"" Araması Sonuçları

Kardiyak Cerrahide Anestezi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 61 defa okundu

KARDİYAK CERRAHİDE ANESTEZİ

Cerrahi uygulanacak hastalarda anestezistin sorumluluğu, preoperatif vizitle başlar, anestezik ilaç ve prosedürlerin sonlanmasına (anesteziye bağlı komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi, monitorizasyon, intraoperatif destek tedavi uygulanması) kadar devam eder.

Devamını Oku

Epistaksis

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 32 defa okundu

EPİSTAKSİS

Epistaksis, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi hekimlerinin oldukça sık rastladıkları acil klinik durumlardan birisidir. Her yıl toplumun % 7-8 inde aktif bir nazal kanama meydana gelmekte ve bunların da ancak % 10 undan azı bu sorun için hekime müracat etmekte ve bunların da ancak % 10 u hastaneye yatırılarak tedavi edilmektedir. Epistaksis 2-10 yaşlar ve 50-80 yaşlar arasında olmak üzere bimodal artış göstermektedir. Erişkinlere nazaran çocuklarda epistaksis insidansı 2 kat daha fazladır. Erkeklerde kadınlara oranla insidans daha fazladır. Kapalı mekanların fazla ısıtılarak havanın kurutulması, nem yetersizliği ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı nedeni ile sonbahar ve kış aylarında epistaksis insidansında artış görülür. Epistaksisin ölüme kadar gidebilen , aspirasyon, hipotansiyon, hipoksi ve devamında miyokard enfarktüsü gibi sonuçları olabilir bu nedenle epistaksis, her yönüyle iyi bilinmesi gereken bir konudur.

Devamını Oku

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Antibiyotik Kullanımı

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 86 defa okundu

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ANTİBAKTERİYEL AJANLAR: Mikroorganizmaların çoğalmasını inhibe eden veya mikroorganizmaları öldüren kimyasal maddelerdir.

Devamını Oku

Endokrinoloji Ve Kbb

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 20 defa okundu

ENDOKRİNOLOJİ VE KBB

Dr.Arzu URAL TATLIPINAR

Giriş

Baş ve boyun bölgesinin muayenesinde elde edilen bulgular değerlendirilirken endokrinolojik ve metabolik hastalıklar mutlaka düşünülmelidir. Endokrin sistemi ilgilendiren yakınması olan pek çok hasta otolarengoloğa baş- boyun bölgesi sorunları ile müracat edebilir. Muayenede elde edilen bulgular hastanın endokrinoloğa yönlendirilmesinde anahtar rol oynar. Doğru tanı ve tedavide hastanın hekime ilk müracatı sırasındaki yaklaşım çok önemlidir. Otolarengolog muayenesinde, kafatası, kafa derisi, saçlar, gözler, yüz, cilt, alın, kaşlar, burun, dudaklar, çene, diş etleri, dişler, dil, ağız boşluğu, orofarenks ve boyunu tam bir değerlendirmeye tabi tutmalı, elde ettiği bulguları not etmelidir. Muayene bulguları ve tetkik sonuçları kombine edildiğinde sistemik bir problemi işaret ediyorsa, endokrin sistem ve hastalıkları akla getirilmelidir.

Devamını Oku

Ademoğlu, Çoğalmak Zorundadır. Çoğalmak Zorundadır Ki Nesil İlerlesin. Bunu

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 48 defa okundu

Ademoğlu, çoğalmak zorundadır. Çoğalmak zorundadır ki nesil ilerlesin. Bunun için iki cinsiyeti var insanların: biri erkek biri dişi. Doğanın kanunudur bu, sperm yumurtayı döller. Sonra ortaya muhteşem, taptaze bir canlı çıkar. İşin edebiyatı bu. Bizim konumuz ise bilimsel. Spermada 23, Yumurtada 23 kromozom var. Her ikisi de ikişer kopya halinde bulunan genlerin tek kopyalarını içeriyorlar. Haliyle hem babada, hem annede farklı özellikler olduğundan, birleştiğinde farklı özellikler de birleşir. Sonuçta yeni doğan çocuk her iki biyolojik özelliği de benliğinde barındırır. Bu olay biyolojik çeşitliliği sağlar.

Devamını Oku

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (koah) Ve Anestezi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 88 defa okundu

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) ve ANESTEZİ

Kişide var olan akut kronik akciğer hastalıkları cerrahi girişimler sırasında hipoksi, hiperkarbi ve bronkospazm, cerrahi girişimler sonrasında da atelektazi, emboli, pnömoni ve solunum yetmezliği gibi komplikasyonların gelişmesine yol açabilir.

