Mekanik Akciğer Hasarı, Pnömotoraks

MEKANİK AKCİĞER HASARI, PNÖMOTORAKS Pnömotoraks basit bir tanımlama ile plevral boşlukta hava olmasıdır. Pnömotoraks spontan ve travmatik olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. Spontan pnömotoraks, herhangi bir travma ya da belli bir neden olmaksızın ortaya çıkarken, travmatik pnömotoraks göğüs kafesine ve akciğerlere direkt veya indirekt travma sonucu olabileceği gibi oluşur. Spontan pnömotoraks primer ve sekonder…

Menenjitlerde Tedavi

Menenjitlerde Tedavi Menenjitler; çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu, meningslerin akut ve kronik gidişli inflamatuvar hastalığıdır. Beyin dokusunu da zedeleyebilen, beyin- omurilik sıvısında sellüler,biyokimyasal değişikliklere yol açan ve klinikte belirleyici nörolojik bulgularla karakterize bir hastalıktır.

 aile Hekimliği Açısından Menopoz

 AİLE HEKİMLİĞİ AÇISINDAN MENOPOZ Dr. Yeşim UNCU  Doğada memeliler arasında reproduktif fonksiyon kapasitesi sona erdikten sonra önemli bir süre yaşamını devam ettirebilen tek canlı insan türüdür. Diğerleri reproduktif fonksiyonları sona erdikten kısa bir süre sonra ölmektedirler. Aslında bu fark yakın zamana ait bir fenomendir.19. yüzyıldan önce insanlar genelde 50 li yaşlara dek yaşamazlardı. Bununla birlikte…