Giriş

GİRİŞ Günümüz bilgi toplumunda tüm ülkelerde eğitim sistemi; sosyo-ekonomik kalkınma için bir araç olarak görülmekte ve büyük önem verilmektedir. Rusya Federasyonu (RF) da bu ülkelerden birisidir. Her ne kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması ile çöktü diye düşünülse de RF’nun eğitimli ve kültürlü insanları ile geçiş dönemini aşacağı düşünülmektedir. Nitekim RF bu şartlarda bile, eğitime…

Sınıf Dısıplını

SıNıF DISIPLINI Disiplin Sınıf Yönetiminin sadece küçük bir parçasıdır .Kurallarına göre yönetilen sınıflarda problem en asgari seviyededir.Çıkan problem sizinle ise bile yine problemi sizinle çözmeleri gerektiği terbiyesi öğrencilere anlatılmalı.

Sınıfta İletişim Becerileri Ve Eğitimi

SINIFTA İLETİŞİM BECERİLERİ VE EĞİTİMİ Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere kişiler arası iletişim denilmektedir. Kişiler arası iletişim sözlü ve sözsüz olarak ikiye ayrılmaktadır. Dille yapılan iletişim sözlü iletişimdir. Sözsüz iletişim ise beden hareketleri,ses değişimi, jestler ,gözler teması,mekânın kullanımı-alancılık ve yüz ifadeleri olarak sınıflandırılmaktadır.