Mekanik Akciğer Hasarı, Pnömotoraks

MEKANİK AKCİĞER HASARI, PNÖMOTORAKS

Pnömotoraks basit bir tanımlama ile plevral boşlukta hava olmasıdır. Pnömotoraks spontan ve travmatik olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. Spontan pnömotoraks, herhangi bir travma ya da belli bir neden olmaksızın ortaya çıkarken, travmatik pnömotoraks göğüs kafesine ve akciğerlere direkt veya indirekt travma sonucu olabileceği gibi oluşur. Spontan pnömotoraks primer ve sekonder olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. Primer spontan pnömotoraks sağlıklı kişilerde ortaya çıkarken, sekonder spontan pnömotoraks sıklıkla KOAH olmak üzere varolan bir akciğer patolojisi sonucu ortaya çıkar. Travmatik pnömotoraks ise iatrojenik olarak da ortaya çıkabilir. Travmatik iatrojenik pnömotoraks tanı veya tedaviye yönelik girişimler sırasında ya da sonrasında ortaya çıkar. ınvaziv girişimlerin artması ile travmatik iatrojenik pnömotoraksların sıklığı da artmaktadır. Bunların en sık nedeni transtorasik İğne aspirasyonudur. Diğer bir önemli ve sık neden mekanik ventilasyon sırasında pulmoner barotravmadır. Sık görülen diğer nedenler subklavian ven veya internal juguler vene yapılan girişimler, torasentez, transbronşial biopsiler, plevral biopsiler ve sinir bloklarıdır.

Ödevin Devamını Oku “Mekanik Akciğer Hasarı, Pnömotoraks”

Menenjitlerde Tedavi

Menenjitlerde Tedavi

Menenjitler; çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu, meningslerin akut ve kronik gidişli inflamatuvar hastalığıdır. Beyin dokusunu da zedeleyebilen, beyin- omurilik sıvısında sellüler,biyokimyasal değişikliklere yol açan ve klinikte belirleyici nörolojik bulgularla karakterize bir hastalıktır.

Ödevin Devamını Oku “Menenjitlerde Tedavi”

 aile Hekimliği Açısından Menopoz

 AİLE HEKİMLİĞİ AÇISINDAN MENOPOZ

Dr. Yeşim UNCU

 Doğada memeliler arasında reproduktif fonksiyon kapasitesi sona erdikten sonra önemli bir süre yaşamını devam ettirebilen tek canlı insan türüdür. Diğerleri reproduktif fonksiyonları sona erdikten kısa bir süre sonra ölmektedirler. Aslında bu fark yakın zamana ait bir fenomendir.19. yüzyıldan önce insanlar genelde 50 li yaşlara dek yaşamazlardı. Bununla birlikte menopoz eski zamanlarda tanımlanmıştır.

Ödevin Devamını Oku ” aile Hekimliği Açısından Menopoz”