir. Anatomi terimi yalnız başına kullanılırsa bu, insan anatomisi anlamına gelir. Kelime olarak Yunanca “anatome”teriminden türemiştir. Latince karşılığı dissection dur.(1)İnsan anatomisi, insan vücudunun normal şekil ve yapısını inceleyen, en eski temel medikal bir bilim dalıdır .Anatomi terimi Grek orjinli olup ana=içinde, ayrılmış, temnein, tome=kesmek,parçalara ayırmak kelimelerinden oluşmuştur. Latince kökenli dissectio (dis=ayrılmış, secare=kesmek) terimide anatomiyle aynı anlamı taşımakla beraber, dissectio günümüzde anatomi öğretiminin vazgeçilmez yöntemi olan kadavra pratiğini belirtmek amacı ile kullanılır.(2)

Devamını Oku

Giriş

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 34 defa okundu

GİRİŞ

Tat algısının genellikle tatlı, tuzlu, ekşi ve acı olmak üzere dört temel tat dan oluştuğu ifade edilmektedir. Bu tatlara duyarlılık dil üzerinde yer alan tat tomurcukları yoluyla ortaya çıkmaktadır. Tat tomurcukları birden fazla tada duyarlı olan papiller üzerinde yer almaktadırlar. Genelde dilin değişik bölgeleri, değişik tatlara duyarlı bulunmaktadır. Söz konusu bölgeler Şekil 1’ de gösterilmiştir (Saldamlı 1998).

Devamını Oku

Kardiopulmoner Array Resüsitasyon

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 67 defa okundu

KARDİOPULMONER RESÜSİTASYON

Hazırlayan

Dr. Alev NOYANER

Danışman

Devamını Oku

Cerrahi Array Ve Array Estetik Array Kaygılar

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 28 defa okundu

CERRAHİ VE ESTETİK KAYGILAR

Potansiyel bir estetik problemin periodontal cerrahi ile bağlantısı, tedavi tercihleri açısından bir diş hekimi için aşikardı. Tedavinin kötü bir sonucu olarak, kök expojurunun meydana geldiği alanlarda estetik problemler de ortaya çıkar. Bu problem maksiller anterior, premolar ve bazen 1. molar dişleri kapsar. Bu alandaki cerrahi bir işlem terapötik bir başarı olabilir, fakat estetik bir felakettir ve işlem muhtemelen hasta tarafından kabul edilebilir olmayacaktır.

Devamını Oku