Vitaminler

VİTAMİNLER Düzenleyici besinlerdir. Hayvansal hücrelerde sentezlenemezler. Günümüzde yapay olarak ta elde edilmektedirler. Hücre zarından kolaylıkla geçebilirler. Sindirime uğramazlar. Enzimlerin yapılarına katılırlar. ( özellikle B grubu) yada koenzim olarak görev yaparlar. ( D ve K gibi). Bitkiler tarafından sentezlenirler. Az bir kısmı hayvanlar tarafından provitamin den gerçek vitamine dönüştürülürler. Enerji eldesinde kullanılmazlar. İkiye ayrılırlar: SUDA ÇÖZÜNENLER:

Hava Array Kirliliği

HAVA KİRLİLİĞİ Hava, atmosferi meydana getiren gazların karışımıdır. Saf hava, başta azot ve oksijen olmak üzere argon, karbondioksit, su buharı, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, azot monoksit, ksenon, ozon, amonyak ve azotdioksit gazlarının karışımından meydana gelmiştir. Bu gazların dağılımı ise % 78’i azot, hacim olarak %21’ni ve ağırlık olarak %23’ ünü oluşturan oksijen ise oldukça…

Genler Ve Kromozomlar

GENLER VE KROMOZOMLAR Mendel ‘in bezelyelerle yaptığı deneylerden elde ettiği sonuçlar, ona katılımın bağımsız faktörler tarafından kontrol edildiği fikrini vermiştir. Bir bitkinin tohum şekli çiçek durumu veya boyu gibi kalıtsal her karakterini bir çift faktör tarafından kontrol edildiği düşünülüyordu. Bu gün bu faktörlere gen diyoruz.