1. Envanter Kontrol Sistemleri

1. ENVANTER KONTROL SİSTEMLERİ İşletmelerin kar maksimizasyonu amacıyla yaptığı maliyet düşürme çalışmalarında envanter yatırımlarını minimize etmek için envanter kontrol sistemleri uygulanır. Toplam maliyetin azaltılması çabaları, özelikle çok büyük miktarda harcamanın yapıldığı envanter yatırımının azaltılması konularında yoğunlaşmaktadır. Ürün stokları ve buna bağlı olarakta ara stokların azalması, Envanter Kontrol çalışmalarının etkinliğiyle orantılı olarak gerçekleşmektedir. Envanter kontrol çalışmaları…

Giriş

GİRİŞ İnsanlık tarihini incelediğimizde ilk çağlardan günümüze gelene kadar toplumların yaşayış durumlarına göre bir çok şekilde adlandırıldıklarını görmekteyiz. Bunlar:

1.iletişim

1.İLETİŞİM 1.1. İletişimin Tanımı Genel olarak iletişim bireyler,kümeler ve toplumlar arasında söz, yazı, görüntü, el, kol hareketleri vb. simgeler aracılığıyla düşünce,dilek ve duyguların karşılıklı iletilmesini sağlayan bir etkileşim sürecidir. Daha yalın bir ifadeyle iletişim iki birim arasın ileti alış verişidir. Bu alış verişte bilgilerin, düşüncelerin, duyguların ya da tutumların benzemesi, ortak olması amaçlanır. Bu yüzden…