€kimyasal Maddelerin Organizma Dışındaki Ortamda Mikroorganizmalar Üzerine

€Kimyasal maddelerin organizma dışındaki ortamda mikroorganizmalar üzerine olan öldürücü veya üremelerini durdurucu etkilerine bakılarak hastalıkların sağaltımında bu maddelerden yararlanma fikri oldukça eskidir.kemoterapik madde, çok küçük miktarlarda mikroorganizmalar üzerinde zarar verici etkileri fazla, buna karşılık organizma üzerindeki etkileri çok az olan ya da hiç bulunmayan, enfeksiyonik hastalıkların sağaltımı amacı ile kullanılan kimyasal maddelerdir.seçici toksik etki dediğimiz…

-4-

-4- ALMAN KURT KÖPEĞİ “German Shepherd(Alman Kurt Köpeği),dünyada en çok ilgi gören ve en çok beslenen bir cinstir.Bunun başlıca nedenleri, eğitiminin kolaylığı,zeki ve uysal oluşudur. Çok uzak ataları arasında kurtların da bulunması nedeniyle A.Kurt Köpeği denen bu köpekler,koyun sürülerinde,çoban köpeği olarak uzun yıllar hizmet etmiştir.Özellikle Alman ordusunun çeşitli bölümlerinde yararlanıldı.İkinci Dünya Savaşı sonrası askerler tarafından…

Milli Edebiyat

MİLLİ EDEBİYAT Milli Edebiyat;yirminci yüzyıl Türk Edebiyatı’nın 1908’le 1923 yılları arasında gelişen;İkinci meşrutiyet’in milliyetçilik hareketleri ile başlayan edebiyatımız milliedebiyat adını alır.Bu edebiyat akımı,Cumhuriyet dönemine kadar sürer.Mehmet Emin Yurdakul,Mehmet Akif Ersoy,Yahya Kemal Beyatlı,Faruk Nafiz Çamlıbel vb… şairler şiir alanında;ÖmeSeyfettin,Halide Edip Adıvar,Yakup Kadrri Karaosmanoğlu,Reşat Nuri Güntekin,Nurullah Ataç,Falih Rıfkı Atay,Memduh Şevket Esendal vb… yazarlar nesir alanında,milli edebiyatımızın en…