Abdominal Ağrılı Hastaya Yaklaşım

Abdominal Ağrılı Hastaya Yaklaşım Dr. Betül AYTEKİN Gelen hastaların % 5’inde abdominal ağrı şikayeti vardır. Bu hastaların % 15-20’sinde cerrahi girişim gerekmektedir. Bunların içinde % 40 hasta sebebi bilinmeyen abdominal ağrı tanısı konularak yollanmıştır. % 7 abdominal ağrılı hastaya gastroenterit tanısı konmuştur. Abdominal ağrılı hastaların diğer yaygın 4 tanısı ise pelvikenflamatuar hastalık (PID), idrar yolu…

Acilde Solunum Sıkıntısı Olan Çocuğa Yaklaşım

ACİLDE SOLUNUM SIKINTISI OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM Solunum sıkıntısı, çocuklarda en sık görülen yakınmalardan biridir. Pediatrik acile gelen hastaların hemen hemen %10’unda solunum sıkıntısı yakınması mevcuttur. Bu durum 2 yaş altındaki çocuklar için %20’e kadar çıkmaktadır. Hastaneye yatırılan hastaların %20’inde, yakın bakım ünitelerine yatırılan hastaların ise %30’unda solunum sıkıntısı primer yakınmadır. 15 yaş altındaki çocuklarda ölüm…

Acil  Çocuğa Yaklaşım

ACİL  ÇOCUĞA YAKLAŞIM Acil hastalıkların erken tanı ve tedavisi anne-baba, çocuk ve hekim için öncelik taşır. Acil kavramını çocuğun anne-babası belirler. Olguların % 70’inden çoğunda, bulgular/olay ortaya çıktıktan sonra 2 saat içinde acil bakıma gereksinimleri olduğuna inanılır.