Bülent berkarda

Bülent Berkarda 1932 yılında Isparta’da doğdu. İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi, 1956 yılında mezun oldu ve üniversitede kaldı. 1966’da doçent, 1972’de profesör oldu. 1974’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki Medikal Onkoloji bölümünü kurdu. 1976-79 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan yardımcılığı, 1979-82 yılları arasında dekanlık, 2 yıl da Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. Tıp Fakültesi’ni…

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Çocuklarda doğumdan itibaren varolan ve özellikle 3-4 yaşlarından sonra farkedilen, yaşıtlarına ve gelişimsel dönemine kıyasla çok aşırı hareketlilik, yerinde duramama ve kıpır kıpır olma durumuyla birlikte, dikkatin çabuk dağılması, dikkatini uzun süre bir işte devam ettirememe ile karakterize olan psikiyatrik bir bozukluktur.