"doğa" Araması Sonuçları

Gen Üzerıne Kısa Bılgı:

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 29 defa okundu

GEN ÜZERıNE KıSA BıLGı:

DNA’nın canlıların genetik şifresi olduğunu sıklıkla duyarız. Belgesellerde, dergilerde gazetelerde vs. Fakat genlerle ilgili olarak her zaman kafamızda soru işaretleri kalır. DNA ne demek?, genler insanın neresinde bulunur veya genlerle nasıl oynarlar gibi sorulardır bunlar. Aslında pek de bahsedildiği kadar karmaşık bir konu değildir. En azından burada anlatılanlardan DNA ve genler hakkında kaba ama öz bilgiler edinebilirsiniz.

Devamını Oku

İ Array Ç Array İ Array N Array D Array E Array K Array İ Array L Array E A

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 58 defa okundu

İ Ç İ N D E K İ L E R

BİLİM NEDİR ?

* TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanıyor:

Devamını Oku

T.c.

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 62 defa okundu

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Devamını Oku

Atatürk Ve Bilim

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 26 defa okundu

ATATÜRK VE BİLİM

Atatürk’ü bilim adamı olarak düşünmek ne denli yanlışsa, O yüce insanı bilim dışlılıkla suçlamak (Hitler, Musolini vs.) o denli korkunçtur. Atatürk’ün tüm yaptıkları, düşünce yapısı, bilme, toplumsal güce, akla dayanıyordu.

Devamını Oku

Bilim: Bilim, Tarafsız Gözlem Ve Deneylerle Elde Edilen Düzenli Bilgi Birik

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 53 defa okundu

Bilim: Bilim, tarafsız gözlem ve deneylerle elde edilen düzenli bilgi birikimidir. Bilim adamının özellikleri: *Bilim adamı meraklıdır ve iyi bir gözlemcidir. *Bilim adamı kararlıdır. *Bilim adamı şüphecidir. *Bilim adamı, çalışmalarını sonuca ulaşıncaya kadar sürdürür. *Bilim adamı tarafsızdır. Bilimsel Çalışma Basamakları: *Problemin belirlenmesi *Çözüm yollarının araştırılması, hipotezin ortaya konması *Deneylerin kurulması ve kontrolü *Gözlemlerin elde edilmesi ve ölçümlerin alınması *Bulguların değerlendirilmesi ve sonuç çıkarma *Teori ve kanun . Bilimsel çalışma basamakları: Bir bilimsel problemin açık şekilde ortaya konulması ®Problemle ilgili gerçeklerin toplanması ®Gerçeklere dayalı hipotez kurulması ®Hipoteze dayalı tahminlerde bulunulması ®Kontrollü deney ve gözlemlerle tahminlerin doğruluğunun araştırılması ®Yapılan deney ve gözlemler hipotezi doğrularsa hipotez geçerlilik kazanır ®Hipotezin geniş geçerliliği varsa hipotez teori halini alır ®Teori evrensel gerçek ise kanun haline gelir. Gözlem: Herhangi bir doğa olayının duyu organlarına dayanılarak incelenmesine denir. 2 çeşit gözlem vardır. Nitel gözlem, bir aracın yardımı olmadan doğrudan duyu organlarıyla yapılan gözlemdir. Şekerin suda çözünmesi, fenol kırmızısının karbondioksitli ortamda sarı renk vermesi gibi. Nicel gözlem, bir ölçü aracının yardımıyla yapılan gözlemdir. Suyun 100 º c’de kaynaması gibi. Hipotez: Bilim adamı tarafından problemin çözümüne yönelik ortaya koyulan geçici çözüme denir. Kontrollü deney: Bir kontrol grubu bulundurularak yapılan deneylere denir. İyi bir hipotez, problemle ilgili bütün sorulara cevap verebilmeli ve problemi açıklamada yeterli olmalıdır. Hipotezin geçersizliği saptanırsa, yeni hipotez kurulur. Teori: Sürekli olarak kanıtlarla desteklenebilen hipoteze denir. Yapılan çalışmalar hipotezi destekliyorsa, hipotezin yeterliliği ve geçerliliği artar ve başka hipotezlerle de desteklenirse, hipotez teoriye dönüşür. Kanun: Teori, uzun bir sürecin ardından hiçbir itiraza ihtimal bırakmayacak şekilde evrenselleşir ve bir bilimsel gerçek şekline dönüşürse kanun halini alır. Biyoloji: Canlıların yapısını, vücutlarında geçen temel yaşam olaylarını, çeşitliliklerini, büyümelerini, gelişmelerini, davranışlarını, çevreleri ile ilişkilerini ve yeryüzüne dağılışlarını inceleyen bir bilimdir. Teknolojik gelişmelerden yararlanan bilimsel çalışmalar, daha kısa zamanda sonuçların alınmasında ve yeni araştırmalara geçişte kolaylık sağlar. Örneğin, elektron mikroskobunun bilim dünyasına girişi, hücrede yeni bölümlerin anlaşılmasını sağlamış ve yeni araştırmalara yol açmıştır.

Devamını Oku

İ Array Ç Array İ Array N Array D Array E Array K Array İ Array L Array E A

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 58 defa okundu

İ Ç İ N D E K İ L E R

BİLİM NEDİR ?

* TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanıyor:

Devamını Oku

Önemli: Biyoloji Lise1 Karabük Anadolu Ögretmen Lisesi Ders Notlarıdır.

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 22 defa okundu

ÖNEMLİ: BİYOLOJİ LİSE1 KARABÜK ANADOLU ÖGRETMEN LİSESİ DERS NOTLARIDIR.

BU BELGE SAYISIZ KİTAP VE BELGELERE DAYANDIRILARAK HAZIRLANDIĞI

Devamını Oku

Kitabın Adı

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 37 defa okundu

KİTABIN ADI

Fikirler ve Tercihler

KİTABIN YAZARI

Albert EINSTEIN

Devamını Oku

Atatürk Ve Bilim

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 42 defa okundu

ATATÜRK VE BİLİM

Ord. Prof. Aydın SAYILI

Atatürk bilimin insan yaşamındaki önemli yerini Özgürlük Savaşımızın sona ermesi sıralarından başlayarak hemen her vesile ile tekrarlamış, vurgulamıştır. 22 Ekim 1922’de Bursa’da yaptığı bir konuşmada, Atatürk, Türkçe’si biraz sadeleştirilmiş şekliyle şöyle demiştir :

Devamını Oku

Çekirdek Reaksiyonları Ve Kullanım Alanları

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 46 defa okundu

ÇEKİRDEK REAKSİYONLARI VE KULLANIM ALANLARI

Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük parçasına atom denilmektedir. Evrende bilinen bütün maddeler (kozmik madde, yüksek enerjili madde ve anti madde hariç), pozitif yüklü bir çekirdek ve etrafında dönen negatif yüklü elektronlardan oluşan yaklaşık 100 farklı atomdan meydana gelmektedirler. Atomun çekirdeği ise nükleon olarak adlandırılan ve yaklaşık elektronlara göre 2000 kat daha ağır olan, artı yüklü proton ve yüksüz nötronlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla bu üç parçacık, etrafımızdaki sonsuz çeşitlilikteki maddenin temel yapı taslarıdır. Su andaki bilgilerimize göre elektronlar, kendilerini oluşturan alt parçacıklar olmadığından temel parçacık olarak kabul edilirler, nükleonlar ise, elektronun “-1” yüklü olduğu varsayıldığında, “+2/3” veya “-1/3” elektrik yükünde olan quark adi verilen üç alt parçacıktan oluşmuşlardır.

Devamını Oku