Atatürk’ün Dış Politika Anlayışı

ATATÜRK’ÜN DIŞ POLİTİKA ANLAYIŞI 1919 ‘da Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı’nı oluşturmaya başlarken, dünya, I. Cihan Savaşı ertesi döneme girmekteydi. Bu yeni dönemde uluslar arası ilişkilerde, Avrupa’nın rolü azalmakla birlikte,yine de ağırlık merkezini oluşturmaktaydı.

Microsoft Word’de Erişilebilirlik Özellikleri

Microsoft Word’de erişilebilirlik özellikleri Birçok erişilebilirlik özelliği Microsoft Word’de hazır bulunmaktadır. Bu özellikler ek erişilebilirlik yardımı (erişilebilirlik yardımcıları: Bilgisayarları engelli kişiler için daha kolay kullanılır hale getiren yardımcılar. Erişilebilirlik yardımcılarının arasında ekran okuyucuları, konuşma tanıma programları ve ekran üzerindeki klavyeler yer alır.) gerekmeksizin herkes tarafından kullanılabilir.

Psikanalitik Kuram

PSİKANALİTİK KURAM İnsan davranışlarını ortaya çıkaran nedenlerin neler olduğu tarih boyunca insanların ilgisini çekmiş, birçok araştırmanın yapılmasına yol açmıştır. 20. yüzyıla kadar özellikle ruhsal davranışlar mantıklı bir nedene bağlanamamış, yeterli açıklamaları yapılamamıştı. Ruhsal davranış bozuklukları bu zamana kadar beyindeki yapısal bir bozukluğa, yozlaşmaya (dejenerasyona), sinir zayıflamasına ya da doğaüstü güçlere bağlanma eğilimindeydi.(Doğan, 1999,107)