için Arama Sonuçları

Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Durum:

Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Durum:

Köy Enstitülerinin kuruluşundan hemen önce ülkemizde henüz yarı feodal yapı bozulmamış ana servet ve güç kaynağının toprak olduğu sezinlenememişti. Toprak dağılımı köylüden ve verimden yana değildi. Köylülerin çoğu yarı ortakçıydı. İlkel tarım araçları kullanılmaktaydı. Ayrıca kredi, pazarlama ve kooperatifleşme yoktu. Genel nüfusun %75’i köylüydü ve köylüler parasal güçlükler çekmekteydiler. 1936’da köylerimiz ekonomik ve kültürel bakımlardan kendi içine kapalıydı ve büyük toplumla olan ilişkileri zayıftı. Taşıt ve haberleşmenin olmaması köyler arası işbirliğini engellemekteydi. Bu durum teknik, ticaret ve tarım işlerinde uzmanlaşmayı da engellemekteydi. Bir kısım toprak ağaları ve güçlü kişiler yeni araçlardan ve devlet kredisinden yararlanıyor; pek çok devlet toprağını da ele geçirince tapuluyorlardı. Osmanlıdan kalma bozuk toprak düzeni yüzünden köylülerin çoğu topraksız ve işsizdi.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 21:56

Kategoriler: Genel   Etiketler:

Ad Koyma Ve Hz.peygamber’in İsimlere

AD KOYMA VE Hz.PEYGAMBER’İN İSİMLERE

KARŞI TUTUMU

Yrd.Doç.Dr. Cemal AĞIRMAN*

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 21:56

Kategoriler: Genel   Etiketler:

Balıkesir Üniversitesi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 21:56

Kategoriler: Genel   Etiketler:

Kazalar Ve İlkyardım

KAZALAR VE İLKYARDIM

İLKYARDIMIN TANIMI

Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ilkyardım denir.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 21:56

Kategoriler: Genel   Etiketler:

Eğitim Yazılımları

Eğitim Yazılımları

Eğitim yazılımları öğrencinin öğrenme-öğretme sürecine etkin bir biçimde katılmasını sağlar. Eğitim yazılımlarında kullanılan animasyonlar,metinler,grafikler dikkat çekmesi bakımından çok önemlidir. Bu nedenle ekran tasarımı iyi bir şekilde tasarlanmalıdır. Eğitim yazılımları derse aktif katılımı sağlar. Görsel çabuk ve zevkli bir öğretim ortamı oluşturur. Somut olarak verilen örnekler öğrencinin bazı olayları daha iyi kavramasına yardımcı olur.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 21:56

Kategoriler: Genel   Etiketler:

Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımları Ve Abd Örnekleri

YÜKSEKÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE ABD ÖRNEKLERİ

E3. 1. GİRİŞ

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 21:56

Kategoriler: Genel   Etiketler:

Samba Array Sunucusu

SAMBA SUNUCUSU

Samba, kısaca UNIX sistemlerle Windows makineler arasında yazıcı ve dosya paylaşımı yapan bir pakettir. Bu sayede UNIX sistem üzerindeki kaynaklar, Windows tarafında kolayca erişilebilecek bir hale gelebilir. Samba kullanan sistemlerde, paylaşılan diskler tıpkı yerel diskler gibi görünecektir. Kullanıcılar, sanki yanı başlarındaki bir diski paylaşıyormuşçasına uzaktaki bir Linux makinaya bağlanabilirler.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 21:56

Kategoriler: Genel   Etiketler:

Yıllık PlÂnlar

YILLIK PLÂNLAR

1. ÜNİTE

OKULA BAŞLIYORUM

SINIF ETKİNLİKLERİNE KATILIM VE

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 21:56

Kategoriler: Genel   Etiketler:

1. Lınux Nedir ? 7

1. LINUX NEDİR ? 7

1.1 Linux Tarihçe 7

1.2 Linux’un Desteklediği Donanımlar 7

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 21:56

Kategoriler: Genel   Etiketler:

Giriş

Giriş

Hızla gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için bireylerin farklı yetilere sahip olması beklenmektedir.bu yetilerin başında, yüksek düzeyde düşünme gelmektedir.bireylerin kendini gerçekleştirmeyi, daha sağlıklı ortaya koyabilmeleri için bu yetileri kullanma becerisini kazanmaları gerekmektedir.düşünme, insan çabalarını, amaçları doğrultusunda yönlendirmekle beraber; insana, yeterince bilgi toplamadan yanlış ve yanlı kararlar verme yerine, eylemlerine düzenli ve sistemli biçimde toplanmış bilgiler yardımıyla yön verir.ayrıca düşünme, bireylerin güvenilir ve sistemli bir yaşam biçimine kavuşmaları için gerekli olan ortamın hazırlanmasını ve bu ortamın sürekliliğini sağlar.bu bakımdan düşünmeye yönelik özsel bir eğitim, bireylerin içinde yaşadıkları toplumda istenmeyen durumların ortaya çıkmasını önleyecektir. Yukarıda belirtilen gerekçelerle her ülkede eğitimin temel amacı; bireyleri,eylem, söylem ve tutumlarında düşünen bir insan olarak yetiştirmektedir.bu amaç doğrultusunda eğitim öğretim etkinliklerini planlayan siyasal erk ve üst düzey bakanlık yönetici ve uzmanları, öte yanda hazırlanan programları uygulamakla yükümlü öğretmenler, okuldaki eğitim öğretim etkinliklerinin bu amacı gerçekleştirmesini beklenmektedir.ancak, nasıl bir insan sorusuna ayrıntılı bir yanıt arandığında yanıtlar farklı olabilmektedir. Başkalarının düşünceleri ile hareket eden, koşullanmış bir insan mı, yoksa; başkalarının düşüncelerinden yararlanarak, kendi kendine karar verebilen, yargılamalarda etki altında kalmadan olaylara geniş bir perspektiften bakmayı alışkanlık haline getirebilen bir insan mı? Kuşkusuz ikinci özellikteki insana çağımızda gereksinim vardır. Bu gereksinimi karşılayabilmek için öğretim programları doğru yargılama ve karar verme becerisini öğrencilere kazandıracak biçimde geliştirilmesi, öğretim kurumları da iç ve dış öğeleriyle bu programları etkili olarak uygulamaya dönüştürecek düzeye çıkarılmalıdır.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 21:56

Kategoriler: Genel   Etiketler:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »