1.1.bilgisayar Ve Eğitim

1.1.BİLGİSAYAR VE EĞİTİM 1.1.1.EĞİTİMİN TANIMI Öğrencileri, eğitim programlarında önerilen hedef davranışlara ulaştırabilmek için eğitimcilerin öğrencilere yardım etmesi gerekir. Öğrencilerin, eğitici tarafından hazırlanmış eğitim çevresiyle etkileşimli ilşkileri bulunmaktadır. Bu davranışlar nedeniyle eğitim, “Davranış geliştirme, yetenek geliştirme, bilgi ve beceri sürecinin kazanılması” olarak tanımlanabilir (Varol;1997,138).

Eğitim Ve İnsan

EĞİTİM VE İNSAN İnsanoğlunun tarih sahnesine çıktığından bu yana en büyük işlevinin, maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamak, daha rahat, mutlu, çağdaş bir yaşam düzeyine ulaşmak biçiminde verdiği uğraş olarak karşımıza çıkıyor.

Eserin Tanıtım Amacı:

ESERİN TANITIM AMACI: Eser 1950 sonrası yaşayan şairlerimizden Ümit yaşar OĞUZCAN a ait.Acılar denizi adlı bu şiir yapıtını seçme tanıtma amacım şiiri sevmem ve özellikle Ümit yaşar oğuzcanın şiir dünyasındaki değişimlerin bende uyandırdığı ilgidir.Yaşamında yaşadığı çalkantıları şiirine en güzel şekilde aksettiren ve şiirlerini yaşamının bir parçası olarak gören oğuzcan,şiirlerini bu paralellikte yazmıştır.Yaşadığı olayları şiirlerinde bulduğum…