1. İnfeksiyonlara Karşı Kullanılan İlaçlar

1. İNFEKSİYONLARA KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR Antibiyotik canlı organizmadan elde edilip diğer bir canlı organizmanın ortadan kaldırılmasında kullanılan maddeleri kapsayan bir terimdir. Antibiyotikler 2500 yıl kadar önce Çinliler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Klinikteki etkisi ise ilk kez 1877 yılında Pasteur ve Joubert tarafından tanımlanmıştır. 1936 yılında sülfonamidin klinikte kullanımıyla başlayan kemoterapi 1941 yılında penisilinin üretimiyle altın çağına…

Probiyotikler

PROBİYOTİKLER 1.1. Giriş Değişik sebeplerden ileri gelen ve insan sağlığı üzerinde rahatsızlıklar yaratan farklı oluşumlara karşı uzun yıllardan beri değişik antibiyotikler kullanılmıştır. Antibiyotiklerin belli periyotlarda ve belli dozlardaki kullanımı neticesinde, metabolizmada gözlenen rahatsızlıklar tedavi edilebilmiştir. Ancak zaman içerisinde kullanılan antibiyotik türleri ve bunların tedavideki dozlarının insan metabolizmasında yararlı faaliyetleri olan (özellikle de intestinal florada) mikroorganizmaları…

Riskli Gebeliklerde Genetik Ve Sosyal Faktörlerin Etkisi

RİSKLİ GEBELİKLERDE GENETİK VE SOSYAL FAKTÖRLERİN ETKİSİ ÖZET Anne, fetus veya yenidoğanın doğum öncesi veya doğum sonrası dönemde morbidite veya mortabite açısından riskinin arttığı veya artabileceği durumlarda riskli gebelik denilmektedir. Bu riski arttıran sebepler arasında genetik ve sosyal çevreninde etkisi vardır. Bunlar arasında, kızamıkçık ve stomegalovirüs gibi virüsler, radyasyon, talidomid, aminoprotein, antiepileptikler, antipsikotikler ve anksiyete…