Sınıf Dısıplını

SıNıF DISIPLINI Disiplin Sınıf Yönetiminin sadece küçük bir parçasıdır .Kurallarına göre yönetilen sınıflarda problem en asgari seviyededir.Çıkan problem sizinle ise bile yine problemi sizinle çözmeleri gerektiği terbiyesi öğrencilere anlatılmalı.

Sınıfta İletişim Becerileri Ve Eğitimi

SINIFTA İLETİŞİM BECERİLERİ VE EĞİTİMİ Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere kişiler arası iletişim denilmektedir. Kişiler arası iletişim sözlü ve sözsüz olarak ikiye ayrılmaktadır. Dille yapılan iletişim sözlü iletişimdir. Sözsüz iletişim ise beden hareketleri,ses değişimi, jestler ,gözler teması,mekânın kullanımı-alancılık ve yüz ifadeleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Tam Öğrenme Modeli

TAM ÖĞRENME MODELİ BENJAMIN BLOOM Bloom’un modelini oluşturan temel şey, öğrencilerin özgeçmişinin okulda can alıcı bir yere sahip olduğu ve öğrenmeye etki eden öğrenci özellikleri ile öğretimin niteliğinin kontrol edilebileceğidir. Bloom’a göre, işin başlangıcından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise, dünyadaki herhangi bir kişinin öğrenebildiği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir.

2000 ‘li Yıllara Yaklaşırken Mesleki Eğitim Sürecindeki Herkes, Bilgisayarl

2000 ‘li yıllara yaklaşırken mesleki eğitim sürecindeki herkes, bilgisayarlardan anlamak gerektiğini biliyor. Önceleri teknik bilgileri olan uzman kişiler tarafından kullanılan bilgisayarlar. Artık her kesim tarafından kullanılabilmektedir. Hastanelerde, fabrikalarda, devlet dairelerinde, okullarda kısaca her türlü meslek de kullanım alanı olan bilgisayar, insanların yaşantısında önemli bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı , bilgisayar kullanmak kısaca bilgisayar okur yazarı…