Devamını Oku

Koanal Atreziler

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 12 defa okundu

KOANAL ATREZİLER

Dr. Şakir Bilge ÇELİK

Koanal atrezi, burun ve nazofarenks arasında açıklığı sağlayan posterior koananın,unilateral veya bilateral olarak total obstrüksiyonudur. İnkomplet atrezi koanal stenoz olarak tanımlanır.

Devamını Oku

Koklear İmplant

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 51 defa okundu

KOKLEAR İMPLANT

Koklear implant (Kİ), konvansiyonel işitme cihazlarından yararlanamayacak derecede ileri işitme kaybı olan kişilere, çevreleri ile iletişim kurdurmayı amaçlayan ve kokleaya yerleştirilen bir cihazdır. Kİ, konvansiyonel işitme cihazlarından ilke olarak bütünü ile farklıdır. bunu açıklayabilmek için işitmenin nasıl gerçekleştiğini göz önüne almak gereklidir. ses atmosferde meydana gelen bir iletişimdir, bir mekanik enerjidir. Ses kendi enerjisi ile Dış kulak yolu,kulak zarı ve kemikçikler sistemini geçerek bazal membrana ve buraya yerleştirilmiş titrek tüylere ulaşır. buna işitmenin iletim fazı adı verilir.Titrek tüyler henüz tam olarak bilmediğimiz bir mekanizma ile bu mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Yani bir transduction (dönüşüm) söz konusudur. Ttitrek tüyler bir çeşit dönüşüm arası bir “transducer”dir. Burada karakteri değiştirilen ses enerjisi ganglion spiraledeki hücrelere aktarılır ve işitme siniri ile çekirdeklere ve işitme merkezlerine taşınır. konvansiyonel işitme cihazlarından yararlanamayacak derecede işitme kaybı olan kişilerin aşağı yukarı % 90’ında titrek tüyler hasarlıdır yada fonksiyonlarını kaybetmişlerdir. Koklear implant uygulanan kişilerde titrek tüylerin yokluğuna karşılık ganglion hücrelerinin yeterli sayıda ve fonksiyonda olduğu kabul edilir. Yine işitme siniri ve çekirdeklerinin de sağlam olduğu işitme merkezlerinin de iyi çalıştığı kabul edilmektedir. Koklear implanttan amaçlanan görev, fonksiyon görmeyen titrek tüyleri by-pass etmek ve ses stimulusların ganglion spirale hücrelerine yada işitme sinirlerine aktarmaktadır. Bu durum ile koklear implant titrek tüylerin görevini üstlenir ve dış ortamla sinir sistemi arasına yerleştirilmiş bir cihazdır. İki parçadan oluşur; Dış parça ses stimuluslarının elektrik enerjisine dönüşmesini sağlar. Bunu signal processing üstlenir. İç parça ise bu stimulusların ganglion hücrelerine iletilmesini üstlenir ve ilke olarak konvansiyonel işitme cihazlarından bütünüyle farklıdır. Konvansiyonel işitme cihazları, fonksiyonları azalmış olsa bile titrek tüyleri kullanır. Buna karşılık Kİ, titrek tüyleri by-pass eder ve ses stimuluslarını doğrudan ganglion hücrelerine hücrelerine aktarır.

Devamını Oku

Koku Alma Bozukluklar

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 57 defa okundu

KOKU ALMA BOZUKLUKLARI

Dr. Özlem KAYA TURGUT

Koku alma duyusu bozuklukları diğer duyu bozuklukları gibi objektif kriterler ile değerlendirilebilen eksiklikler oluşturmadığı için hasta ve klinisyen tarafından ihmal edilmektedir. Etiyolojisi genellikle karışıktır ve tüm nöroradyolojik yöntemler kullanılsa da birçok vakada neden bulunamamaktadır. Koku alma bozukluklarının tanısında diğer bir güçlük de insanlardaki koku duyusunun hayvanlara göre rudimenterliği ve genellikle subjektif verilere dayanması nedeniyle hayvan deneylerinin uygunsuzluğudur.

Devamını Oku

Kolera

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 46 defa okundu

KOLERA

Dr. Mesut ORTATATLI

TANIM:

Kontamine besinlerle alındıktan sonra ince barsaklarda kolonize olan Vibrio cholerae’nın ürettiği ekzotoksin yapısındaki bir enterotoksinin etkisi ile insanda; akut başlangıçlı bulantısız kusma, karın ağrısız şiddetli ishal, kısa sürede çok miktarda sıvı-elektrolit kaybına bağlı olarak gelişen dehidratasyon, hipovolemik şok ve metabolik asidoz tablosu ile karakterize, kısa sürede girişimde bulunulmazsa oldukça fatal seyirli, infektif “kuruma” hastalığıdır.

Devamını Oku