Frederick A. Herzberg’ İn “çift Faktör Teorisi”

FREDERİCK A. HERZBERG’ İN “ÇİFT FAKTÖR TEORİSİ” 1.Giriş: Yönetim kuramları; her insan davranışının belli bir amacı olduğu ve bu amaca doğru yönelmesi gerektiği düşüncesinden hareket ederek, bu amaçların neler olduğunu ortaya koymuşlardır.Bu kuramların hiç birinde insanın elde etmek isteyeceği amaçlar iyi yada kötü diye ayrılmamakla birlikte,hepsinin temelinde yatan görüş,insanoğlunun daha iyi,daha yaratıcı,daha olgun,daha sağlıklı amaçlara…

Hafiften Bankacılık

HAFİFTEN BANKACILIK İlk basımı Ocak 2002 tarihinde yayımlanan İbrahim Betil’in Hafiften Bankacılık kitabının benim elimde olan üçüncü baskısı ve Şubat 2002 tarihinde piyasaya sürülmüş. Kitap Fransızca bir şiir, sunuş ve teşekkür yazılarıyla başlıyor. Tümü İbrahim Betil’in bizzat yaşadığı kısa anılardan oluşan kitap toplam 301 sayfa.İbrahim Betil kitabı Ağustos 2001’de Kavacık’ta bitirmiş ve bunu kitabının sonunda…

1. Giriş

1. GİRİŞ Bir toplumda eğitimin en genel amacı o toplumun bireylerini topluma faydalı hale getirmektir. Bu amaca uygun olarak bireyin gelişmesine canlı-cansız elemanlarıyla tüm çevre etki yapar. Bu çevre kavramı içine bireyin ilişkili olduğu, aile kurumu başta olmak üzere iktisadi, siyasi, kültürel ve benzeri kurumlar katkılıdır. Ancak bu kurumlar içinde yetişmesinden resmen sorumlu olanı eğitim…