Akraba Evliliği

Akraba Evliliği Ülkemizde akraba evliliği sıklığı %21-25 olarak bildirilmektedir. Bu oran bazı bölgelerde daha da sık olabilmektedir. Pekçok sosyoekonomik ve kültürel nedeni olan bu geleneğin çok ağır sonuçları olduğu bilinmektedir. Akraba evliliğinden doğan çocuklarda ‘otozomal resesif’ denilen bir grup hastalık ortaya çıkmaktadır. Otozomal resesif yolla kalıtılan hastalıklar aşağıdaki özellikleri göstermektedir.

Bakteriler

BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ Monera alemini oluşturan prokaryot canlıların en yaygın ve en çok bilinen grubu bakterilerdir. O kadar yaygındır ki bugün dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yoktur diyebiliriz. En çok organik atıkların bol bulunduğu yerlerde ve sularda yaşarlar. Bununla beraber, -90 0C buzullar içinde ve +80 0C kaplıcalarda yaşayabilen bakteri türleri de vardır. Hava ile ve…

Hücre Bölünmesi

HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücrelerde bölünme hücrenin bölünme görevine ve bulundukları yere göre değişiklik gösterir. Örneğin; kemik ve karaciğer hücrelerinde çok sayıda ve hızlıdır. Sinir ve göz hücrelerinde ise belirli zamandan sonra bölünme hiç görünmez.Hücrede çekirdek ve stoplazma arasında belirli bir oran vardır.Hücre büyüdükçe bu oran değişeceğinden çekirdek bölünme ihtiyacı duyar.Hücre bölünmesinin sebepleri şunlardır: