Çocuklarda Halk Oyunları Eğitimi

Çocuklarda Halk oyunları Eğitimi Oyun öz türkçe bir kelimedir. Dil ve ifade bakımından en eski uluslarası olanıdır.Oyun duygu ve düşüncenin hareket ifadesidir.Bu yaşanılan ifade şeklinin yaşanılan toplumla sıkı bir ilişkisi vardır. Halk oyunlarının oluşunda yatan etkenler aşağıda sıralandığı gibi oluşmuştur.

Sınıf İçinde Zaman Kullanımı

SINIF İÇİNDE ZAMAN KULLANIMI Amaçlarımıza kısa yoldan ve verimli bir şekilde ulaşmamız için, çalışmalarımızı dikkatle planlamamız gerekir. Eğitim ve öğretim işinin de verimli olabilmesi için planlamanın önemi oldukça büyüktür. Göreve yeni başlayan öğretmenler için bu husus oldukça zordur. Dersin işlenişi için gereken sürenin belirlenmesi, dersin dağılmasına ve amaçtan uzaklaşmasına engel olur. Bu nedenle öğretmen zamanı…

1. Array Giriş

1. GİRİŞ Eğitim, belirli amaçlar doğrultusunda bireylerin davranış şekillerini değiştirme süreci veya faaliyetleridir. Disiplin ise belirlenen dış amaçlara en kısa yoldan verimli bir şekilde ulaşmak için en uygun ortamın sağlanması olarak tanımlanabilir.

Zeka Nedir ?

ZEKA NEDİR ? Zeka insan beyninin karmaşık bir yeteneğidir. Daha açıkça söylemek gerekirse ; zihnin birçok yeteneğinin uyumlu çalışması sonucunda ortaya çıkan bir yetenekler bileşimidir. Zihin algılama ,bellek ,düşünme ,akıl yürütme ,öğrenme gibi birçok işlevi içerir. Buradan hareketle şöyle bir tanım yapılabilir: zeka ,zihnin öğrenme , öğrenilenden yararlanabilme ,yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları…

1.1. Genetik Algoritmanın Tarihçesi

1.1. GENETİK ALGORİTMANIN TARİHÇESİ Michigan Üniversitesinde psikoloji ve bilgisayar bilimi uzmanı olan John Holland bu konuda ilk çalışmaları yapan kişidir. Mekanik öğrenme ( machine learning ) konusunda çalışan Holland, Darwin’in evrim kuramında etkilenerek canlılarda yaşanan genetik süreci bilgisayar ortamında gerçekleştirmeyi düşündü. Tek bir mekanik yapının öğrenme yeteneğini geliştirmek yerine böyle yapılarda oluşan bir topluluğun çoğalma,…

Okula Dayalı Yönetim

Okula Dayalı Yönetim Doç.Dr.Nezahat GÜÇLÜ(*) Giriş Okula dayalı yönetim, son yıllarda eğitimin geliştirilmesi için önerilen en önemli bir kaç yenilikten biridir. Karar verme yetkisinin okullara verilmesi 1980’lerden sonraki en önemli eğitim stratejisidir(1). Günümüzde, okul çevresinin güçlendirilmesi, yönetim etkinliğinin artırılması ve merkezî otoritesinin azaltılması hedeflenmektedir. Okula dayalı yönetim, eğitimde yenileşme, personelin yenileştirilmesi, sürekli personel gelişimi, okul…