I.bölüm

I.BÖLÜM 1.1 ANATOMİ Anatomi vücudunun yapısını inceleyen bilim dalıdır. İnsan anatomisi, insan vücudunun normal şekil ve yapısını inceleyen, en eski temel medikal bir bilim dalıdır. Anatomi terimi yalnız başına kullanılırsa, insan anatomisi anlamına gelir. Anatomi terimi Grek orjinli olup ana: içinde, ayrılmış, temnein: tome: kesmek, parçalara ayırmak kelimelerinden oluşmuştur. Latince kökenli dissectio (dis=ayrılmış, secare=kesmek) terimide…

Tanınması

TANINMASI Memleketimizin bilhassa Çukurova pamuklarında tahribat yapan, halk arasında yalnız tırtıllarına yeşil kurt denilen haşerenin ilmi adı; Chloridae obsoleta F.(Syn. Heliothis armigera Hb- Heliothis obsoleta F.) dir.

Zeytincilikte Yetiştiricilik Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar

Zeytincilikte yetiştiricilik aşamasında karşılaşılan sorunlar Yetiştiricilikten önce, zeytin ağacının genetik yapısından da kaynaklanan ve ürünün bir yıl çok, bir yıl az veya yok denecek kadar az olması demek olan, periyodisitenin yarattığı sorunları ve nedenlerini açıklamakta fayda vardır. Periyodisite nedeniyle zeytin ve buna bağlı olarak zeytin ürünlerinin üretim miktarları yıllar arasında büyük farklılık göstermektedir. Yarı yarıya…