Başarı Testleri: Basan Testleri Kişinin Belirli Bir İşi Ne Ölçüde Bir Başar

Başarı Testleri: Basan testleri kişinin belirli bir işi ne ölçüde bir başarı ile yaptığını ölçmeye yararlar, örneğin; basan testi yoluyla daktilo yazan bir kişinin süratli ve yanlışsız daktilo yazabilme yeteneği ölçülebilir. Başarı testinin kabiliyet testine oranla’ farkı; kabiliyet testi bir işin yapılıp yapılamayacağını saptamaya yararken; basan testi o işin ne ölçüde başarılı olarak yapıldığını saptamaya…

Beden Dili

BEDEN DİLİ 1. BEDEN DİLİ NEDİR NE DEĞİLDİR İlk izlenim ilk 30 saniyede yaptığınız hareketlerin ve söylediğiniz sözlerin bir bütünüdür. Ne söylediğiniz değil, onu nasıl söylediğiniz önemlidir. Basit bir jest, yüzlerce kelimeden daha çok şey ifade eder. Beden dili bilinçdışı motivasyonlarımızı açığa çıkarır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ( Bep)

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ( BEP) Engelli öğrenciler için eğitim programları oluşturmak amacıyla, müfredat geliştirme prensiplerini bilmek çok önemli olsa da bunu bilmek yeterli değildir. Zihinsel gerilik ve PL 94-142, gereksinimleri çerçevesinde diğer fiziksel engelleri bulunan insanlar için programlar oluşturmak ve bunu takip eden değişiklikleri yapmak ve çok sayıda ek faktörün göz önüne alınmasını içerir.